Lid gevangeniscomité van PAJK: CPT handelt in het belang van staten

11 januari 2023
  • Zuid-Koerdistan

Nejbîr Sêrt, lid van het PAJK-gevangeniscomité, uitte haar bezorgdheid over het isolement van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan en de schendingen van rechten in gevangenissen, en dringt erop aan dat de CPT handelt in overeenstemming met de belangen van staten.

In een gesprek met Dengê Gel Radio evalueerde Nejbîr Sêrt, lid van het gevangeniscomité van de PAJK (Partij van de Vrouwenvrijheid in Koerdistan), het voortdurende isolement tegen Öcalan en de onderdrukking in gevangenissen.

Aanval op Koerden begint in Imrali

De Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan zit al 24 jaar in een verergerd isolement. Volgens de laatste berichten kreeg de heer Öcalan opnieuw een disciplinaire straf. Wat denk je dat het Koerdische volk en hun vrienden moeten doen tegen isolement?

Voordat ik uw vragen beantwoord, stuur ik mijn groeten en liefde aan de heer Öcalan. Ik stuur ook mijn groeten en respect voor al mijn vrienden in de gevangenis. Ik herdenk de martelaren van Koerdistan met respect en dankbaarheid. We zullen de strijd van onze martelaren tot het einde voortzetten.

Al 24 jaar wordt Öcalan onderworpen aan een ernstig isolement. We kunnen zeggen dat het isolement is aangescherpt, vooral de laatste jaren. Volgens de laatste mediaberichten ging de CPT naar de Imrali-gevangenis, maar later bleek dat ze Öcalan niet hadden ontmoet. Ze willen verwarring zaaien in de politieke en maatschappelijke arena. Verbonden partijen dringen aan op een beleid dat is gebaseerd op hun belangen. Het CPT profileert zich als een onafhankelijke instantie die zich heeft georganiseerd tegen geweld. Maar dit is niet waar, zoals te zien is in het geval van Öcalan. Men heeft gezien dat de CPT handelt in overeenstemming met de belangen van de staten, de NAVO en de binnenvallende Turkse staat. Op basis hiervan is een gemeenschappelijk beleid ten uitvoer gelegd.

Er is een algemene aanval op het Koerdische volk en deze aanval werd voor het eerst gelanceerd in de Imrali-gevangenis. Onze beweging verklaarde ook dat een dergelijke ontmoeting met Öcalan niet heeft plaatsgevonden. Waarom creëren ze de perceptie dat er iets aan de hand is in de Imrali-gevangenis? Wat is hun doel? Dit maakt mensen bezorgd. Ze willen op deze manier veel Koerden ontzetten. De vijand voert een psychologische oorlogsvoering. Het is duidelijk dat het CPT geen onafhankelijke instelling is. Het blijft onduidelijk wat er zich op de achtergrond afspeelt. Hun doel is om het Koerdische volk en hun leiderschap te vernietigen. Ze willen de gezondheid van Öcalan schaden. Meneer Öcalan is onze belangrijkste agenda. We kunnen geen informatie over hem krijgen; we weten niet of zijn gezondheid goed of slecht is. Daarom hebben we zoveel zorgen.

Strijd moet eeuwig voortduren

Er is maar één manier om informatie te krijgen over de situatie van Öcalan: de strijd eeuwig laten duren. De vijand zal proberen het isolement voort te zetten in overeenstemming met zijn belangen. Sinds bekend werd dat er geen CPT-ontmoeting met Öcalan was geweest, organiseren onze mensen demonstraties. Er is een ononderbroken strijd gevoerd in alle vier de delen van Koerdistan en Europa, evenals in gevangenissen. Het is onze strijd die de koers zal bepalen. Vrouwen, jongeren en de hele samenleving maken zich zorgen over Imrali en andere gevangenissen. De CPT zal een statement moeten maken als we onze strijd nog verder opvoeren. We kunnen zeggen dat het opleggen van disciplinaire straffen aan Öcalan bedoeld is om te voorkomen dat hij in beroep gaat bij het EHRM. Ze wijzen verzoeken om bezoeken aan Öcalan af met willekeurige disciplinaire straffen. Ambtenaren bleven maar “boot buiten gebruik” of “slecht weer” noemen om een ontmoeting met de heer Öcalan te voorkomen. Tegen hem wordt een speciaal beleid gevoerd. We moeten voorzichtig zijn met dit beleid. We moeten de situatie van Öcalan nauwlettend volgen. We moeten ons concentreren op wat advocaten kunnen doen en welke aanvragen moeten worden ingediend. Ons doel is de fysieke vrijheid van Öcalan. Alleen het isolement opheffen is niet genoeg.

Öcalans medegevangenen in Imrali bevinden zich in dezelfde situatie. Er is geen verschil tussen hen en Öcalan. De families van die vrienden kunnen hun familieleden niet bezoeken of genieten van hun recht om met hen te bellen. Ze kunnen al maanden geen bezoek brengen. Er is een algemeen isolement. De gevangenen daar worden zwaar geïsoleerd om te voorkomen dat er informatie uit Imrali komt. Öcalan is geen gewoon persoon of een gewone leider! Hij is een hoop geworden voor miljoenen mensen. Daarom moet het CPT zo snel mogelijk een verklaring afleggen. Momenteel eisen onze mensen in vier delen van Koerdistan en in Europa de vrijheid van Öcalan. Hiervoor worden verschillende acties uitgevoerd. Dit zal doorgaan. Vrouwen en jongeren leiden deze acties.

We moeten onze strijd versterken

De fascistische AKP-MHP-regering, die met grote politieke, economische en sociale moeilijkheden wordt geconfronteerd, valt de Vrijheidsbeweging zowel in de bergen als in de steden aan. Hoe beoordeelt u de situatie in Turkije en Koerdistan onder dergelijke omstandigheden?

De fascistische AKP-MHP-regering gebruikt alle middelen van het land voor haar eigen belangen. Er is een grote crisis in Noord-Koerdistan. Op alle gebieden zijn er politieke en economische crises. Deze crises vloeien voort uit het beleid van de fascistische staat en de heersende AKP-MHP. Hun belangrijkste doel is om het Koerdische volk te onderwerpen aan een genocide. Wie dit beleid afwijst of zijn stem verheft, wordt onmiddellijk het zwijgen opgelegd. Ze staan niet toe dat iemand zijn stem verheft. Hetzelfde genocidale beleid wordt ook in gevangenissen gevoerd. Op systematische wijze wordt een bijzondere oorlog gevoerd tegen mens en samenleving. Tegenwoordig wordt de hele samenleving in een open gevangenis gehouden. Alle rechten van de mensen zijn weggenomen. Cultuur en taal zijn verboden, ze willen de samenleving op alle mogelijke manieren distantiëren van haar eigen identiteit. Voor dit doel is er een zeer ernstig optreden tegen het publiek geweest. Jongeren worden geviseerd en in gevangenissen gestopt. De overheid zet de samenleving onder druk. Arrestaties en repressie tieren welig. Dit laat zien hoe de Turkse staat in een patstelling zit. Het kan niets. Er is geen uitweg. Het gaat in ieder geval mis. Hun macht is tot een einde gekomen, en daarom voeren ze het harde optreden tegen de samenleving op. De oorlog in de bergen van Koerdistan is hiervan een van de grootste voorbeelden. Strijders van het Koerdische volk in Koerdistan en de landen van Koerdistan worden aangevallen door tanks, artillerie en gevechtsvliegtuigen. De vijand voert een immorele oorlog. De Turkse staat vecht met de steun van de NAVO en gebruikt daarbij allerlei geavanceerde wapens. Met andere woorden, niet alleen de Turkse staat, maar ook de NAVO-landen vechten tegen het Koerdische volk. De vijand beschouwt de nederlaag van de Koerden als de overwinning van de Turken. Onze mensen zouden de strijd tegen deze aanvallen op elk gebied moeten opvoeren. Er worden veel acties georganiseerd, maar die zijn niet voldoende. We moeten onze strijd nog versterken. Aangezien deze acties worden geleid door vrouwen en jongeren, richt de vijand zich vooral op vrouwen en jongeren. Elke dag vermoorden ze een collega van ons. We moeten niet terugdeinzen voor speciale oorlogvoering ter wille van de leider, de guerrilla’s en gevangenen. Er is een totale oorlog tegen het Koerdische volk en we moeten moedig vechten om onze doelen te bereiken.

Oplegging van wroeging kan niet worden aanvaard

Veel gevangenen die al 30 jaar achter de tralies zitten, worden niet vrijgelaten. Gevangenen worden gedwongen gebruik te malen van de “wroegingswet”. Er zijn veel soortgelijke mensenrechtenschendingen in de gevangenissen van Noord-Koerdistan en Turkije. Hoe beoordeelt u dit onderdrukkings- en intimidatiebeleid tegen gevangenen?

Veel van onze vrienden die in de afgelopen 2-3 maanden uit de gevangenis zijn vrijgelaten, hebben ons bereikt. Deze vrienden bleven onder de marteling van de vijand. De afgelopen jaren heeft de AKP-MHP-regering haar eigen systeem aan gevangenissen opgelegd, daarbij verwijzend naar de Covid-pandemie. Ze konden sommige praktijken niet uitvoeren zoals ze wilden, vanwege de strijd en het verzet van onze gevangen vrienden. Een van de belangrijkste onderwerpen van het afgelopen jaar zijn de vrienden die 30 jaar in de gevangenis hebben gezeten. Ze zouden worden vrijgelaten, maar de vijand dwingt hen tot wroeging. Zou een persoon die 30 jaar in een gevangenis heeft doorgebracht en alle marteling en onderdrukking heeft weerstaan, ooit zeggen: ‘Ik heb er spijt van?’ Dit toont de wanhoop van de vijand.

Geen van onze kameraden zou wroeging voelen in het aangezicht van de vijand. Het opleggen van de ‘wroegingswet’ aan onze gevangen vrienden is onaanvaardbaar. Het is noch menselijk, noch moreel. Onze vrienden zitten al jaren in de gevangenis. Zij hebben zich opgeleid volgens de leiderschapsfilosofie. Onze kameraden in de gevangenissen voeren een zeer serieuze strijd tegen de vijand. Tijdens de moeilijkste tijden vervulden de gevangen vrienden hun rol. Onze beweging heeft verwachtingen van onze vrienden die na 30 jaar hun fysieke vrijheid hebben herwonnen.

Als PAJK-comité krijgen we kracht van onze kameraden. De vijand richt zich niet voor niets op gevangenissen. Het speciale oorlogsbeleid tegen gevangenissen is zelfs nog meer toegenomen. We moeten ons niet laten misleiden door de trucs van de vijand. Ze willen in alle gevangenissen dezelfde isolatie toepassen die Öcalan is opgelegd. Als er een serieuze strijd wordt gevoerd, zullen deze plannen van de vijand worden verijdeld. We wensen onze vrienden veel succes in hun strijd. Hun strijd is enorm. Onze beweging volgt op de voet de problemen en moeilijkheden die onze vrienden ervaren. We zullen niet vrij zijn in gevangenissen totdat onze leider fysiek is bevrijd. Momenteel wordt de grootste strijd gevoerd in gevangenissen. Ook in gevangenissen moet de vijand worden verslagen en moet Öcalan fysiek worden bevrijd.

Tot slot, heeft u een oproep voor het Koerdische volk en de gevangenen?

Onze oproep aan onze mensen is deze; omhels de leider tegen het isolement van Imrali. Er moet met name worden aangedrongen op de fysieke vrijheid van Öcalan. Bovendien moeten alle gevangenen worden beschermd en moet er in alle vormen van juridische ondersteuning worden voorzien. De advocaten van Öcalan zouden moeten aandringen op een bezoek aan Imrali. Onze mensen moeten hun leider, de gevangenen en hun martelaren omarmen. In de persoon van Öcalan breng ik mijn groeten en liefde over aan alle gevangen vrienden. Ik wens succes aan al mijn vrienden die strijden in gevechtsposities.