Activist Ecevit Piroğlu vrijgelaten op voorwaarde Servië niet te verlaten

  • Servië

Activist Ecevit Piroğlu, die drie jaar geleden op verzoek van Turkije in Belgrado werd gearresteerd, is vrijgelaten op voorwaarde dat hij Servië niet verlaat. Baki Selçuk, die in Servië is als woordvoerder van het platform Stem van de Gevangenen (Tutsakların Sesi Platformu, TSP), zei dat Piroğlu van het ziekenhuis naar een kamp was gebracht en vervolgens naar de politie, en dat hij nu vrij is.

Op de “rode lijst van meest gezochte terroristen”

Ecevit Piroğlu werd in juni 2021 gearresteerd op de luchthaven van Belgrado op basis van een door Turkije afgegeven “Red Notice” van Interpol. Hij wordt beschuldigd van “terrorisme”. Concreet wordt hij gezocht voor zijn deelname aan de Gezi-protesten in Istanbul in 2013 en zijn steun voor Rojava. De alevitische Koerd is al sinds zijn jeugd politiek actief in Turkije. Hij was bestuurslid van de Vereniging voor Mensenrechten (IHD) en was uitvoerend bestuurder van de Socialistische Democratische Partij (SDP). Nadat de Gezi-opstand door de regering werd neergeslagen, ging Piroğlu naar Noord-Syrië en sloot zich aan bij de strijd tegen Islamitische Staat. Hij reisde naar Servië om politiek asiel aan te vragen: Turkije heeft Piroğlu op de “Rode Lijst” van meest gezochte “terroristen” gezet en een premie van tien miljoen TL op zijn hoofd gezet. Hem hangt minstens dertig jaar gevangenisstraf boven het hoofd.

Illegale detentie

De uitleveringsprocedure tegen Piroğlu werd in mei 2023 gestaakt nadat het Hooggerechtshof van Servië oordeelde dat hij niet aan Turkije kon worden uitgeleverd. Piroğlu werd vrijgelaten, maar in januari van dit jaar werd hij opnieuw gearresteerd en naar een uitzettingscentrum in Padinska Skela gebracht. De basis voor deze nieuwe arrestatie was een bevel van het Servische ministerie van Binnenlandse Zaken om het land onmiddellijk te verlaten. Desondanks werd Piroğlu nog steeds in hechtenis gehouden, hoewel dit in strijd is met de richtlijnen van het VN-Comité tegen foltering, de Servische wet en eerdere gerechtelijke uitspraken. Ook negeerde de Servische rechterlijke macht het verzoek van Piroğlu om vrijwillig te vertrekken.

Hongerstaking beëindigd

Ecevit Piroğlu ging voor het eerst in hongerstaking tijdens de uitleveringsprocedure in juni 2022. Hij verloor dertig kilo in 136 dagen. Nadat het Hooggerechtshof de uitlevering uiteindelijk opschortte, beëindigde hij het verzet. Hij hervatte dit protest op 12 februari en beëindigde de hongerstaking op 26 juni. De DKP/BÖG organisatie riep hem hiertoe op toen hij nog maar 45 kilo woog en in zeer slechte conditie verkeerde.