7e dag van internetafsluiting door Turkse bezetting in Syrische gebieden

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Voor de zevende opeenvolgende dag heeft de Turkse bezetting een internet black-out gehandhaafd in het noordelijke en oostelijke platteland van Aleppo, uit angst voor de verspreiding van de protesten die vorige week in deze gebieden uitbraken en de verspreiding van nieuws over de misdaden gepleegd tegen demonstranten, waaronder ontvoeringen, mishandelingen en schendingen. De grensovergangen tussen Turkije en Syrië blijven gesloten.

Deze actie maakt deel uit van de inspanningen van de Turkse bezetting om dissidenten het zwijgen op te leggen en te voorkomen dat Syriërs met elkaar communiceren over de ontvoeringen door Turkse troepen en hun huurlingen tegen demonstranten die zich verzetten tegen de toenadering tussen Ankara en Damascus en de deportatie van Syrische vluchtelingen uit Turkije.

Deze praktijken hebben geleid tot wijdverspreide woede en ontevredenheid in de bezette gebieden.

In verschillende steden in het noorden en westen van Syrië braken protesten uit tegen de pogingen van de Turkse bezetting om toenadering te zoeken tot Damascus.

Deze protesten werden beantwoord met geweld van de Turkse bezettingstroepen en hun huurlingen, waarbij zeven burgers omkwamen en tientallen gewond raakten.

Op zaterdag ontvoerde de Turkse bezetting 17 burgers in de bezette gebieden, onderwierp hen aan zware martelingen en dwong hen te verschijnen in gefilmde segmenten die werden uitgezonden op de Turkse staatstelevisie.

Bron: ANHA