Dossier over het isolement van Abdullah Öcalan aangeboden aan Amnesty International in Londen

  • Engeland

De Jiyan Vrouwenvergadering en de Revolutionaire Jeugdbeweging organiseerden een demonstratie waarin ze het absolute isolement van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan aan de kaak stelden voor het gebouw van Amnesty International in Londen. Mensenrechtenactiviste Margaret Owen nam ook deel aan de protestactie.

Berfin Dersim, lid van de Jiyan Vrouwenvergadering, bekritiseerde hier de inadequate reactie van de EU en de Raad van Europa op het absolute isolement dat door de fascistische Turkse staat is opgelegd aan de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan in de gevangenis van het eiland İmralı, en zei: “Uit angst voor het transformerende potentieel van Öcalan’s ideeën, heeft het autoritaire regime in Turkije zijn toevlucht genomen tot draconische maatregelen om hem het zwijgen op te leggen, met inbegrip van langdurige isolatie en systematische schendingen van zijn rechten. De internationale gemeenschap heeft onvoldoende gereageerd op de situatie van Öcalan en organisaties als de Raad van Europa en de Europese Unie hebben Turkije niet ter verantwoording geroepen voor grove mensenrechtenschendingen. Ondanks het feit dat erkend wordt dat isolatie een vorm van marteling is, wordt Öcalan nog steeds de toegang tot juridische vertegenwoordiging en familiebezoek ontzegd, waardoor bezorgdheid over zijn veiligheid en welzijn ontstaat”.

Berfin Dersim verklaarde dat er een einde moet komen aan het absolute isolement van Abdullah Öcalan en dat zijn vrijheid moet worden gewaarborgd met het oog op een vreedzame oplossing van de Koerdische kwestie. Ze merkte op dat internationale organisaties actie moeten ondernemen tegen dit absolute isolement, dat illegaal en in strijd met de mensenrechten is.

Na de verklaring wilden de gerenommeerde mensenrechtenverdediger advocate Margaret Owen en Agit Karataş, vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken van de Koerdische Volksvergadering in Groot-Brittannië, een brief overhandigen aan de Turkije desk van Amnesty International, waarin ze opriepen om dringend onderzoek te doen naar de situatie van de Koerdische Volksleider Abdullah Öcalan en dit bekend te maken aan het publiek.

Medewerkers van Amnesty International stemden om veiligheidsredenen in met de ontmoeting achter de tralies.

Tijdens de bijeenkomst zeiden functionarissen van Amnesty International dat de organisatie op de hoogte was van mensenrechtenschendingen in Turkije en dat zij de verzoekbrief over Abdullah Öcalan hadden doorgestuurd naar het Internationaal Secretariaat. De delegatie van activisten merkte op dat de absolute incommunicado-detentie van Abdullah Öcalan al meer dan drie jaar duurt en bekritiseerde het uitblijven van een reactie tegen de Turkse staat, ondanks de erkenning dat het om “foltering” gaat.

De Kurdish People’s Assembly in Britain en de Jiyan Women’s Assembly informeerden de ambtenaren van het bureau over Abdullah Öcalan’s “incommunicado” detentie die al 4 jaar duurt.

Advocaat Margaret Owen riep na de bijeenkomst de Britse samenleving op om solidair te zijn met de vrijheidsstrijd van het Koerdische volk. In haar toespraak stelde ze dat verschillende internationale organisaties, waaronder de Verenigde Naties, een meer toezichthoudende en corrigerende rol zouden moeten spelen met betrekking tot het feit dat er al jaren niets van Abdullah Öcalan is vernomen.

In een verklaring namens de delegatie zei Agit Karataş, vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken van de Koerdische Volksvergadering in Groot-Brittannië, het volgende: “Als Amnesty International, als ‘s werelds meest vooraanstaande mensenrechtenorganisatie, haar rol en missie opeist als verdediger van de universele mensenrechten, dan zou het Turkije, waar het grootste aantal politieke gevangenen veroordeeld is tot de zwaarste straffen ter wereld, op haar speciale agenda moeten zetten.

De Koerdische Vrijheidsbeweging en haar vrienden lanceerden een wereldwijde campagne opdat Abdullah Öcalan zou deelnemen aan een nieuw proces als hoofdrolspeler en vertegenwoordiger van de wil door het doorbreken van het Imrali-isolatiesysteem, dat het sleutelmechanisme is in de politieke oplossing van de Koerdische kwestie in Turkije en het Midden-Oosten. Als onderdeel van de campagne moeten Koerden en hun vrienden voortdurende acties organiseren voor internationale instellingen. Internationale instellingen moeten geïnformeerd worden over elke ontwikkeling in Turkije en Koerdistan en moeten opgeroepen worden om actie te ondernemen. Als volk en beweging moeten we enkel op onze eigen wil vertrouwen en moeten we diplomatiek verkeer ontwikkelen over de hele wereld door sociale organisatie.

Ter gelegenheid van het 12-jarig bestaan van de ‘Wake voor de vrijheid van Abdullah Öcalan’, groeten we alle acties die in Europese gebieden zijn gehouden en roepen we op om de wereldwijde ‘Freedom for Öcalan’ campagne te omarmen in een geest van mobilisatie in Groot-Brittannië en alle gebieden.”

De actie eindigde met applaus en slogans.

Bron: ANF