Karasu: Zonder de PKK heeft ook de KDP geen toekomst

Mustafa Karasu, lid van de Uitvoerende Raad van de KCK (Unie van Koerdische Gemeenschappen), sprak over actuele kwesties in een speciaal programma op Medya Haber. De gedetailleerde analyse ging onder andere over het verzet van de guerrilla’s in de zuidelijke Koerdische regio’s Zap, Metîna en Avaşîn en het gevaar van een binnen-Koerdische oorlog. De “Democratische Partij van Koerdistan” (KDP), gedomineerd door de Barzanî-clan, lijkt het Turkse leger te hulp te schieten en heeft gevechtseenheden verplaatst naar de Bradost-regio aan de Iraaks-Iraanse grens. Een eerste aanval op stellingen van PKK-guerrilla’s vond plaats op 14 september. Volgens informatie uit het gebied vonden er gevechten plaats. Op 17 september werd bekend dat de bevolking van verschillende dorpen het bevel had gekregen om het gebied om veiligheidsredenen onmiddellijk te verlaten. ANF Nieuwsagentschap publiceerde het volgende over wat Mustafa Karasu zei over deze ontwikkelingen:

Verzet tegen kolonialistische genociden

“Het verzet in Zap, Metîna en Avaşîn is een verzet tegen de genocidale kolonisator. Het moet gezien worden als deel van de algemene strijd van het Koerdische volk, dat een grote bereidheid toont om offers te brengen tegen de genocidale macht. Deze houding zal voortduren en nog effectiever worden. In dit opzicht kan de koloniale vijand geen enkel resultaat bereiken. Integendeel, het offer en de strijdbaarheid versterken de weerstandskracht van het Koerdische volk. We hebben de houding van de KDP al verschillende keren geëvalueerd. Als Koerdische partij moeten haar acties beschouwd worden als verraad. Het is niet mogelijk om dit te verzachten of er zelfs maar een rechtvaardiging voor te vinden. Het standpunt hierover moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn. Er wordt niet genoeg gedaan aan het standpunt van de KDP. Dit toont een zwakte van het Koerdische volk.

Het Koerdische volk moet een standpunt innemen tegen het verraad

Om vrijheid te bereiken, moet het Koerdische volk een standpunt innemen tegen het verraad. Zonder een duidelijk standpunt tegen het verraad, zonder een duidelijk standpunt van het Koerdische volk, kan de strijd voor vrijheid niet succesvol zijn. Zoals ik al eerder zei, is het een zwakte van het Koerdische volk om geen duidelijk standpunt in te nemen tegen de KDP. Er zijn nog steeds benaderingen die eruit zien alsof ze de houding van de KDP proberen te normaliseren. Maar zonder effect, want de overgrote meerderheid van het Koerdische volk ziet dit verraad. Degenen die zwijgen doen dat omdat ze zelf profiteren van de houding van de KDP. Het probleem is niet de bescherming van de verworven posities. Het Koerdische volk is er in jaren van strijd in geslaagd zijn identiteit en bestaan in de wereld, in het Midden-Oosten, te creëren en te beschermen. De KDP zal dit niet kunnen verpletteren en vernietigen.

Verdedig de verworvenheden van het Koerdische volk

Het zijn de decennia van strijd die geleid hebben tot de verworvenheden van de Koerden. Zonder onze strijd zou de realiteit van Zuid-Koerdistan niet ontstaan zijn. Ik zeg niet dat onze mensen in Zuid Koerdistan nooit gestreden hebben, natuurlijk wel, maar deze strijd heeft geleid tot verworvenheden en posities die het resultaat zijn van de omgeving die door onze strijd gecreëerd werd. Deze realiteit moet gezien worden. De realiteit van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en Rêber Apo [Abdullah Ocalan] moet goed begrepen en beschermd worden. De verworvenheden van het Koerdische volk kunnen behouden worden als ze verdedigd worden.

De Turkse staat kan niet slagen zonder de KDP

In Silopî heeft het Koerdische volk duidelijk stelling genomen tegen het verraad van de PDK. De Turkse staat heeft het volk aangevallen. Het is bekend binnen de Turkse staat dat ze niet kunnen slagen in Koerdistan zonder de medewerking en het verraad van de KDP. Dit is ook de reden waarom de Turkse staat nog steeds overleeft in Noord Koerdistan. Dat komt door de KDP. Het is de KDP die de Turkse staat steunt om zijn aanvallen mogelijk te maken. De vertegenwoordigers van de Turkse staat hebben de neiging om te zeggen: We zijn niet tegen de Koerden, we hebben relaties met de KDP’, en misleiden zo de Koerdische samenleving en de wereld. Als ze de PKK zouden ontbinden, zouden de KDP en andere organisaties ook ophouden te bestaan. In dit opzicht is het duidelijk wat de KDP heeft gedaan en men moet er de juiste houding tegenover aannemen. Toen Rêber Apo de realiteit in Koerdistan analyseerde in de eerste dagen van onze beweging, zei hij dat de Koerden niet weten hoe ze zullen sterven, zelfs als ze sterven. Nu weten we hoe de Koerden zullen verliezen en hoe ze zullen winnen.”

Een gedetailleerde versie van het tv-interview is in Engelse vertaling gepubliceerd op de website van de KCK.

Bron: ANF