KCDK-E roept het Koerdische volk op te staan tegen de Turkse bezetting

Het Congres van Koerdische Democratische Samenlevingen in Europa (KCDK-E) heeft een schriftelijke verklaring afgelegd tegen de toenemende aanvallen en militaire activiteiten van de Turkse staat in Zuid-Koerdistan (Noord-Irak) en de medewerking van de KDP, de regerende partij in de Koerdische regio van Irak.

“We roepen onze mensen op om zich te mobiliseren tegen de invasieaanvallen van de genocidale Turkse staat op Zuid-Koerdistan, Shengal en guerrillagebieden en om overal protestacties uit te voeren,” aldus de verklaring.

De verklaring van de KCDK-E luidt als volgt:

“De AKP-MHP fascistische alliantie, die er niet in geslaagd is om resultaten te boeken in haar totale vernietigingsaanvallen tegen het Koerdische volk, staat erop om de oorlog voort te zetten om alle verworvenheden van het Koerdische volk te elimineren.

De genocidale Turkse staat heeft deze oorlog in een nieuw stadium gebracht door samen te werken met collaborerende strijdkrachten en staten in de regio. Daartoe worden alle provocatiepogingen en -mogelijkheden in de praktijk gebracht. De aanvallen, uitgevoerd met de volledige steun van de KDP, zijn gericht op de verworvenheden en de vrijheid van het Koerdische volk.

Bashûr (Zuid Koerdistan) en Shengal worden ernstig bedreigd. De Turkse staat wil Bashûr en Shengal bezetten en annexeren en net als in Afrin genocide plegen. De KDP werkt bijna als een zijarm van de Turkse staat, bereidt het terrein voor op de bezetting en mobiliseert hiervoor al haar middelen.

De intensieve militaire inzet in Bashûr gaat door met steun van de KDP. Door de officiële wegen open te stellen voor het binnenvallende Turkse leger, heeft de KDP de controle volledig uit handen gegeven aan het Turkse leger. De Turkse staat wil het bestuur in Bashûr overnemen door de invasieaanvallen uit te breiden.

In plaats van een consequent standpunt in te nemen tegen het opdringen van de Turkse staat, heeft de Iraakse regering zich aangesloten bij de bezettings- en genocidepolitiek van de Turkse staat. Dit partnerschap, dat de toekomst van de Iraakse volkeren zal bedreigen, is een ernstig gevaar dat de Iraakse volkeren niet ten goede komt.

De Koerdische vrijheidsbeweging voert al meer dan 40 jaar een rechtvaardige en legitieme strijd voor de vrije toekomst van onze volkeren. Het doelwit van de aanvallen zijn de verworvenheden van het Koerdische volk en alle waarden van Koerdistan. Onze toekomst, ons land en onze geschiedenis zijn het doelwit van de aanvallen. Assimilatie en genocide worden het Koerdische volk aangeboden in plaats van een vrije toekomst.

Opdat deze aanvallen afgeslagen worden en het Koerdische volk in vrije omstandigheden kan leven, moeten al onze patriottische mensen zich bewust zijn van het gevaar en zich verzetten met een duidelijke en krachtige omhelzing. Alleen op deze manier kunnen de aanvallen van bezetting en genocide afgeslagen worden. Alleen op deze manier kan ons land, waarvoor duizenden hun leven hebben gegeven, beschermd worden.”