Ahmed al-Araj: bezetting zal niet in staat zijn om alle Syriërs te confronteren als ze zich verenigen

  • Rojava/ Noord- en Oost-Syrië

De secretaris-generaal van de Syrische Nationale Democratische Alliantie, Ahmed al-Araj, zei dat de Turkse bezetting niet in staat zal zijn om alle Syriërs te confronteren als ze zich verenigen.

De door de Turkse staat bezette Syrische regio’s ervaren een gebrek aan veiligheid en zekerheid, met gevallen van moord, ontvoering, beroving en plundering, wat leidt tot de vestiging van nederzettingen met als doel de demografie van de regio te veranderen.

Er werd de bouw van 18 nederzettingen en 5 kampen geregistreerd, met de bedoeling om 648.000 huurkolonisten en hun families binnen te brengen om de demografie van Afrin te veranderen. Op 1 juli werden vijf mensen gedood en vijftien anderen gewond door geweervuur van het Turkse bezettingsleger en zijn huurlingen tijdens volksprotesten tegen de Turkse aanwezigheid in de bezette gebieden, na verklaringen van Turkse functionarissen over het normaliseren van de betrekkingen met de regering in Damascus.

De secretaris-generaal van de Syrische Nationale Democratische Alliantie, Ahmed al-Araj, beschreef de gebeurtenissen in de bezette gebieden als chaotisch.

al-Araj benadrukte dat de botsingen tussen Israël en Hamas en de spanningen tussen Israël en Iran en Hezbollah gevolgen hebben die zich uitstrekken tot de gebieden die bezet worden door Turkije, dat de wereldwijde aandacht voor toenemende misdaden gebruikt om veranderingen af te dwingen en de demografie van het gebied volledig te veranderen.

Turkije wil de capaciteiten van de Syrische en Iraakse bevolking uitbuiten

Al-Araj verduidelijkte dat de strategie van de bezettende staat draait om het benutten van crises om zijn beleid te bevorderen en de capaciteiten van de mensen te ondermijnen, in het bijzonder van de Syriërs en Irakezen.

Al-Araj bevestigde dat de acties van de Turkse president Erdogan deel uitmaken van de Misak-ı Millî om de veiligheid en stabiliteit van talrijke volkeren te verzwakken, waarbij hij de grenzen van de Misak-ı Millî overschrijdt met interventies in verschillende Arabische, Afrikaanse en andere landen.

Hij beweerde dat de Turkse bezettingsstaat openlijk huurlingen steunt als middel voor expansie en manipulatie.

De politieke islam dient als instrument van Turkije om het lijden van de mensen te verergeren.

Al-Araj merkte op dat de Turkse bezetting Afrin heeft veranderd in een plaats van eindeloze tragedie na de bezetting, met misdaden tegen kinderen, vrouwen, de natuur, antiquiteiten en kostbaarheden, gericht op vernietiging en diefstal.

Volgens recente statistieken werden er tijdens de zes jaar durende bezetting van Afrin 706 mensen gedood en meer dan 9.008 burgers, waaronder 1.200 vrouwen en 600 kinderen, ontvoerd. Bovendien werden honderden ontvoerde vrouwen verkracht en seksueel misbruikt.

Al-Araj zei dat het Turkse regime de politieke islam gebruikt om conflicten tussen volkeren en facties aan te wakkeren en deze conflicten in stand te houden om hun voortbestaan te garanderen.

Hij sprak de hoop uit dat Arabische naties Qatar en Koeweit onder druk zetten om hun steun aan het Turkse regime te beëindigen en hun beleid ten opzichte van het Syrische volk, in het bijzonder de Koerden, te veranderen.

Al-Araj benadrukte de noodzaak van dialoog om stabiliteit te bereiken.

Ahmed al-Araj benadrukte een onderliggend Turks-Iraans conflict in Aleppo en herhaalde de Turkse ambities om de stad te bezetten. Hij benadrukte dat de optimale oplossing voor de Syrische crisis bestaat uit het aanpakken van interne kwesties en het bijeenroepen van een nationale conferentie op Syrische bodem door middel van een Syrisch-Syrische dialoog om een nieuwe grondwet op te stellen die de waardigheid van alle Syriërs bevordert en de door de oorlog veroorzaakte problemen aanpakt.

De secretaris-generaal van de Syrische Nationale Democratische Alliantie partij benadrukte dat Turkije niet bestand is tegen alle Syriërs als zij zich verenigen.

Hij stelde dat een politieke oplossing in Syrië afhangt van de Syrische wil en voorspelde dat het nieuwe jaar onvoorziene ontwikkelingen zal brengen voor de Syrische bevolking.

Bron: ANHA