Karasu: Het Koerdische volk moet de wonden van de brand helen met eenheid en solidariteit

Mustafa Karasu, lid van de uitvoerende raad van de Unie van Koerdische Gemeenschappen (KCK), sprak met ANF Nieuwsagentschap over de branden in Noord-Koerdistan en zei dat ze opzettelijk waren uitgelokt door de Turkse staat.

Karasu sprak ook over de lopende internationale campagne voor de vrijlating van Abdullah Öcalan en zond zijn “respectvolle en liefdevolle groeten aan de gewaardeerde wetenschapper, filosoof en professor Noam Chomsky en wenste hem een spoedig herstel”.

het interview werd gepubliceerd door ANF Nieuwsagentschap en luidt als volgt;

Als gevolg van de brand in Amed (Diyarbakir) en Merdin (Mardin) zijn vijftien mensen om het leven gekomen en tientallen mensen gewond geraakt. Dit incident heeft opnieuw op pijnlijke wijze het belang van zelforganisatie aangetoond en tegelijkertijd de vijandigheid van de fascistische Turkse staat tegenover Koerden benadrukt. Wat wilt u zeggen over dit tragische incident?

Eerst en vooral hoop ik op Gods barmhartigheid voor degenen die zijn omgekomen bij de branden in Amed en Merdin, en ook voor de gewonden om snel te herstellen. Zoals de KJK onlangs in een nieuwsbericht verklaarde, is deze brand een ramp die opzettelijk door de staat is georkestreerd.

Wanneer er brand uitbreekt in de Egeïsche of Mediterrane regio, stuurt de staat onmiddellijk helikopters, blusvliegtuigen, UAV’s en andere middelen. Ondanks het feit dat interventies in deze gebieden vaak ontoereikend zijn of vertraging oplopen, worden branden in Koerdistan zelden onder controle gehouden. De Turkse staat komt niet in actie omdat hij de Koerden wil uitputten en hen wil dwingen hun thuisland te verlaten. Daarom is de staat niet bereid om de branden te bestrijden.

Bij deze brand vielen veel doden en gewonden, terwijl de staat het incident probeerde af te wenden door het een bladerbrand te noemen, alsof dit de oorzaak van de dodelijke slachtoffers zou zijn. De overhaaste bewering van de staat dat de brand werd veroorzaakt door bladafval, zonder enig onderzoek te doen of contact op te nemen met ooggetuigen, is de reflex van een crimineel die op heterdaad betrapt wordt. Om het idee te vermijden dat Dicle Electricity Distribution Inc. (DEDAS), en dus de staat, de schuldige was, werd een poging ondernomen om de indruk te wekken dat de brand werd veroorzaakt door strooiselbedden, waardoor DEDAS en dus de staat werden vrijgesproken.

Ooggetuigen meldden dat de brand werd veroorzaakt door kortsluiting. Niettemin verspreiden staatsambtenaren, agentschappen en aan de overheid gelieerde tv-zenders het idee dat de brand werd veroorzaakt door afvalbedden. Uit angst voor de regering berichtte zelfs de oppositiepers op deze manier; ze baseerden zich op officiële verklaringen in plaats van op ooggetuigenverslagen. Als de brand ergens anders in Turkije was uitgebroken, zouden de ooggetuigenverslagen de basis van alle berichtgeving zijn geweest. Eens te meer is gebleken hoe de gebeurtenissen in Koerdistan worden verdraaid en hoe de pers daarbij als instrument wordt gebruikt. Verschillende ooggetuigen wezen erop dat er herhaaldelijk is geklaagd dat de elektriciteitspalen en -draden, die al oud waren en vernieuwd moesten worden, de oorzaak waren van het incident. Dit wordt niet gezegd door één persoon, maar door alle dorpelingen in het getroffen gebied.

DEDAS is niet alleen een instrument geworden voor de uitbuiting van Koerdistan, maar ook een instrument voor de onderdrukking van het volk. Als geen ander instituut werkt DEDAS samen met de gendarmerie in de regio. De gendarmerie is een soort militaire macht geworden onder het bevel van DEDAS: ze hebben dorpen en huizen overvallen, keer op keer. De mensen zeggen al jaren dat ze onderdrukt worden door DEDAS. DEDAS is een last voor de mensen geworden. Nergens in Turkije is er een vergelijkbare instelling. Als die er wel was, zouden de mensen in de Egeïsche, Zwarte Zee en Mediterrane regio’s in opstand komen en zou de gendarmerie zich niet kunnen gedragen als een militaire instelling die eigendom is van een bedrijf. Wat Koerdistan betreft, zien het leger en de politie de Koerden als vijanden. Daarom zien ze zichzelf als gerechtigd tot allerlei vormen van onderdrukking van het Koerdische volk.

De Turkse staat gebruikt alle hulpbronnen van Koerdistan als middel voor onderdrukking en uitbuiting. Minstens 80 procent van de elektriciteit en energie die in Turkije wordt gebruikt, wordt in Koerdistan geproduceerd. Er zijn tientallen dammen gebouwd in de Eufraat en de Tigris. De Keban, Karakaya, Atatürk en Birecik dammen zijn bijvoorbeeld gebouwd in de Eufraat. Ze produceren het tienvoudige van de elektriciteit die momenteel in Koerdistan wordt verbruikt. Er zijn ook veel andere dammen gebouwd in de Tigris. Tegelijkertijd wordt de meeste olie ook in Koerdistan gewonnen. Het Koerdische volk profiteert echter niet van ook maar een fractie van deze energie. In feite is de energie die ze produceren een middel geworden om de Koerden uit te buiten. Het wordt gecreëerd in Koerdistan, maar wordt niet aan de Koerden gegeven. En als het gegeven wordt, dan tegen een exorbitante prijs. Dit is uitbuiting. Dit is noch moreel noch rechtvaardig. Als er energie geproduceerd wordt op dit land, dan zouden de mensen van dit land ervan moeten profiteren. Elektriciteit, de basisbehoefte van de mensen, zou gratis moeten worden geleverd.

Rêber Apo [Abdullah Öcalan] wees erop dat energie en water aan de samenleving moeten toebehoren. In Turkije zijn zelfs energie en water in handen gegeven van uitbuitende bedrijven. Energie, water, grond en lucht zijn verbonden met het menselijk leven. Deze kunnen aan niemand anders toebehoren dan aan de maatschappij. Het Koerdische volk moet inzien hoe kolonialistisch en genocidaal de Turkse staat is. De staat gebruikt elke mogelijkheid van leven als middel in zijn genocide op het Koerdische volk. Het is geproduceerd in Turkije met goedkope Koerdische arbeid, en het gebruik hiervan heeft mogelijkheden gecreëerd voor Koerdische genocide, vooral op het gebied van wapens.

In het verleden waren diensten zoals elektriciteit en water in Turkije volledig eigendom van de gemeenten.De gemeenten oordeelden dat deze voorzieningen niet bedoeld waren om te exploiteren, maar om diensten te verlenen en te ontwikkelen. Nu zijn ze overgedragen aan bedrijven en veranderd in een instrument voor uitbuiting.Dergelijke situaties hebben eens te meer aangetoond dat elektriciteit, om geen instrument van uitbuiting te zijn, geëxploiteerd moet worden door de gemeenten, die er zijn om de gemeenschap te dienen.

Het Koerdische volk moet niets verwachten van de staat. Ze moeten de staat nergens om vragen.Alles wat de staat doet en zal doen is de Koerden genocideren. Koerden moeten in hun behoeften voorzien door zichzelf een georganiseerde samenleving te maken en sociale macht te creëren. Iets vragen aan de staat die genocide op je wil plegen, is iets vragen aan je beul.

In de brand van Amed en Merdin heeft het volk grote verliezen geleden. Het Koerdische volk moet deze wonden helen met hun eenheid en solidariteit. Mensen moeten niet afhankelijk zijn van deze genocidale staat. Tijden zoals deze zijn precies de tijden waarin het nodig is om patriottisme te tonen.

Het isolement van de leider van het Koerdische volk, Abdullah Öcalan, duurt voort. Als gevolg van de strijd tegen dit isolement is het duidelijk dat er veel druk wordt uitgeoefend op internationale instellingen. Hoe evalueert u de strijd om het stilzwijgen van de internationale instellingen te doorbreken?

Voordat ik deze vraag beantwoord, wil ik mijn respectvolle en liefdevolle groeten overbrengen aan de gewaardeerde wetenschapper, filosoof en professor Noam Chomsky en hem een spoedig herstel toewensen. Chomsky heeft grote bijdragen geleverd aan de verlichting van de mensheid en de ontwikkeling van het democratisch denken. Als echte wetenschapper heeft hij altijd aan de kant van de waarheid en de volkeren gestaan. Hij heeft altijd de strijd van het Koerdische volk voor vrijheid en democratie gesteund en heeft altijd geprobeerd zijn steentje bij te dragen als goede vriend van het Koerdische volk. Hij heeft deelgenomen aan elke actie voor de bevrijding van het Koerdische volk en Rêber Apo. Hij speelde een zeer belangrijke rol in de erkenning van de strijd van het Koerdische volk voor vrijheid en democratie in de wereld. Door deze vriendschap is het Koerdische volk zeer geïnteresseerd in zijn gezondheid, en elk positief nieuws over zijn gezondheid brengt vreugde bij het Koerdische volk. Het Koerdische volk zal zijn vrienden nooit vergeten en hen naar waarde schatten.

De opheffing van het isolement van Rêber Apo en zijn terugkeer naar gezondheid, veiligheid en vrije werkomstandigheden behoren tot de prioriteiten en inspanningen van Chomsky. Als vandaag de strijd voor de vrijheid van Rêber Apo een belangrijke dimensie heeft gekregen, dan hebben de houding en het standpunt van Chomsky daar decennialang een belangrijke rol in gespeeld. Hij was niet alleen een vriend die de vrijheid van het Koerdische volk en Rêber Apo verdedigde; hij was ook een groot denker die het paradigma van Rêber Apo waardeerde en zich inspande om het te promoten.

Ongetwijfeld is de strijd tegen de internationale samenzwering en isolatie een grote strijd geweest die het Koerdische volk heeft gevoerd tegen een zware prijs. De strijd, die nu zijn 26ste jaar ingaat, is nooit gestopt; hij is ononderbroken doorgegaan tot vandaag. Naast de strijd van ons volk, heeft de rol van de internationale vrienden van het Koerdische volk, de democratische krachten en vrouwen over de hele wereld in het verzet tegen de samenzwering en het omhelzen van Rêber Apo een grote rol gespeeld. Vooral toen de ideeën van Rêber Apo erkend werden door intellectuelen en democratische kringen over de hele wereld, groeide de strijd tegen de samenzwering. De vrijheid van Rêber Apo werd sterker omarmd. Vandaag de dag, als de internationale instellingen die verantwoordelijk zijn voor Imrali, met name het Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT), worstelen en niet in staat zijn om het isolement te verdedigen, hebben de houding en de strijd van intellectuelen, democratische krachten en vrouwen over de hele wereld hier invloed op gehad.

De wereldwijde campagne voor de fysieke vrijheid van Rêber Apo en de democratische oplossing van de Koerdische kwestie had hier een grote invloed op. De ‘Voorleesdagen’ waarin de gevangenisgeschriften van Rêber Apo werden gelezen en besproken, brachten de campagne naar een nieuw niveau. Nu worden er ‘Dialoog met Ocalan Dagen’ georganiseerd, wat opnieuw een grote stap is. Op deze manier wordt Rêber Apo beter begrepen. Het is duidelijk dat dit de strijd voor de vrijheid van Rêber Apo verder zal versterken. Hoe meer mensen Rêber Apo leren kennen, hoe sterker de campagne zal worden en uiteindelijk niet meer te stoppen zal zijn.

De ononderbroken voortzetting en uitbreiding van de wereldwijde campagne voor de vrijheid van Rêber Apo door middel van creatieve manieren en methoden zal ons dichter bij zijn vrijheid brengen.

Bron: ANF Nieuwsagentschap