Franse NGO MRAP bezorgd over behandeling Koerden en politieke gevangenen door Turkije

  • Frankrijk

De Beweging tegen Racisme en voor Vriendschap tussen Volkeren (MRAP), een Franse niet-gouvernementele organisatie (NGO), heeft in een brief aan de secretaris-generaal van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties opgeroepen actie te ondernemen om de verslechterende mensenrechtensituatie in Turkije een halt toe te roepen, alle politieke gevangenen onmiddellijk vrij te laten en een einde te maken aan de behandeling van Koerden door het land.

MRAP wees op het rapport van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR) van 10 maart 2017 waarin “zijn diepe bezorgdheid werd geuit over de aanzienlijke verslechtering van de mensenrechtensituatie” in het zuidoosten van Turkije. “Het rapport wees op het gebruik van antiterrorismewetgeving om democratisch gekozen functionarissen van Koerdische afkomst uit hun ambt te zetten, de ernstige beknotting en intimidatie van onafhankelijke journalisten; de sluiting van onafhankelijke en Koerdisch talige media en burgerverenigingen; en de massale ontslagen van ambtenaren op onduidelijke gronden en zonder behoorlijke rechtsgang.”

In een tweede rapport van OHCHR een jaar later werd gewezen op “de verslechtering van de binnenlandse mensenrechtensituatie en de inkrimping van de politieke en burgerlijke ruimte” en werd Turkije opgeroepen om de internationale mensenrechtenwetgeving na te leven.

Verkiezingen in Turkije

“In de afgelopen jaren, voor en na elke verkiezing, heeft de Turkse regering repressieve en antidemocratische praktijken toegepast tegen mediawerkers, kunstenaars, politici en advocaten,” zei MRAP in hun brief.

MRAP benadrukte hoe dit “repressieve beleid het meest wijdverspreid is in het door Koerden gedomineerde zuidoosten van het land” en merkte op dat er 128 mensen waren gearresteerd voor de parlementsverkiezingen van 14 mei 2023.

Ook voor en na de recente gemeenteraadsverkiezingen van 31 maart 2024 werden meerdere arrestaties verricht.

De NGO wees op de vele pogingen van de regerende alliantie van de AKP (Rechtvaardigheids- en Ontwikkelingspartij) en de MHP (Nationalistische Bewegingspartij) om de Turkse verkiezingen te ondermijnen, waarbij leden van de pro-Koerdische Volkspartij voor Gelijkheid en Democratie (DEM) in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werden gearresteerd, soldaten werden ingezet om te stemmen in gebieden met een Koerdische meerderheid, stembussen werden vernietigd en pro-Koerdische burgemeesters werden afgezet ten gunste van vertrouwensburgemeesters van de regeringspartijen.

De onderdrukking van Koerdische stemmen ging door na de verkiezingen, zoals benadrukt door MRAP, waarbij journalisten van Mezopotamya News Agency en de krant Yeni Yaşam in april werden aangehouden en leden van de DEM-partij in mei.

Politieke gevangenen en İmralı

MRAP rapporteerde ook over de voortdurende omstandigheden in de eilandgevangenis van İmralı, waar de leider van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), Abdullah Öcalan, en drie anderen in eenzame opsluiting gevangen zitten. Öcalan zit al meer dan 25 jaar gevangen, waarvan het grootste deel in isolatie. Hij wordt al meer dan drie jaar volledig incommunicado vastgehouden, zonder advocaat of familiebezoek. Hij heeft niets meer van zich laten horen sinds een onderbroken telefoongesprek met zijn broer in maart 2021.

“Een van de meest perverse vormen van marteling is eenzame opsluiting. Sinds 24 maart 2021 is er geen nieuws meer over Abdullah Öcalan (overgebracht naar de Imrali gevangenis op 15 februari 1999) … [evenals] Veysi Aktas, Mehmet Sait Yildirim en Omer Hayri Konar (overgebracht naar dezelfde gevangenis in 2015),” zei MRAP.

MRAP benadrukte de voortdurende onderdrukking van Koerdische stemmen in Turkije en merkte op dat “meer dan 100 Koerdische politieke gevangenen niet zijn vrijgelaten door uitstel”, naar verluidt vanwege hun gedrag in de gevangenis.

Bij het afsluiten van haar oproep aan de VN, nodigde MRAP de OHCHR uit om Turkije opnieuw te bezoeken, in het bijzonder het Koerdisch overheersende zuidoosten en İmralı. Ze riepen ook de Speciale Rapporteur inzake foltering op om “een vervolg te geven” aan de missie van zijn voorganger uit 2016, en voor de Speciale Rapporteur inzake hedendaagse vormen van racisme om “een dialoog aan te gaan met de Turkse regering” om een einde te maken aan het racisme waaronder Koerden in het land gebukt gaan.