Zelfs in de dood geen gelijkheid

10 augustus 2022
  • Turkije

Mensenrechtenadvocaat Ayşe Acinikli van de De Vereniging van Advocaten voor Vrijheid (ÖHD) schreef voor het dagblad Yeni Özgür Politika een artikel over mensenrechtenschendingen op overledenen. Een vertaling van geselecteerde delen van de tekst volgt.

Geen gelijkheid, zelfs niet in de dood

Een gemeenschappelijkheid van de mensheid sinds het begin der tijden is de pijn van het onder ogen zien van de dood en het beheersen van die pijn. Mensen hebben een universeel recht om te rouwen. Dit recht wordt erkend in alle religies en alle rechtsstelsels. Zelfs in oorlog wordt ontheiliging van de doden als een oorlogsmisdaad beschouwd. De ontheiliging van de doden wordt ook erkend als een misdaad in de Turkse wet.

De rechten van een overledene worden niet opgeschort door hun overlijden. Zelfs als een persoon dood en begraven is, hebben ze het recht om hun nagedachtenis te laten respecteren omdat ze hebben geleefd. Dit omvat het recht van de familieleden van de overledene om met hun doden om te gaan volgens de regels van hun religie, om respect te eisen voor de doden, het lichaam en het graf, om te mogen rouwen om een ​​einde te maken aan de pijn. Met al deze rechten is de verblijfplaats van het lijk, d.w.z. het graf, van het grootste belang.

Het zou niet nodig moeten zijn om over deze dingen te moeten schrijven. Maar tragisch genoeg leert de recente ervaring anders…

Aanvallen op rouwenden, doden en graven

Aanvallen op begraafplaatsen en lijken zijn de afgelopen jaren toegenomen in Turkije. Begraafplaatsen zijn geschonden, lichamen of botten opgegraven en begraven onder trottoirs, botten van overledenen per post naar families gestuurd en begrafenissen aangevallen in het volle zicht van iedereen, inclusief de politie wiens taak het is om hen te beschermen.

Mensen is het recht op aanwezigheid van een imam of andere geestelijken ontzegd, ze zijn geïntimideerd, lijkwagens of ambulances zijn geweigerd en er worden hoge kosten in rekening gebracht om de doden te vervoeren, mensen is het recht ontzegd om een ​​wake te houden en het aantal van de mensen die bij begrafenissen aanwezig waren, was beperkt tot twee of drie.

Afkomst, religie en politieke overtuiging zijn voldoende om niet als burger maar als vijand te worden gezien die deze mishandeling verdient. De ontheiliging van de doden dient zowel om de familie te intimideren als als een effectieve waarschuwing voor anderen met hetzelfde politieke standpunt.

Hoewel deze handelingen, gericht op het straffen van de overledene of hun families, juridisch een strafbaar feit vormen, blijven klachten onbeantwoord, worden beroepen afgewezen en worden aanvragen bij het Grondwettelijk Hof afgewezen of voor onbepaalde tijd uitgesteld om doorverwezen te worden naar het internationale niveau vertraging.

Het is opmerkelijk dat de plaatsen waar religieuze riten worden belemmerd dezelfde zijn waar gekozen gemeenschapsleiders zijn verwijderd en vervangen door door de staat benoemde functionarissen.

Bewijs van niet-gelijkheid

Deze praktijken kunnen niet worden gebruikt tegen burgers en individuen die als gelijken worden beschouwd, en ondanks hun alomtegenwoordigheid, die publieke verontwaardiging zou moeten veroorzaken, zijn de enige stemmen die worden gehoord degenen die daadwerkelijk de pijn lijden. Het is een onmiskenbare realiteit dat het concept van de ‘ander’ in het spel is.

Staatsbeleid

Het feit van straffeloosheid bevestigt alleen maar dat dit een staatsbeleid is. Niemand wordt gestraft voor handelingen die volgens de wet strafbaar zijn, en degenen die die handelingen verrichten, doen dat met de zekerheid dat dit zo is.

Wat ze willen is dat dit normaal wordt, dat mensen eraan wennen… Aanvallen op doden zijn tegenwoordig zo frequent en wijdverbreid dat mensen terughoudend zijn om graven te graven voor hun kinderen. Dat ze niet kunnen rouwen en de graven niet kunnen worden gesloten, betekent dat de pijn van de dood niet afneemt en de wonden blijven bloeden. In deze situatie is de sterkste vorm van verzet niet verdoofd worden, de waarheid blijven vertellen – deze gebeurtenissen een misdaad noemen – en de strijd opvoeren.