Actieweek voor de vrijheid van Abdullah Öcalan in Hannover

  • Duitsland

Tijdens de actieweek “Dialoog met Öcalan – Ideeën laten zich niet opsluiten” van 15 tot 22 juni vonden in Hannover verschillende evenementen plaats. Sinds afgelopen zaterdag hebben de actiedagen die zijn gestart als onderdeel van de campagne voor de vrijlating van Abdullah Öcalan en een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie, de ideeën van het Koerdische meesterbrein wereldwijd verspreid en een voorbeeld gesteld tegen zijn isolatie op het Turkse gevangeniseiland Imrali. In Hannover werden lezingen gegeven, discussies gevoerd en openbare lezingen georganiseerd, evenals een creatieve actie.

Kritisch kijken naar het natiestaatmodel aan de hand van het voorbeeld van Koerdistan

Op maandag werd er een lezing gehouden op de 14e verdieping van de Conti-flat over het onderwerp “Voorgestelde oplossingen voor de kwestie van nationalisme aan de hand van het voorbeeld van Koerdistan – een kritisch onderzoek naar de natiestaat”. Het evenement trok 30 geïnteresseerden die samenkwamen om te discussiëren over de dringende kwesties rond natiestaten en nationalisme.

De lezing begon met een analyse van de huidige crisis van natiestaten en de opkomst van nationalisme, die wereldwijd voor zorgwekkende ontwikkelingen zorgt. De sprekers legden uit hoe deze crisis bijdraagt aan fascistische regeringen en wereldwijde conflicten. Vooral in het Midden-Oosten is er een groot potentieel voor een democratisch alternatief voor de kapitalistische natiestaten.

De discussie spitste zich toe op het voorbeeld van Koerdistan en in het bijzonder de autonome regio Noord- en Oost-Syrië/Rojava. De sprekers legden uit hoe er in deze regio geprobeerd wordt om een alternatief samenlevingsmodel op te zetten dat gebaseerd is op democratische principes en gemeenschappelijk zelfbestuur. De initiatiefnemer van dit project is Abdullah Öcalan, die de basis legde voor directe democratie, vrouwenemancipatie en ecologie met zijn ideeën van een democratische moderniteit en de concepten van een “democratische natie” en “democratisch confederalisme”. Dit model wordt gepresenteerd als een alternatief voor de natiestaat en is bedoeld om te laten zien hoe een vreedzame en rechtvaardige samenleving eruit kan zien.

Na de presentatie hadden de deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen en hun mening te geven. De discussie was levendig en toonde de grote interesse en verschillende perspectieven van de aanwezigen. Onderwerpen als de praktische uitvoering van zelfbestuur, de uitdagingen in crisisgebieden en de rol van de internationale gemeenschap werden intensief besproken. Ook de isolatie van het meesterbrein Abdullah Öcalan werd belicht.

Het evenement bood een diepgaand inzicht in de problemen van de kapitalistische moderniteit en mogelijke oplossingen aan de hand van het voorbeeld van Koerdistan. De deelnemers keken kritisch naar het concept van de natiestaat en bespraken alternatieve modellen. Ondanks de soms controversiële discussie was er een constructieve sfeer die aanzette tot reflectie en verder denken.

Openbare lezing georganiseerd door de internationalistische jeugdgemeenschap

Op dinsdagmiddag organiseerde de Internationalistische Jongerengemeenschap een openbare lezing uit boeken van Abdullah Öcalan. Tegelijkertijd werd informatiemateriaal aangeboden. Er werd ook een uittreksel voorgelezen uit een boodschap “aan alle jongeren wier hart klopt op de maat van de vrijheid”, die Abdullah Öcalan in 2015 in de gevangenis schreef voor een jeugdconferentie in Europa.

Voorlichtingsbijeenkomst over Halim Dener: verenig de strijd!

Op dinsdag was er ook een informatiebijeenkomst over Halim Dener, waar anti-Koerdisch racisme en staatsrepressie werden besproken. Halim Dener werd 30 jaar geleden doodgeschoten door een politieagent in Hannover. Zijn verhaal is een tragisch voorbeeld van het geweld dat mensen ervaren als gevolg van anti-Koerdisch racisme en politieke onderdrukking. De lezing herinnerde aan het lot van Halim Dener, die werd gemarteld, gevlucht, verbannen en uiteindelijk doodgeschoten. De sprekers benadrukten dat de erfenis van Halim Dener voortleeft. Al tien jaar wordt er campagne gevoerd voor een waardige herinnering, publieke bewustwording, gerechtigheid en solidariteit. Het evenement belichtte de behaalde successen en benadrukte de noodzaak van voortdurende inzet: “Anti-Koerdisch racisme en andere vormen van racisme en onderdrukking door de staat blijven bestaan, en het is aan ons om hiertegen te strijden.”

Onder het motto “Struggles unite” werd opgeroepen tot solidariteit, wederzijdse steun en gezamenlijke actie. De sprekers riepen de deelnemers op om van elkaar te leren, samen te strijden en samen vorm te geven aan een rechtvaardiger toekomst.

Gedachten kunnen niet worden opgesloten of verboden

Op woensdag en donderdag hielden activisten van “Gemeinsam Kämpfen – Organising for Self-Determination and Democratic Autonomy” een lezing achter de tralies van een nagebouwde gevangeniscel, waarmee ze bewezen dat ideeën niet opgesloten kunnen worden:

“Vandaag lezen we iets voor uit de geschriften van Abdullah Öcalan, het revolutionaire meesterbrein uit Koerdistan, omdat zijn gedachten geïsoleerd moeten worden. Hijzelf wordt al meer dan 25 jaar in eenzame opsluiting vastgehouden, tot zwijgen gebracht en gemarteld. Ook zijn gedachten en eisen worden steeds meer gecriminaliseerd. Wij willen dit niet accepteren, want in de zoektocht naar een sociale oplossing voor alle onderdrukte volkeren zijn de benaderingen van Abdullah Öcalan zeer ontroerend en holistisch!”

Aan de andere kant van de bars lagen dekens waarop belangstellenden konden zitten en kletsen.

Women Defend Rojava ontwerpt muur met tralies

Activisten van de campagne “Women Defend Rojava” lazen vrijdag het nieuwe sociale contract van de autonome regio in het noordoosten van Syrië voor en ontwierpen daarna een muur met tralies en met citaten van vrouwen die in 2019 in hongerstaking waren voor de vrijheid van Abdullah Öcalan. Het laatste bezoek van de advocaat aan Öcalan in 2019 werd afgedwongen met een massale hongerstaking door activisten en politieke gevangenen.

De citaten op de bakstenen muur zijn representatief voor de connectie en betekenis tussen Abdullah Öcalan en vrouwen. “Wij als internationalisten zijn ons ook bewust van zijn belang voor ons vrouwen”,  zei een activiste. “Wij als Women Defend Rojava Hannover eisen ook onmiddellijke vrijheid voor Abdullah Öcalan en een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie.”