EP-leden: “Voorkom een ​​nieuwe humanitaire catastrofe!”

2 december 2022
  • Brussel

Vijftig Europarlementariërs, waaronder de vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili, stuurden een brief naar de Europese Commissie waarin ze hen opriepen actie te ondernemen tegen de grensoverschrijdende aanvallen van Turkije.

De brief, gericht aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en vicevoorzitter Josep Borrell, vestigt de aandacht op de aanvallen van Turkije op Rojava en de regio Koerdistan van Irak (KRI). “We kunnen niet toestaan ​​dat Erdogan nog een tragische gebeurtenis uitbuit en de explosie in Istanbul als voorwendsel gebruikt om zijn meedogenloze aanvallen op Koerdische gebieden voort te zetten”, aldus de brief.

De Europese Unie, die zichzelf ziet als een voorvechter van universele mensenrechten, fundamentele vrijheden en een op regels gebaseerde internationale orde, zeiden de ondertekenaars, moet zich uitspreken tegen dergelijke dodelijke aanvallen, die een duidelijke schending zijn van internationaal en humanitair recht.

Rojava: Democratisch alternatief leidde tot vrede in oorlogstijd

De verworvenheden van de Rojava-revolutie worden ook genoemd in de brief. Daar hebben Koerden, Arabieren, Assyriërs en Armeniërs een democratisch alternatief gecreëerd dat tot vrede heeft geleid in oorlogstijd, schrijven de EP-leden, waarbij ze de EU oproepen om deze verworvenheden te verdedigen: “Het is van vitaal belang om deze verworvenheden te verdedigen, aangezien het einde van deze ervaring in het noordoosten van Syrië, met tienduizenden jihadisten in de gevangenis, zou de weg kunnen effenen voor een nieuw ISIS-achtig kalifaat en een terugkeer naar de situatie van 2014.”

2014 mag niet herhaald worden

Bovenal bekritiseren EP-leden het eerdere standpunt van de EU: “Stilte en passiviteit hebben de Turkse staat en zijn bondgenoten alleen maar in staat gesteld hun aanvallen te escaleren. De internationale gemeenschap doet niet genoeg om het Koerdische volk te beschermen tegen oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, van wie velen zich in 2014 tegen hoge kosten tegen ISIS hebben verzet, gestreden en verslagen en sindsdien hun strijd voortzetten.

Verder roepen de ondertekenaars de EU op om een ​​VN-onderzoek te eisen naar het gebruik van chemische wapens door Turkije, dat momenteel wordt onderzocht door een Iraakse commissie.

De volgende EP-leden ondertekenden de brief aan de Europese Commissie:

Eva KAILI en Dimitrios PAPADIMOULIS (Vicevoorzitters: EP) evenals Fabio Massimo CASTALDO, Tiziana BEGHIN, Emmanouil FRAGKOS, Andreas SCHIEDER, Carles PUIGDEMONT, Clara PONSATÍ, Antoni COMÍN, Ignazio CORRAO, Nikolaj VILLUMSEN, Marisa MATIAS, Nicola PEDICINI, Mario FURORE, Chris MACMANUS, Salima YENBOU, Martin BUSCHMANN, Evin INCIR, Martin SONNEBORN, Costas MAVRIDES, José GUSMÃO,Joachim KUHS, Theresa MUIGG, Anne-Sophie PELLETIER, Massimiliano SMERIGLIO, Anna-Misel ASIMAKOPOULOU,François ALFONSI, Benoît BITEAU, Damien CARÊME , David CORMAND , Gwendoline DELBOS-CORFIELD, Karima DELLI, Claude GRUFFAT, Yannick JADOT, Michèle RIVASI, Dino GIARRUSSO, Sabrina PIGNEDOLI, Caroline ROOSE, Mounir SATOURI, Marie TOUSSAINT, Jordi SOLÉ, Maria Angela DANZÌ, Alviina ALAMETSÄ, Diana RIBA I GINER , Matjaz NEMEC, Brando BENIFEI, Izaskun BILBAO BARANDICA, Laura FERRARA, Ivan DAVID, Javier NART.