Het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië neemt nieuwe kinderwet aan

1 juli 2022
  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië  hield donderdag haar 45e zitting van de Algemene Vergadering in Raqqa. Leden van de algemene en wetgevende vergaderingen van burgerlijke en autonome besturen en het Bureau voor de Kinderbescherming woonden de vergadering bij.

De vergadering begon met een minuut stilte. Vervolgens betuigde de covoorzitter van de Algemene Vergadering van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië, Sîham Qeryo, zijn medeleven aan de familie van Ferhad Şiblî en sprak hij over de aanvallen die werden uitgevoerd door de binnenvallende Turkse staat. Siham Qeryo zei: “De binnenvallende Turkse staat wil ons verslaan door zich te richten op onze strijdkrachten, ons patriottische volk en onze heersers. Met deze misdaden zal de Turkse staat echter niet in staat zijn om de wil van de volkeren van Noord- en Oost-Syrië te verslaan.”

Vervolgens las de covoorzitter van de Uitvoerende Raad van het Autonoom Bestuur, Yasir Silêman, het ontwerp van de kinderwet voor. Nadat de deelnemers hun mening en suggesties over het concept hadden gegeven, werden enkele wijzigingen aangebracht, waarna de wet werd angenomen.

De wet, die bestaat uit 7 secties en 85 artikelen, is gebaseerd op de bescherming van kinderen die in de regio’s van het Autonome Bestuur wonen. De wet garandeert de rechten van kinderen en straf voor degenen die deze schenden. Evenzo beschermt het cultuur en onderwijs. De wet treedt donderdag in werking.