Proces tegen Michel Brandt wegens solidariteit met Koerdistan uitgesteld

12 januari 2023
  • Duitsland

De beroepsprocedure tegen Michel Brandt, voormalige lid van de Duitse Bondsdag, vond vandaag plaats in een overvolle zaal van de regionale rechtbank van Karlsruhe. Brandt was een jaar geleden door de rechtbank van Karlsruhe vervolgd wegens zijn solidariteit met Rojava en zijn veroordeling van de Turkse militaire interventie in Noord-Syrië. Naar verluidt promootte hij solidariteit met Rojava met in Duitsland verboden symbolen. Omdat de aanklager dit in het proces van vandaag niet kon bewijzen, werd de procedure verdaagd. Eerder had het parket op vragen van de voorzitter van de rechtbank geweigerd de zaak te seponeren.

Voorafgaand aan het proces namen meer dan vijftig mensen deel aan een demonstratie tegen de voortdurende criminalisering van solidariteit met Koerden. Er werden toespraken gehouden door Gökay Akbulut, parlementslid van de Die Linke, Sahra Mirow, staatswoordvoerder van Die Linke, Michel Brandt, Rudolf Bürgel en Rote Hilfe. Er werd kritiek geuit op het Duitse beleid dat mensenrechtenschendingen en marteling door het Erdogan-regime tegen de Turkse en Koerdische oppositie verdoezelt en de aanvallen op Rojava en Zuid-Koerdistan, die in strijd zijn met het internationaal recht, verzwijgt. De sprekers eisten een onmiddellijke stopzetting van de wapenleveranties aan Turkije, die de militaire aanvallen en het gebruik van chemische wapens en vuile bommen op Rojava mogelijk maken. De sprekers benadrukten de solidariteit van politiek links met de Koerdische vrijheidsstrijd.

De groep sprak hun eisen uit voor het opheffen van het PKK-verbod en het beëindigen van de vervolging van Koerdistan Solidariteit in Duitsland: “Het proces tegen Michel Brandt moet worden stopgezet.”