Kalkan

Kalkan: De strijd tegen het genocidale Imrali-systeem

Duran Kalkan, lid van de Uitvoerende Raad van de Unie van Koerdische Gemeenschappen (KCK), sprak over de strijd voor de fysieke vrijheid van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan en het voortdurende conflict in de Medya-verdedigingszones.

het interview werd gepubliceerd door ANF Nieuwsagentschap en luidt als volgt;

Om te beginnen willen we het hebben over de Koerdische volksleider Abdullah Öcalan. Er is al meer dan drie jaar geen nieuwe informatie van het gevangeniseiland Imrali of over Öcalan. Het isolement duurt voort, maar het verzet ook, dat de laatste maanden aanzienlijk lijkt te zijn toegenomen. Hoe beoordeelt u de huidige situatie?

Allereerst groet ik met respect Rêber Apo [Abdullah Öcalan], de pionier van het Imrali-verzet. De aanvallen, isolatie, martelingen en eenzame opsluiting in Imrali duren voort, waar tegelijkertijd ook het meest uitgebreide en betekenisvolle verzet in de geschiedenis doorgaat. In dit opzicht is er de laatste tijd geen verandering gekomen. We hebben er al eerder op gewezen dat die zogenaamde ‘disciplinaire straffen’ zijn ontwikkeld als excuus voor deze afzondering. Maar dit was niet alleen een excuus voor isolatie of om ontmoetingen met Rêber Apo te verhinderen; het was in feite een juridische dekmantel om de hervatting van zijn proces en zijn fysieke vrijheid in het kader van het zogenaamde “Recht op Hoop” te verhinderen. Het was al te verwachten dat de Turkse staat deze kaart opnieuw zou spelen, en inderdaad, ze vaardigden opnieuw een disciplinaire straf uit. Natuurlijk geven ze geen reden of verklaring voor deze beslissing, wat het nog onaanvaardbaarder maakt. Men kan stellen dat Rêber Apo de meest gedisciplineerde en georganiseerde persoon ter wereld is. Duizenden, tienduizenden mensen weten dit. In feite zijn de heersers van de Turkse staat die deze frauduleuze straffen hebben opgelegd zich hier ook zeer bewust van. Dit is iets dat goed begrepen moet worden.

Aan de andere kant is het feit dat deze aanval in zo’n mate wordt opgevoerd het bewijs dat er een groot verzet is in Imrali en dat de internationale samenzweerderige krachten en in het bijzonder de Turkse staat met hun genocidale systeem hebben gefaald en zijn verslagen in de strijd in Imrali. Er is een groot verzet dat voortduurt op basis van de veroordeling van de fascistische, kolonialistische en genocidale mentaliteit en politiek. Het is ook noodzakelijk om dit aspect te begrijpen, en op basis hiervan zou men zich correct en adequaat moeten aansluiten bij dit verzet. Dit is van groot belang.

We moeten het systeem in Imrali, dat gebaseerd is op illegaliteit en immoraliteit, ontmaskeren. Zoals we al eerder aangaven, is de juridische strijd hierbij ook van groot belang. Veel advocaten en juristen doen dit door middel van verschillende bijeenkomsten en conferenties, wat erg belangrijk en zinvol is. Imrali is een uniek voorbeeld van immoraliteit en wetteloosheid. Degenen die geloven in de rechtvaardigheid van de wet, zullen weigeren dit te accepteren. Je hoeft niet eens democraat of links of socialist te zijn om je tegen dit systeem te verzetten. Met andere woorden, degenen die in de wet geloven kunnen het systeem en regime in Imrali niet legitimeren of accepteren. In dit opzicht is het heel belangrijk om bloot te leggen, te ontcijferen, te ontmaskeren en te onthullen wat voor immorele en wetteloze aanval het Imrali-systeem is.

De strijd tegen het Imrali-systeem van genocide verspreidt zich en ontwikkelt zich zowel in Koerdistan als in het buitenland. De strijd heeft facetten gekregen en is een beetje gediversifieerd. Sinds 10 oktober, op basis van onze wereldwijde vrijheidscampagne, is er een verspreiding, verrijking en groei van acties gericht op de fysieke vrijheid van Rêber Apo. Natuurlijk moet de vraag naar de vrijheid van Rêber Apo nog groeien. We mogen zeker niet tevreden zijn met het stadium dat bereikt werd. Het is noodzakelijk om de campagne verder te ontwikkelen op elk gebied, om het veel groter te maken, om succesvol te zijn in deze strijd. Want alleen door strijd kunnen resultaten worden bereikt. Elke andere weg is een doodlopende weg.

Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om nogmaals iedereen te begroeten die een actieve rol speelt in deze campagne. Bijvoorbeeld degenen die acties voeren in en rond gevangenissen. Ze gaan door zonder de minste achteruitgang of verzwakking. Geleidelijk aan groeien de massa-acties rond het gevangenisverzet stap voor stap. Deze ontwikkeling is van grote waarde. Op elk gebied gaan de massa-acties door. Er is aanzienlijke druk uitgeoefend op het ‘Europees Comité ter Voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende behandeling of Bestraffing’ (CPT) in dit proces. Toen aan het licht kwam dat het zijn wettelijke verplichtingen niet nakwam en dit in de publieke opinie tot uiting kwam, werden er veel acties opgezet. Er waren acties door vrouwen, acties waarbij brieven ondertekend werden door publiek bekende intellectuelen, schrijvers, kunstenaars, arbeiders, vakbondsleden, democraten, linksen, socialisten, vrienden van de Koerden, in feite bijna alle segmenten van de samenleving die het brein en het hart zijn van samenlevingen die geloven in recht en rechtvaardigheid, uit bijna alle staten van Europa. Hun brieven werden naar het CPT gestuurd, dat gevraagd werd zijn mandaat te handhaven. Er werd een oproep gedaan en er werden verschillende eisen gesteld aan het CPT om naar Imrali te gaan en informatie in te winnen. Het CPT werd opgeroepen zijn plicht en verantwoordelijkheid te nemen.

Dit is erg belangrijk en moet worden voortgezet en verder ontwikkeld. Het is duidelijk geworden dat naarmate de wetteloosheid en het onrecht in Imrali toenemen, ook het verzet tegen vrijheid en democratie groeit. Dit verzet komt voort uit Imrali en breidt zich uit naar steeds meer segmenten en verspreidt zich in de vorm van golven naar samenlevingen over de hele wereld. Overal waar deze golf komt, verzetten mensen zich tegen deze wetteloosheid; ze bekommeren zich om de strijd voor de vrijheid van Rêber Apo en nemen op verschillende manieren deel aan deze strijd. Dit is een zeer belangrijke en zinvolle situatie. Ten eerste kan niemand een strijd in de weg staan die zulke hoogten heeft bereikt. Niemand kan het succes verhinderen van de wereldwijde vrijheidscampagne die gestart is voor de fysieke vrijheid van Rêber Apo. Deze campagne zal zeker slagen. Kunstenaars, intellectuelen en alle andere kringen nemen deel aan deze campagne. De acties van jongeren en vrouwen gaan ook door. We moeten dit verspreiden; we moeten het groter maken.

Hoewel deze wereldwijde vrijheidscampagne, deze massale strijd voor de fysieke vrijheid van Rêber Apo, werd aangekondigd op 10 oktober 2023, is ze al veel eerder begonnen. Zo is er bijvoorbeeld de Wake voor de vrijheid van Rêber Apo in Straatsburg, die 12 jaar geleden begon en sindsdien onafgebroken doorgaat. Deze wake wordt grotendeels geleid door Koerdische patriotten die in Europa wonen. Jongeren, vrouwen, arbeiders en werkers uit verschillende landen in Europa komen elke week vanuit verschillende plaatsen samen om samen de wake te houden. Op 25 juni is deze actie 12 jaar oud. Aan de pers is aangekondigd dat er op deze verjaardag een massademonstratie zal zijn. Er moet belang worden gehecht aan deze actie, niet alleen omdat het een van de langstdurende vrijheidsacties is, maar ook omdat het een actie is die de weg vrijmaakte voor de wereldwijde campagne van vandaag voor de fysieke vrijheid van Rêber Apo en de democratische oplossing voor de Koerdische kwestie. Het moet op deze manier gezien worden. We roepen op tot een sterke deelname aan de massademonstratie op de 12e verjaardag van de wake in Straatsburg.

De diaspora in Europa moet hier vooral rekening mee houden. Al 12 jaar gaat deze actie onafgebroken door. Namens onze partijleiding feliciteer en groet ik iedereen die aan deze actie heeft deelgenomen. Ze zullen succesvol zijn, en ze hebben al de basis gelegd voor sterke hoop, wil en uiteindelijk succes. Ze hebben al het Koerdische volk beïnvloed, ons volk dat over de hele wereld woont, alsook alle vrijheidszoekende en democratische kringen van de wereld. Nu zijn hun acties gegroeid en een maatstaf geworden. In feite is het de meest fundamentele pijler geworden van onze huidige wereldwijde vrijheidscampagne. Ik ben ervan overtuigd dat het zich nog verder zal ontwikkelen, dat het door zal gaan en dat het belangrijke resultaten zal opleveren. Op basis hiervan groet ik nogmaals iedereen die heeft deelgenomen aan deze actie en wens hen succes.

Terwijl de Turkse staat de guerrillagebieden (Medya-verdedigingszones) blijft aanvallen, lijken de acties van de guerrilla’s, met name het neerhalen van drones en UAV’s, het Turkse leger in een impasse te hebben gebracht. Hoe beoordeelt u het lopende conflict?

Onlangs zijn er guerrilla-acties geweest in de Medya Defense Zones, in Avashin, Zap en Metina. Er zijn ook acties geweest in Xakurke en deze gaan door. De guerrilla’s blijven de binnenvallende, agressieve AKP-MHP fascistische hordes dagelijks de ene klap na de andere toebrengen.

Waar [het Turkse leger] het meest op vertrouwde, was hun technologische voorsprong. Ze noemden de oorlog “een oorlog van technologie en intelligentie”. Op dit moment is de situatie van hun inlichtingenofficieren vergelijkbaar met die van hun technologie. Natuurlijk is dit van buitenaf niet zo gemakkelijk te zien omdat [het Turkse leger] heimelijk opereert. Van hun kant worden veel details niet openbaar gemaakt. Noch het Turkse publiek, noch het buitenlandse publiek is op de hoogte van de activiteiten van het Turkse leger. Maar sommige dingen kunnen niet langer verborgen blijven. Op de een of andere manier worden de activiteiten van het Turkse leger onthuld. De HPG-BIM heeft verslag gedaan van de laatste ontwikkelingen in de oorlog en verschillende andere perskringen verspreiden de informatie ook. Nu regent het puin van de AKP-MHP uit de lucht. Dit is wat er van Zuid-Koerdistan is geworden.

Er werd gezegd dat Zap en de Medya verdedigingszones als geheel zouden worden veranderd in het graf van het fascisme. Op dit moment is het fascisme precies daar aan het instorten. Niet dat het fascisme sterker wordt; deze verergering is het bewijs dat de fascistische AKP-MHP zichzelf in leven probeert te houden door middel van geweld. Het probeert zijn leven te verlengen en dit is een niet te onderschatten proces.

Jarenlang hebben de stromannen van de AKP en hun tv-zenders gepropageerd hoe hun UCAVs vliegen. Ze gebruiken elke gelegenheid om die UCAVs vliegend en aanvallend te laten zien, maar om de een of andere reden laten ze niet zien hoe de UCAVs eruit zien als ze vallen. Daarom laten we dit aan de wereld zien; laat iedereen dit zien.

De laatste aanvallen op 27 mei en 6 juni waren opnieuw belangrijk. Het is duidelijk dat er nu een balans is in de technologische kloof. De AKP-MHP fascisten zullen niet langer kunnen doen wat ze willen. Daarom feliciteer ik zowel de kameraden die deze zware klappen hebben uitgedeeld tegen de fascistische hordes van de AKP-MHP, vooral in Zap, Avashin, Metina en Xakurke, als iedereen die heeft bijgedragen aan het neerhalen van deze UCAVs. Ik groet de HPG en YJA STAR commando- en Vrijheidstrijders, die onder de moeilijkste omstandigheden strijden om het AKP-MHP fascisme te vernietigen.

Dienovereenkomstig herdenk ik met liefde en dankbaarheid alle grote martelaren van deze heroïsche strijd, in het bijzonder de kameraden Zîlan, Şahan, en Serhat, de laatste martelaren van Metîna. Zij streden volgens de Apoïstische leerstellingen van zelfopoffering en bleven trouw aan de nagedachtenis van de martelaren. De commandanten van ons Centrale Hoofdkwartier hebben de laatste tijd veel persberichten uitgegeven, waarin ze benadrukken dat onze mensen de recente ontwikkelingen moeten observeren en begrijpen. Dit is belangrijk. Ja, de UCAVs vallen, maar onze mensen moeten zich afvragen hoe ze vallen. De fascistische horden krijgen klap na klap. Een week geleden maakte de HPG de balans van mei bekend, die deze realiteit duidelijk liet zien. Deze oorlog is zeer ernstig. Er werd ook een balans opgemaakt van het dodental in Gaza. Ze hebben het over tien-, twintig- en zelfs dertigduizend mensen! Dit is een gruweldaad. Kan het zo makkelijk zijn om dertigduizend mensen te doden? Degenen die worden gedood zijn mensen! In feite is datgene wat daar gedood wordt niet alleen een groep mensen, maar de mensheid als geheel. Dit moet in twijfel worden getrokken. Op dit moment vindt er een slachting plaats.

Mensen moeten zich afvragen hoe het mogelijk is dat deze groep mensen zoveel weerstand kan bieden. Hoe houden ze stand tegen zo’n groot leger dat 24/7 volledig gesteund wordt door de NAVO? Ze verdedigen zich niet alleen, maar geven dit leger ook zware klappen. Ons volk moet leren begrijpen hoe dit mogelijk is. Het is niet genoeg dat ‘de guerrilla bestaat; ze zullen strijden en toeslaan’. De guerrilla is zoveel meer dan dit. Er moet een wijdverspreid bewustzijn, overtuiging, wil, verzet, moed en opoffering zijn. Alle Koerden, jong of oud, vrouwen of mannen, maar vooral jonge mensen, moeten dit onder ogen zien. Ze moeten dit leren begrijpen en voelen. Ze moeten zich deze geest eigen maken en ernaar leven. Elke andere manier van leven is niet juist en onaanvaardbaar.

Het niveau dat de guerrilla’s hebben bereikt is echt belangrijk, het is indrukwekkend. In de jaren ’80 riepen onze mensen in Europa slogans als “de guerrilla valt [de vijand] aan en bouwt Koerdistan”. Nu, tegen een internationale samenzweringsaanval in, slaan de guerrilla’s toe en bouwen stap voor stap aan een vrij Koerdistan. Samen met het verzet van de vrouwen, de jongeren, de guerrillastrijders en het volk als geheel, wordt er inderdaad een nieuw leven gecreëerd. Ze creëren een vrij leven, vormen een nieuwe moraal en bouwen nieuwe levensstandaarden op. Er wordt een nieuw volk gecreëerd, een vrij volk, en de basis voor vrije relaties wordt gelegd. Er is hier niet alleen bloedvergieten. Natuurlijk is er oorlog en zijn er moeilijke omstandigheden, maar er is ook een andere kant van de medaille. Wat voor oorlog wordt er gevoerd? Wat voor soort bewustzijn en geloof gaat ermee gepaard? Wat voor persoonlijkheid wordt hierdoor gecreëerd? Hoe kan het leven opnieuw worden vormgegeven op basis van vrijheidsprincipes? Hoe zal de vrijheid van vrouwen en de vrije wil, gebaseerd op het samenleven van verschillen, vorm krijgen? Vrijheid en democratie worden gecreëerd. Dit moet gezien worden. Guerrillaoorlogvoering is de voorhoede van dit alles en de oorlog wordt op deze basis gevoerd. Dit moet goed begrepen en ondersteund worden.

We moeten deze oorlog verder verspreiden. Het moet niet beperkt blijven tot de guerrilla’s in de bergen; het moet zich ook meer naar de steden verspreiden. Er is al een zekere mate van activisme in de steden; ik prijs degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn, maar dat is niet voldoende. We moeten er overal een oorlog van zelfverdediging van maken. Zonder zo’n oorlog kunnen we geen vrijheid bereiken of democratie vestigen. We moeten ons bewust zijn van deze realiteit. In dit opzicht spelen de guerrilla’s een leidende rol. Het Koerdische volk, aangevoerd door de jeugd, steunt deze strijd met al zijn kracht. Het offer van de guerrilla en het patriottisme van het volk vullen elkaar aan. Dit is essentieel, want de oorlog zal natuurlijk doorgaan. In de komende periode zal de guerrilla diversifiëren, verrijken, verspreiden en ontwikkelen. Ik kan dit aankondigen.

Bron: ANF