Advocaat Ibrahim Bilmez: “De situatie in Imrali kan niet erger worden dan dit”

Er is al 40 maanden geen nieuws van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan, die al meer dan 25 jaar in eenzame opsluiting zit in de Imrali-gevangenis. Abdullah Öcalan, van wie het recht om zijn familie en advocaat te bezoeken is ontnomen, wordt in een toestand van absoluut gebrek aan communicatie gehouden. Ondanks de verzoeken van zijn advocaten om deze onwettigheid op te heffen, volstaat het Europees Comité ter Voorkoming van Foltering (CPT), dat als enige bevoegd is om Imrali binnen te gaan, met de verklaring “We volgen de kwestie op de voet.”

ANF Nieuwsagentschap sprak met Ibrahim Bilmez, een van de advocaten van Abdullah Öcalan, die een conferentie bijwoonde op het kantoor van de Verenigde Naties in Genève en de aandacht vestigde op de wetteloosheid in Imrali.

“We hebben te maken met een ongekende situatie”

Kunt u allereerst een overzicht geven van de stand van zaken in het isoleersysteem van Imrali en de juridische strijd die u daartegen voert?

Hier staan we, onder de paraplu van de VN. Er zijn honderden staten lid van de VN. Ik begon met de woorden: “Ik zal een gevangenis beschrijven en als je een andere gevangenis kent met vergelijkbare omstandigheden als deze, vertel het me dan aan het einde van de conferentie. Dit was niet zomaar een zin. We hebben inderdaad te maken met een ongekende situatie in Imrali. Geen enkel rechtssysteem zou zo’n isolement en zo’n uitzondering accepteren. Daarom is dit isolement niet aanvaardbaar.

Laat ik het zo zeggen. De gevangenis genaamd Imrali heeft de F-type status onder het Ministerie van Justitie, en zelfs de F-type status is onacceptabel. De omstandigheden daar zijn volledig geïsoleerd. Mensenrechtenorganisaties in Turkije hebben hier lang tegen gestreden. De omstandigheden in de Imrali-gevangenis zijn vele malen zwaarder dan de omstandigheden in gevangenissen van het F-type.

We hebben al 40 maanden niets gehoord van onze cliënt, Abdullah Öcalan. We hebben niets meer gehoord van de heer Öcalan sinds zijn tweede telefoongesprek op 25 maart 2021. Dat telefoongesprek was met zijn broer en werd na een paar minuten afgebroken. Öcalan zei tegen zijn broer: “Ik wil dat Turkije zijn eigen wetten uitvoert. En ik wil zo snel mogelijk een ontmoeting met mijn advocaten.”

Sinds die dag hebben we niets meer van hem gehoord. We dienen twee keer per week een aanvraag in bij zowel de hoofdofficier van justitie in Bursa als de directie van de Imrali-gevangenis om bezoek te krijgen voor ons, de advocaten. We doen ook elke week aanvragen namens families. Geen van deze verzoeken wordt zelfs maar beantwoord. Vervolgens dienen we een verzoek in bij de Bursa Executie Rechtbank en wanneer deze afwijst, gaan we in beroep bij het Hoge Strafhof. Als de kamer wordt afgewezen, gaan we in beroep bij het Constitutionele Hof.

We hebben lang gewacht tot het Grondwettelijk Hof actie ondernam in deze kwestie. Helaas komt daar geen positief besluit uit. We hebben meer dan 60 aanvragen bij het Grondwettelijk Hof lopen. Helaas fungeert het Grondwettelijk Hof als een barrière in plaats van te voldoen aan de eisen van de grondwet en de wet.

Daar worden onze dossiers en toepassingen bewaard. Daarom draagt het Grondwettelijk Hof bij aan dit isolement. Als het Constitutioneel Hof een negatieve beslissing neemt, stappen we naar het EHRM. Dit is het onderdeel binnenlandse wetgeving. We doen er alles aan om het isolement te doorbreken, maar we boeken geen resultaten.

Als het Constitutioneel Hof een negatieve beslissing neemt, zelfs als we naar het EHRM stappen, hebben we daar te maken met een apart probleem. In feite duren zaken bij het EHRM gemiddeld vijf of zes jaar. We moeten wachten.

In 2012 hadden we de heer Öcalan en vijf andere cliënten die op dat moment in Imrali vastzaten. De reden dat deze vijf mensen naar Imrali werden gebracht was om een einde te maken aan de isolatie. In plaats daarvan werden deze vijf mensen onderworpen aan dezelfde isolatie als de heer Öcalan. Ze werden naar Imrali gebracht vanuit gevangenissen van het F-type, maar ze maakten hier niet eens gebruik van hun rechten in gevangenissen van het F-type. Degenen die na hen daarheen zijn gegaan, hebben hun advocaten tot op heden niet kunnen ontmoeten. Ze kunnen hun families niet ontmoeten of gebruik maken van hun telefoonrechten. Ook zij raakten geïsoleerd in Imrali. We beoordeelden deze situatie als groepsisolatie. En we hebben voor hen een aanvraag ingediend bij het EHRM. Dit was een aanvraag die we massa-isolatie noemen. Het EHRM heeft sinds 2012 geen beslissing meer genomen over deze kwestie. Er zijn 12 jaar verstreken en helaas heeft een instituut als het EHRM nog geen beslissing genomen. Wij denken dat deze houding van het EHRM politiek is.

“Als advocaten worden we uitgesloten van alle processen”

Ze vragen zich af hoe zo’n isolement en wetteloosheid aan mensen kan worden opgelegd. Dit is wat ze doen: Ze gebruiken disciplinaire maatregelen om te voorkomen dat familieleden op bezoek komen. Elke drie maanden legt de Monitoring Board van het gevangenisbestuur van Imrali automatisch disciplinaire straffen op aan meneer Öcalan en onze drie cliënten daar. Ze verbieden drie maanden lang om de familie te ontmoeten. En dit is hoe ze de reden voor het bezoekverbod uitleggen.

We komen nooit te weten wat de reden is voor deze disciplinaire straffen. Als advocaten worden we ook uitgesloten van deze processen. Ondanks alle aanvragen die we hebben gedaan, krijgen we noch de beslissingen met disciplinaire straffen toegestuurd, noch krijgen we het dossier op ons bezwaar, noch mogen we het dossier inzien. We worden nergens van op de hoogte gesteld. Als advocaten worden we volledig uitgesloten van het gerechtelijk mechanisme.

De uitvoeringsrechtbank van Bursa is verantwoordelijk voor bijeenkomsten met advocaten. Deze instelling verbiedt bijeenkomsten met advocaten. Het vaardigt automatisch elke 6 maanden een verbodsbeschikking uit. En de reden voor deze verbodsbeslissingen wordt voor ons verborgen gehouden. We worden niet betrokken in dit proces. We maken hier ook bezwaar tegen en stappen naar het EHRM. Dit is het juridische aspect van de zaak.

Wat ik jullie vertel hoort in geen enkel rechtssysteem thuis. Het is niet mogelijk om het verbod op advocaten op deze manier te implementeren. Dit betekent het elimineren van de essentie van het recht op verdediging. Het voortdurend verbieden van advocaten en disciplinaire straffen en het verbieden van familiebezoek is marteling. Deze situatie werd ook verwoord in eerdere rapporten van het CPT.

‘We zijn op het slechtste punt’

Je hebt het al eerder gezegd: Een van de grootste factoren in de verdieping van het Imrali-isolement is de houding van het CPT. Het CPT, dat Imrali voor het laatst bezocht in september 2022, heeft zijn rapport nog steeds niet bekendgemaakt. U vraagt het CPT om Imrali opnieuw te bezoeken. Ondanks dit alles zwijgt het CPT nog steeds. Hoe moeten we de houding van het CPT beoordelen?

Ik denk niet dat de houding van het CPT bijdraagt aan het beëindigen van het isolement in Imrali. Het CPT is er vanaf het begin bij betrokken geweest. Sinds de heer Öcalan via een samenzwering aan Turkije werd uitgeleverd en dit systeem in Imrali werd opgebouwd, is het CPT op de een of andere manier bij dit systeem betrokken geweest.

Tot op heden heeft het CPT Imrali 9 keer bezocht, de rapporten van 8 bezoeken gepubliceerd en in al deze rapporten kritiek geuit op Turkije door te zeggen dat de omstandigheden in Imrali onacceptabel waren en dat er sprake was van een zeer zwaar isolement. In feite gebruikte het CPT zelf de term incommunicado in zijn laatste rapport.

Turkije heeft echter geen enkele van de punten van kritiek in de CPT-rapporten opgevolgd. En vandaag is het dieptepunt bereikt. We hebben al 40 maanden niets van onze cliënt gehoord. Er is geen bezoek van een advocaat of familie. Er is geen antwoord op de brieven die we hebben geschreven. Er is geen communicatie. We kunnen er eigenlijk alleen maar van uitgaan dat onze cliënten in Imrali zijn.

Als advocaten kunnen we dit niet eens bevestigen. We zijn niet in een positie om hun gezondheid te bevestigen. Als er dus sprake is van een dergelijke situatie en het CPT betrokken is geweest bij het proces vanaf de oprichting van dit systeem tot op heden, kunnen we niet zeggen dat het CPT geen verantwoordelijkheid heeft. Het heeft wel degelijk verantwoordelijkheid.

Imrali is geen gewone gevangenis

Het CPT heeft het rapport van zijn laatste bezoek aan Imrali nog niet bekendgemaakt. Ja, het is waar, de toestemming van Turkije is vereist voor het CPT om haar rapport met het publiek te delen. Maar we hebben een punt bereikt waarop er 25 jaar lang een zeer ernstig isolement is geweest, en 40 maanden lang geen nieuws. Imrali is geen gewone gevangenis. Er is sprake van een ongewone situatie. Er is een zeer buitengewone situatie. De hoge leeftijd en gezondheidsproblemen van de heer Öcalan zijn in het geding. Onze andere drie cliënten zitten al bijna 30 jaar in de gevangenis en onder zware omstandigheden. Daarom kan het CPT Imrali niet benaderen als een gewone gevangenis. Als Turkije de openbaarmaking van dit rapport niet toestaat, is het tijd voor het CPT om de vereisten van artikel 10/2 van zijn eigen procedure toe te passen.

“Het CPT moet nu een verklaring afleggen aan het publiek”

In het kader van dit artikel kan het CPT een verklaring afleggen over het land dat de openbaarmaking van dat rapport niet toestaat of over de landen die de door het CPT in dat rapport aanbevolen correcties al vele jaren niet hebben uitgevoerd. Het legt een verklaring af aan het internationale publiek en verklaart dat het land de wet en het Europees Verdrag niet naleeft en schendt. Geen enkel land dat de rechtsstaat in zijn grondwet heeft staan, zou met zo’n verklaring geconfronteerd willen worden. Maar Turkije gaat langzaam naar dit punt toe. Naar onze mening moet het CPT deze verklaring nu afleggen. Het werd tijd, want erger dan dit kan het niet worden.

“Het CPT moet doen wat nodig is”

Ik heb gesproken met mensen die Imrali hebben bezocht, zoals de voormalige CPT-voorzitters Mauro Palma, Marc Neve en Jean-Pierre Restellini. Deze mensen zeiden dat het CPT actiever zou kunnen zijn en dat het CPT zijn toevlucht zou kunnen nemen tot de openbare verklaring die u noemde met het oog op de houding van Turkije. Waarom doet het CPT dit dan niet?

Deze vraag zou eigenlijk aan de CPT-functionarissen gesteld moeten worden. We uiten deze eisen en gedachten in onze ontmoetingen met CPT-functionarissen. Maar ze zwijgen liever. Ze zeggen elke keer hetzelfde tegen ons: “We volgen het proces. We staan in contact met Turkije. Dit isolement is ook voor ons onaanvaardbaar”, zeggen ze. Verder zeggen ze niets. Helaas doen ze niet wat ze zeggen dat ze zouden moeten doen.

Het CPT heeft interne evenwichten; misschien denken ze erover na of zijn ze bang voor de reactie die Turkije zou kunnen tonen. Maar zoals ik al zei, we kunnen geen slechtere situatie meemaken dan de situatie die we nu meemaken wat betreft het isolement van Imrali. Daarom moet het CPT nu alles doen wat nodig is.

De positie van Imrali is in strijd met de wet

Als we kijken naar de rapporten van CPT-medewerkers die Imrali voor het eerst bezochten, dan wijzen zij erop dat de locatie niet geschikt is voor een gevangenis. CPT-medewerkers die deze bezoeken bijwoonden, verklaarden dat ze destijds serieuze discussies over deze kwestie hadden met Turkse functionarissen. Op dit moment zien we dat het CPT wegblijft van het uiten van deze situatie. Op welke basis zijn uw aanvragen bij het EHRM? Hebt u aanvragen waarin staat dat uw recht op verdediging is geschonden vanwege de locatie van Imrali?

Deze argumenten zijn al aanwezig in alle aanvragen die we doen. Het is tegen de wet om een gevangenis op deze manier te isoleren, op een geïsoleerd eiland. Het is geen toegankelijke plaats. Het is uitgeroepen tot een volledig militair gebied. Imrali heeft normaal gesproken de F-type status. Er zijn veel gevangenissen in het land met een F-type status. Advocaten kunnen naar deze gevangenissen gaan om hun cliënten te ontmoeten. Maar Imrali werd op een eiland geplaatst en tot militaire zone verklaard. We werden er alleen naartoe gebracht met een staatsschip onder toezicht van de gendarmerie. Er is dus geen manier om het te bereiken. Er is geen manier om informatie van daar te krijgen.

Dit is de situatie waarin we ons nu bevinden. Vier mensen zitten gevangen op een eiland en hebben al 40 maanden niets van zich laten horen. Daarom zijn de omstandigheden onacceptabel. Maar we zijn op een heel slecht punt aanbeland. Ja, de omstandigheden op het eiland waren niet geschikt voor de gezondheidstoestand van de heer Öcalan. Maar nu is het zo ver gekomen dat we niet eens meer van onze cliënten kunnen horen. Het CPT moet zo snel mogelijk actie ondernemen. Ze moeten ervoor zorgen dat we onze cliënten gaan verhoren. Ze moeten ook zo snel mogelijk weer naar Imrali gaan. Het is niet genoeg dat ze alleen de verklaring van het laatste rapport van Turkije goedkeuren. Want dat is al twee jaar geleden. Ze moeten opnieuw gaan.

 Bron: ANF