Karker roept op om”degenen die het geloof misbruiken voor uitbuiting en macht te ontmaskeren”

Ter gelegenheid van het Offerfeest (Eid al-Adha) heeft Mîrxan Karker van het Comité voor Volkeren en Religies van de Unie van Koerdische Gemeenschappen (KCK) een verklaring gepubliceerd en opgeroepen om “degenen die het geloof misbruiken voor uitbuiting en macht te ontmaskeren”. De verklaring werd gepubliceerd door ANF nieuwsagentschap.

Mîrxan benadrukte dat het Offerfeest een speciale dag is en herinnerde iedereen eraan dat hiermee het einde van de traditie van mensenoffers wordt gevierd. Het feest verwijst naar het verslag in de Hebreeuwse Bijbel van Abraham/Ibrahims poging om zijn zoon Isaak, of later in de islamitische traditie Ismail, zijn zoon, aan God te offeren en de afwijzing van dit offer door de engel Gabriël/Jibril. Het kind werd vervangen door een geit. Dit is de reden voor het huidige offeren van een schaap ter gelegenheid van het Offerfeest. Karker beschreef het symbool van het offer als een belangrijk beeld. Hij zei dat het festival niet ging over het simpelweg nemen van een dier en het offeren ervan. Het ging over het feit dat de heersers, de onderdrukkers, in het verleden alles van de mensen afpakten en het daar niet bij lieten, maar zelfs hun kinderen eisten. Anders werden ze bedreigd met overstromingen, lijden en de dood. Karker zei: “Aan de ene kant maakten ze de mensen bang, aan de andere kant gaven ze hen hoop. Ze zeiden dat als mensen deden wat ze zeiden, ze naar de hemel zouden gaan. Zo niet, dan zouden ze naar de hel gaan. Abraham eiste dat mensen niet langer gedood zouden worden voor de belangen van de machtigen en vond een ander symbool.”

Hij voegde eraan toe: “Maar degenen die zich vandaag de dag beroepen op de naam van Abraham doen hetzelfde als de onderdrukkers uit het verleden deden. Ze laten mensen vechten voor hun belangen, in de naam van de staat, in de naam van religie, in de naam van de vlag, in de naam van grenzen, ze slachten mensen af, onthoofden mensen, laten mensen verdwijnen, martelen mensen. Met andere woorden, ze regeren zoals Nimrod destijds deed. Maar Abraham accepteerde dat niet. De onderdrukkers van vandaag hebben ook veel instellingen gebouwd om te voorkomen dat mensen religieuze waarheden leren. Bijvoorbeeld, het Ministerie van Religieuze Zaken (DIYANET) heeft een enorm budget, zijn werknemers gebruiken de nieuwste automodellen, het heeft duizenden leden. Ze bouwen moskeeën voor duizenden mensen waar niet eens twee mensen naartoe gaan. Kijk naar de Kaaba, hoe eenvoudig die is, en kijk naar wat ze hebben gemaakt. Om hun diefstallen en leugens te verbergen, zeggen ze: ‘Ik heb het paleis voor mezelf gebouwd en ook van het Huis van Allah een paleis gemaakt.’ Miljoenen mensen bezoeken de Kaaba, maar het is eenvoudig. Als ze konden, zouden ze zelfs de vorm van de Kaaba veranderen.”

Karker benadrukte dat de huidige regering voortdurend religie gebruikt om over armoede te filosoferen. “Hij [Erdoğan] beweert dat arme mensen 500 jaar eerder naar de hemel gaan dan de rijken. Als hij overal paleizen en eigendommen heeft, waarom geeft hij zijn paleizen en eigendommen dan niet aan de armen zodat hij zelf naar de hemel kan gaan? Deze hypocriete, respectloze en ontrouwe mensen drijven publiekelijk de spot met de samenleving. Deze mensen die religie gebruiken zeggen het ene en leven het andere. We moeten deze vijanden goed kennen. Daarom moeten onze mensen, de gelovigen, de religieuze geleerden, deze hypocrieten ontmaskeren. Bij deze gelegenheid wensen we nogmaals onze bestendige mensen, Rêber Apo [Abdullah Öcalan] en de islamitische wereld een gelukkig Eid al-Adha.”

Bron: ANF