Autonoom Bestuur van Shengal roept op tot vrijlating van gedetineerde Yazidi en Arabische burgers

  • Zuid-Koerdistan

Het Autonome Bestuur van Shengal heeft een verklaring afgelegd over de lopende discussies over de Yazidi-gemeenschap en de recente arrestaties van Yazidi- en Arabische burgers uit Shengal.

Bij het lezen van de persverklaring wees bestuurslid Xwedêda Berekat erop dat Irak bestaat uit vele geloven, sekten, volkeren en etniciteiten en zei: “Wij, als het Yazidi volk, leven al duizenden jaren in dit land met ons eigen geloof en cultuur. Het Yazidi-volk is een grote rijkdom voor Irak. Op basis van ons geloof hebben we het leven in vrede en rust met naburige volkeren als basis genomen. De vrede van Irak is ook de vrede van Shengal”.

Berekat merkte op dat veel kringen Yazidi’s op hun eigen manier definiëren en vervolgde: “Als Yazidi-volk accepteren we niet dat we op deze manier gedefinieerd worden. De Iraakse grondwet geeft ons het recht om te regeren en onszelf te verdedigen. In deze context is er in Shengal samen met de mensen die daar wonen een autonoom bestuur opgericht. Dit bestuur voert activiteiten uit in coördinatie met staatsinstellingen. De staatsautoriteiten beschouwen het Autonome Bestuur van Shengal ook als een kans voor het gemeenschappelijke leven en de democratie in Irak.”

Berekat benadrukte dat de erkenning van het Yazidi volk samengaat met de erkenning van het Shengal autonome bestuur en zei: “Allereerst moet de genocide die gepleegd is op het Yazidi volk worden geaccepteerd. Als deze stappen niet worden genomen, zal elk woord over het Yazidi volk niet geldig en waar zijn.”

Berekat reageerde op de recente arrestaties van Yazidi en Arabische burgers in Shengal en zei: “Degenen die de vrede en rust van de mensen in Shengal willen verstoren, volgen smerige methodes. We doen een beroep op de autoriteiten. Deze opsluitingen dienen de eenheid en democratie van Irak niet. Integendeel, het veroorzaakt grote schade. Daarom moeten de vastgehouden burgers van Shengal worden vrijgelaten.”

Namens de Raad van Stammen van Shengal riep Dexîl Murat Irak op om de genocide te erkennen die in 2014 is gepleegd tegen de Yazidi gemeenschap.

Bron: Rojnews