Intimidatie en bedreigingen door politie jegens medevoorzitter IHD veroordeeld

  • Turkije

De Mensenrechtenvereniging (IHD), de vereniging van Advocaten voor Vrijheid (ÖHD), de vereniging van Hedendaagse Advocaten (ÇHD) en de Turkse Stichting voor de Mensenrechten (TİHV) in Izmir protesteerden tegen het feit dat IHD-medevoorzitter Zilan Gümüş werd gevolgd, lastiggevallen en bedreigd door de politie.

Vertegenwoordigers van politieke partijen en instellingen in de stad woonden een persconferentie bij op het IHD kantoor.

Gülay Bilici, bestuurslid van de IHD-afdeling in Izmir, verklaarde dat Zilan Gümüş de laatste tijd vaak is lastiggevallen door de politie vanwege de activiteiten van de vereniging.

Gülay Bilici zei dat Zilan Gümüş werd gevolgd voor haar advocatenkantoor, haar huis en in de gebieden waar ze haar privéleven leidde, en zei: “Ze werd gevolgd in het openbaar vervoer waar ze instapte, en toen ze uitstapte werd ze tegengehouden en blootgesteld aan druk en bedreigingen. Deze politie-intimidatie die Zilan Gümüş meemaakte, was te wijten aan haar mensenrechtenstrijd en verenigingsactiviteiten. Deze intimidatie is niets anders dan een poging om vrouwelijke mensenrechtenverdedigers en de mensenrechtenstrijd te intimideren en het zwijgen op te leggen.”

Gülay Bilici onderstreepte dat de IHD sinds de dag van haar oprichting heeft gestreden voor veel kwesties, zoals schendingen van rechten, een eerlijk proces, vrede, martelingen in gevangenissen en verdachte sterfgevallen, en voegde eraan toe dat 23 IHD-leden en leidinggevenden het leven hebben gelaten bij moorden door “onbekende daders”.

Gülay Bilici verklaarde dat ze ondanks dit alles de strijd zullen voortzetten: “Stop de druk en intimidatie tegen mensenrechtenverdedigers. Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de pesterijen van de politie tegen onze vriend Zilan Gümüş. We volgen het proces om het nodige administratieve en gerechtelijke onderzoek tegen de politieagenten uit te voeren en de verantwoordelijken te onthullen en te straffen.”

Zilan Gümüş, aan de andere kant, zei dat ze aan deze druk werd onderworpen omdat ze een mensenrechtenverdediger was en dat ze niet zou terugtreden uit de strijd.

Bron: ANF