MSD reageert op het tripartiete akkoord in Moskou

30 december 2022

De Syrische Democratische Raad (MSD of SDC) heeft een verklaring afgegeven over de bijeenkomst die de ministers van Defensie van de Turkse staat en de regering van Damascus samenbracht, onder Russische auspiciën.

MSD veroordeelde krachtig “het vergieten van Syrisch bloed door de Turkse AKP in het belang van de komende verkiezingen en de betrokkenheid van de regering in Damascus bij deze deals.”

MSD herhaalde hun waardering voor de offers van Syrische martelaren, gevangenen en migranten, en hun inzet voor hun morele en historische verantwoordelijkheid voor de aspiraties en dromen van het Syrische volk. MSD riep op tot afwijzing van de pogingen van de tirannieke regimes tegen de bevolking van Syrië.

“De delicate en kritieke fase die het vrije Syrische volk doormaakt, vereist eenheid om alle problemen te overwinnen die de vijand naar eigen goeddunken gebruikt. Aan de andere kant roepen we alle vrijheidlievende Syriërs op om alle verschillen in het huidige proces te overstijgen wanneer de toekomst van het land en de vrijheidsdroom van mensen op het spel staan”, aldus de verklaring op vrijdag.

MSD benadrukte dat de toekomst van Syrië en de vrijheid van zijn volk de hoogste prioriteit heeft boven al het andere en sloot zijn verklaring af met een oproep aan “alle mensen die voor vrijheid zijn om deze coalitie het hoofd te bieden en omver te werpen; “Revolutionaire krachten en de oppositie moeten zich verenigen tegen de dictator en de verkopers van Syrisch bloed.”