Advocaat Eren: “De telefoontjes van Erdoğan bevestigen onze mening”

  • Turkije

Volgens een rapport heeft Erdoğan leden van het Turkse Grondwettelijk Hof telefonisch ter verantwoording geroepen voor het opheffen van de financiële blokkade tegen de HDP. Advocaat Serhat Eren ziet het standpunt van een politieke rechterlijke macht bevestigd.

De Democratische Volkspartij (HDP) is de op twee na grootste partij in het Turkse parlement. Sinds 2021 loopt er een procedure om de partij te verbieden bij het Turkse Grondwettelijk Hof. Er is een datum vastgesteld van 11 april voor de mondelinge verdediging van de HDP-leiders. Het verzoek om uitstel van behandeling tot na de verkiezingen van 14 mei werd door de rechtbank afgewezen. Tegelijkertijd hief het Grondwettelijk Hof echter het verbod op publieke partijfinanciering op dat eerder dit jaar aan de HDP was opgelegd. Van de 15 leden van de rechtbank stemden er acht voor opheffing van de financiële blokkade.

Rechtbankverslaggever Seyhan Avşar van Halk TV meldde donderdag dat een niet bij naam genoemd lid van het Grondwettelijk Hof haar vertelde dat de Turkse president Erdoğan enkele leden had gebeld die stemden om het verbod op te heffen en zijn teleurstelling uitsprak. Dit is de eerste keer dat een lid van het Grondwettelijk Hof de directe tussenkomst van de regering openbaar maakt.

Advocaat Serhat Eren van de HDP-commissie voor Recht en Mensenrechten sprak met ANF en verklaarde: “We hebben vanaf het begin gezegd dat de rechtszaak tegen onze partij politiek is. We hebben verklaard dat er geen juridisch aspect aan deze zaak is en dat de procedure werden geïnitieerd onder druk van de regering en als onderdeel van een politieke lynchcampagne. Als we nog verder teruggaan, komen we bij de multidimensionale operatie die na 2015 tegen onze partij werd gelanceerd. operatie gericht op het volledig liquideren van de Koerden, die het grootste deel van onze partij vormen, uit de politieke arena en hen onbekwaam te maken om te handelen. Het plan was de HDP volledig te elimineren. Dit plan maakte deel uit van het vernietigingsplan ( Çöktürme Planı) tegen de Koerdische beweging die in 2014 door de staat is aangenomen en die is geïmplementeerd sinds Erdoğan eenzijdig de besprekingen over een oplossing voor de Koerdische kwestie heeft afgebroken. De HDP heeft deze kwestie voortdurend aan de orde gesteld.”

Advocaat Eren wees er ook op dat de financiële bevriezing door het Grondwettelijk Hof al geen wettelijke basis had: “De procureur-generaal van het Hof van Cassatie heeft tweemaal verzocht om de bevriezing van de rekeningen die de staatssteun bevatten, maar het Grondwettelijk Hof heeft dit verzoek afgewezen. Op 5 In januari, kort voor de uitbetalingsdatum van de beurs, hield het Grondwettelijk Hof op verzoek van de procureur-generaal van het Hof van Cassatie rekening met deze omstandigheid en blokkeerde het onze rekeningen, hoewel er geen verschil was met de vorige procedure. Deze procedure is niet geregeld in het oprichtingsstatuut van het Grondwettelijk Hof en komt niet voor in de nationale wetgeving van Turkije. Er was geen wettelijke legitimiteit voor het Grondwettelijk Hof om een besluit te nemen bij wijze van voorzorgsmaatregel terwijl de zaak nog aanhangig was.”

Serhat Eren interpreteert de oproep van Erdoğan aan de leden van het Grondwettelijk Hof, gerapporteerd in de pers, als een erkenning van wat al bekend is: “We hadden al verklaard dat de beslissing om te blokkeren onder druk van de regering is genomen. Nu hebben we van de pers vernomen dat Erdoğan de rechters heeft gebeld en ter verantwoording heeft geroepen.Dit is een verklaring die al onze eerdere verklaringen rechtvaardigt waarin we sterk benadrukten dat de procedure politiek en in opdracht van de regering was geopend.

“Het feit dat Erdoğan leden van de hoogste rechterlijke macht van het land opbelt en ter verantwoording roept, is heel duidelijk. De rechterlijke macht is volledig ondergeschikt, afhankelijk, gedomineerd en onder druk gezet door de regering, inclusief Erdoğan. Het heeft een punt bereikt waarop het volledig handelt volgens de instructies van de AKP/MHP-regering. Daarom is het niet mogelijk om de beslissing van het Grondwettelijk Hof over de sluiting van onze partij te voorspellen. Het lijkt erop dat de zeven leden die tegen de nietigverklaring hebben gestemd volledig politiek zullen handelen, ongeacht de documenten, informatie en bewijzen die we hebben voorgelegd. Het is dan ook moeilijk te voorspellen hoe de overige leden zich uiteindelijk zullen gedragen ten aanzien van de sluiting. Het besluit om de blokkade op te heffen betekent niet dat deze leden bij sluiting hetzelfde standpunt innemen.”