Delegatie Noord- en Oost-Syrië houdt belangrijke bijeenkomsten in Duitsland

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Een delegatie van het Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië zet haar ontmoetingen met Duitse parlementariërs en politieke partijen voort om hun relaties te versterken en de huidige situatie in de regio te belichten, waaronder de gevolgen van de Turkse aanvallen en de gevolgen daarvan.

De delegatie, bestaande uit Ilham Ahmad, medevoorzitter van het Departement van Buitenlandse Betrekkingen, Mahmoud Al-Maslat, medevoorzitter van de Syrische Democratische Raad, Abdul Karim Omar, vertegenwoordiger van het Autonoom Bestuur in Europa, Joseph Lahdo, vertegenwoordiger van de Syrisch-Syrische Uniepartij in Europa, en Khaled Darwish, de vertegenwoordiger van de Democratische Autonome Administratie in Duitsland, hadden afzonderlijk een ontmoeting met de Duitse Bondsdagleden Nils Schmid en Frank Schaeffler van de regerende Sociaal-Democratische Partij (SPD), en Gökay Akbulut van de linkse oppositiepartij, in het Duitse parlementsgebouw (Bundestag) in Berlijn.

De delegatie gaf eerst een overzicht van de algemene situatie in Syrië na meer dan 14 jaar van binnenlandse crisis, waarbij werd opgemerkt dat er geen vooruitzichten zijn voor een politieke oplossing in de nabije toekomst. Zij bespraken ook de gevolgen van de crisis tussen Rusland en Oekraïne en het conflict tussen Israël en Hamas voor de situatie in Syrië, met name in Noord- en Oost-Syrië.

De besprekingen hadden ook betrekking op de laatste ontwikkelingen in de regio en de politieke, economische en veiligheidsuitdagingen waarmee het Democratisch Autonoom Bestuur wordt geconfronteerd. Ze benadrukten de toegenomen activiteit van ISIS-cellen die profiteren van het veiligheidsvacuüm nu de Syrische Democratische Strijdkrachten en veiligheidstroepen druk bezig zijn met het tegengaan van aanvallen door het Turkse bezettingsleger en zijn huurlingen. Deze situatie kan de heropleving van ISIS vergemakkelijken. Tijdens de besprekingen werd ook aandacht besteed aan de kwestie van de ISIS-gevangenen en de noodzaak om hen voor het gerecht te brengen, alsook aan de situatie van hun families in de kampen Al-Hol en Roj. De delegatie benadrukte dat de internationale gemeenschap verantwoordelijkheid moet nemen voor deze complexe en gevaarlijke kwestie.

De delegatie besprak uitvoerig de systematische aanvallen van de Turkse bezettingsstaat, die gericht zijn tegen infrastructuur en diensten, wat neerkomt op oorlogsmisdaden. Deze acties creëren een grote humanitaire crisis, verergeren het lijden van de burgers, brengen het leven van miljoenen burgers in gevaar en leiden tot nieuwe golven van massale migratie.

Tijdens de twee ontmoetingen lag de nadruk ook op de noodzaak om de betrekkingen tussen Noord- en Oost-Syrië en Duitsland te ontwikkelen en te versterken, vooral met betrekking tot kwesties van wederzijds belang zoals “terrorisme”, migratie, humanitaire hulp en het politieke proces in Syrië.

Op 16 juni had een gezamenlijke delegatie van het Democratisch Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië en de Syrische Democratische Raad een ontmoeting met Jürgen Hardt, lid van de Duitse Bondsdag voor de Christen-Democratische Unie (CDU), en Cassem Taher Saleh, lid van de Bondsdag voor de Groene Partij, in het Duitse parlementsgebouw in Berlijn.

Bron: ANHA