PJAK komt met voorstellen voor Iran en Rojhilat

22 oktober 2022
  • Oost-Koerdistan

In Oost-Koerdistan (Rojhilat) en Iran duurt de opstand die uitbrak na de gewelddadige dood van Jina Mahsa Amini voort. De PJAK (Partij voor een Vrij Leven in Koerdistan) heeft voorstellen voor verdere ontwikkelingen gepubliceerd. In de verklaring staat:

“Door de revolutie van de volkeren van Oost-Koerdistan en Iran, die al meer dan een maand aan de gang is, zijn materiële en spirituele waarden gecreëerd. Het belangrijkste is nu om je bewust te worden van de gevaren die deze revolutie bedreigen. De volkeren van Iran moeten duidelijke antwoorden geven op de vraag wat er na de revolutie zal gebeuren. Partijen, politieke krachten en de samenleving moeten alles vermijden wat de revolutie zou kunnen blokkeren. Ze moeten dit duidelijk uitdrukken om de revolutie te laten slagen. Het is de verantwoordelijkheid van alle bewegingen en krachten om elk obstakel voor revolutie te overwinnen. Om deze reden moet elke partij en elke macht duidelijk haar programma, gedachten en houding ten opzichte van de samenleving vermelden. Op basis van de juiste standpunten van de partijen kunnen mensen gemobiliseerd blijven en hun protest voortzetten.

De Partij voor een Vrij Leven in Koerdistan (PJAK) heeft haar standpunt ingenomen over de ‘nieuwe revolutie’ die zich in Iran ontwikkelt ten gunste van de revolutie en de maatregelen die nodig zijn voor de revolutie. Nu worden de discussies over de revolutie en de obstakels die haar in de weg staan ​​steeds duidelijker. Op basis van dit debat voelen wij de behoefte om onze positie, suggesties en beoordelingen nog eens toe te lichten in termen van ‘eenheid en solidariteit’. We achten het nodig om enkele zaken op te helderen zodat de Koerdische en Iraanse volkeren zich kunnen identificeren met deze revolutie. Op basis hiervan lichten we onze positie voor het Koerdische volk en de volkeren van Iran toe met een programma.”

De revolutie moet in een context worden geplaatst

Het PJAK-programma omvat de volgende punten:

De revolutie wordt geleid door vrouwen. Het is vanaf het begin een vrouwenrevolutie geweest en moet in een context worden geplaatst. Alle seksistische en mannelijke methoden tegen vrouwen moeten worden gestopt. Het idee van vrouwenbevrijding moet worden verdedigd. De hele samenleving moet op deze basis worden gevormd, zodat een vrij leven mogelijk is.

De strijd moet racisme, nationalisme en sektarische en religieuze verschillen overwinnen. Dergelijke discoursen en praktijken moeten worden vermeden.

De strijd moet niet doorgaan met een centralistisch begrip, maar moet gericht zijn op zelfbeschikking.

Alle regio’s moeten zich richten op hun zelfbestuur en streven naar een onderwijssysteem gebaseerd op democratie en vrij leven met hun eigen cultuur en tradities.

De negatieve tendenzen van het Iraanse regime moet worden bestreden, de ecologie en het milieu moeten worden beschermd.

De grondrechten van alle naties, volkeren, religies, denominaties en sociale groepen moeten worden verdedigd. Om alle sociale componenten volgens ethische principes samen te laten leven, moet het model van een “democratische natie” worden nagestreefd.

Vrijheid moet worden verleend aan alle religies, denominaties en geloofsgemeenschappen.

Revolutionaire krachten moeten niet alleen vrijheid eisen voor alle religies, overtuigingen, naties en sociale groepen in het discours, maar moeten ook in de praktijk handelen onder het motto “eenheid en solidariteit zonder onderscheid”.

Er zouden platforms voor de bevolking moeten worden gevormd, waarin alle bewegingen, partijen, instellingen, verenigingen, revolutionaire krachten en mensen die vrijheid eisen en strijden, moeten worden opgenomen in het kader van eenheid, solidariteit en gezamenlijke coördinatie, om zelfbestuur te bereiken tegen theocratische en religieuze heerschappij opgebouwd.

Om volksopstand en revolutie te versterken en te bevorderen, moet een commissie of raad worden aangesteld.

Tot de strijd van het Koerdische volk

Het verzet tegen vrijheid moet gelden voor alle identiteiten, culturen, tradities, talen en religies die in Koerdistan leven.

De revolutie van het Koerdische volk wordt onvoorwaardelijk en zonder verdere rechtvaardiging door vrouwen geleid.

Voor de opkomst van een radicale en directe democratie moet een systeem van zelfbestuur worden ingevoerd in alle instellingen en sociale platforms van het Koerdische volk. De suprematie van welke taal of religie dan ook wordt afgewezen.

Als onderdeel van bovenstaande artikelen stelt de PJAK dat zij de vlag van de Republiek Koerdistan (Mahabad) als de nationale vlag aanvaardt in afwachting van de bijeenroeping van een nationaal congres voor de eenheid en solidariteit van het Koerdische volk en een nieuw besluit van alle Koerdische strijdkrachten.

Vlag van de Republiek Koerdistan (Mahabad)