‘Toekomst van Koerden wordt gestolen met chemische wapens’

13 december 2022
  • Zuid-Koerdistan

De Turkse staat, die sinds 14 april zijn invasiecampagne op het grondgebied van Zuid-Koerdistan (Noord-Irak) voortzet, neemt zijn toevlucht tot verboden chemische wapens. Meest recentelijk meldde de Volksverdedigingskrachten (HPG) dat het binnenvallende Turkse leger tussen 7 en 9 december 150 keer de posities van de Koerdische Vrijheidsguerrillastrijdkrachten heeft gebombardeerd met chemische wapens.

De natuur van koerdistan wordt ook vernietigd

Fysioloog Dr. Sadat Abdullah Eziz sprak met ANF Nieuwsagentschap over de effecten van chemische wapens op de aard van Koerdistan. Eziz wees erop dat chemische wapens en giftige gassen tot humanitaire rampen leiden, en voegde eraan toe: “Deze wapens hebben ongetwijfeld een verschrikkelijk effect, niet alleen op mensen, maar ook op de natuur.”

De fysioloog benadrukte dat de effecten van chemische wapens tientallen jaren aanhouden: “Met zulke wapens wordt onze toekomst gestolen. De natuur vernieuwt zichzelf niet door chemische wapens. De internationale organisaties die zich met deze kwestie bezighouden, met name wetenschappelijke organisaties, moeten dringend naar de regio komen en gedetailleerde onderzoeken uitvoeren.”

Een onderzoekscentrum moet worden opgericht

Dr. Ezîz verklaarde dat er een onderzoekscentrum moet worden opgericht om de chemische wapens te onderzoeken die door de Turkse staat worden gebruikt. Leden van niet-gouvernementele organisaties, mensenrechtenverdedigers en experts kunnen deelnemen aan zo’n centrum, merkte hij op, eraan toevoegend: “Aangezien een natie wordt geconfronteerd met een genocide, moet het gebruik van chemische wapens wereldwijd op de voorgrond treden.”

Dr. Eziz merkte op dat vijanden van het Koerdische volk zich inspannen om de zaak als een politieke kwestie te behandelen: “De massaslachting en genocidepogingen tegen de Koerden mogen niet als een politieke kwestie worden beschouwd, omdat het niet alleen gaat om het uitroeien van een beweging of organisatie, maar eerder het hele Koerdische volk. De mensen in de regio moeten worden beschermd tegen deze poging tot genocide. De Koerdische kwestie kan niet worden opgelost met chemische wapens. De Turkse staat moet heel goed begrijpen dat deze kwestie alleen kan worden opgelost door middel van dialoog en onderhandeling.”