Clans in Deir-ez-Zor bevestigen dat Turkije misdaden begaat tegen Syriërs

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

De recente golf van aanvallen door Turkse racisten, waaronder afranselingen en steekpartijen, en het doden van een aantal Syrische vluchtelingen in Turkije, in combinatie met het falen van de autoriteiten om de aanhoudende golf van racisme tegen Syriërs sinds het begin van de Syrische crisis een halt toe te roepen, heeft geleid tot onvrede onder de Syriërs.

In de regio’s onder Turkse bezetting waren protesten tegen het beleid van de bezettingstroepen, die werden beantwoord met scherpe kogels, wat resulteerde in de dood van zeven personen; zes in Afrin en één in Jarabulus. Onlangs doodden Turkse extremisten het vluchtelingenkind Hamoud Hamdan al-Nayef uit de stad Dahla op het oostelijke platteland van Deir ez-Zor. Zijn lichaam werd op 5 juli naar Noord- en Oost-Syrië gebracht.

Salah al-Salman, de woordvoerder van de Albukamal stamraad in Deir ez-Zor, verklaarde dat wat Turkije en de bezette Syrische gebieden te zien krijgen een schrille vertoning is van het racisme van de Turkse autoriteiten. Hij benadrukte: De vijandigheid van de Turkse autoriteiten jegens Syrië en zijn bevolking voedt deze moorddadige daden, die leiden tot ontheemding, chaos en plundering van Syrische bezittingen.

Al-Salman benadrukte dat dit een voortzetting is van het Turkse terrorisme tegen het Syrische volk, gekenmerkt door bezetting, verwoesting en het veranderen van de demografie van de Syrische gebieden. Tevens verklaarde hij dat de aanval op Syrische vluchtelingen en het gebrek aan actie van de Turkse autoriteiten om dit te voorkomen indruisen tegen humanitaire normen en menselijke waardigheid. Het is een weloverwogen strategie die in lijn is met de specifieke politieke visie van Turkije, vooraf gepland, met als doel het bevorderen van een politieke agenda in het belang van Turkije en een weerspiegeling van haar ambities om meer Syrische gebieden te bezetten en het Syrische volk uit te roeien.

De woordvoerder bekritiseerde het stilzwijgen van internationale mensenrechtenorganisaties, in het bijzonder de Verenigde Naties, en de betrokkenheid van wereldmachten in de Syrische crisis, en stelde hen verantwoordelijk. Hij veroordeelde de aanvallen van de Turkse bezettingsstaat op Syrisch grondgebied en het als doelwit nemen van Syrische vluchtelingen als misdaden tegen de menselijkheid, en drong erop aan dat de Turkse autoriteiten verantwoordelijk worden gehouden.

Al-Salman drong er bij alle sekten van het Syrische volk op aan om zich te verenigen, samen te werken en zich te verzetten tegen het Turkse bezettingsleger. Hij riep ook op tot coördinatie met internationale organisaties, de wereldgemeenschap en de Veiligheidsraad om de uitroeiing van het Syrische volk door de Turkse bezetting te voorkomen.

Bron: ANHA