KCDK-E roept op tot dringende actie voor Abdullah Öcalan

Al meer dan twee jaar is er geen nieuws ontvangen van PKK-leider Abdullah Öcalan, die onderworpen is aan absolute isolatie op het gevangeniseiland Imrali in Turkije. Advocaten verzoeken twee keer per week tot een ontmoeting met Abdullah Öcalan. Echter, aanvragen voor bezoeken blijven systematisch onbeantwoord. In sommige gevallen krijgen advocaten maanden later te horen dat er disciplinaire maatregelen zijn genomen tegen Abdullah Öcalan en dat er daarom geen bezoek kan worden toegestaan.

De “incommunicado” detentie gaat zonder onderbreking door, ondanks wekelijkse verzoeken van advocaten aan de autoriteiten waarin zij vragen om families en advocaten toe te staan de gevangenis te bezoeken. Vanaf 25 maart 2021, de laatste datum van contact met Imrali, tot het einde van 2022 werden in totaal 238 aanvragen voor advocatenbezoeken en nog eens 79 aanvragen voor familie-/voogdbezoeken ingediend. Deze aanvragen bleven zonder enige respons. Ook ontvingen advocaten gedurende deze periode geen brieven, telegrammen of faxen van hun cliënten; er was ook geen contact via de telefoon.

Tot 2011 was het recht van Öcalan om zijn advocaten te zien beperkt tot één uur per week, maar in feite werd hij voortdurend verhinderd om gebruik te maken van dit beperkte recht, waarbij de autoriteiten als voorwendsel “slechte weersomstandigheden” of een “technisch defect” van de veerboot naar het eiland aanvoerden. In de twaalf jaar sinds 27 juli 2011 heeft hij zijn advocaat slechts vijf keer kunnen ontmoeten, tussen mei en augustus 2019. De laatste van deze vijf ontmoetingen vond plaats op 7 augustus 2019.

De zorgen over de situatie van Abdullah Öcalan namen toe na het bezoek van het Comité voor de Preventie van Foltering van de Raad van Europa (CPT) aan Turkije van 20 tot 29 september 2022. In een verklaring op 3 oktober kondigde het CPT aan dat de zwaar beveiligde F Type gevangenis op Imralı een van de instellingen was die het bezocht.

Echter, het advocatenkantoor Asrın meldde dat er tijdens het bezoek van het CPT geen ontmoeting met Abdullah Öcalan heeft plaatsgevonden, en dat dit hun zorgen vergrootte. Het advocatenkantoor Asrın zei op 29 november: “We hebben gehoord dat de heer Öcalan de delegatie van het CPT niet heeft ontmoet tijdens het bezoek aan het eiland Imralı in september 2022.”

Het Congres van Democratische Koerdische Samenlevingen in Europa (KCDK-E) heeft een verklaring uitgebracht waarin de onbeantwoorde eis van het Koerdische volk, democratische krachten en de publieke opinie wordt benadrukt om informatie te ontvangen over de gezondheid en veiligheid van Öcalan, en roept op tot een versterkte strijd totdat er duidelijke informatie wordt verstrekt over zijn toestand.

KCDK-E wees op de houding van de genocidale Turkse staat die de zorgen van het Koerdische volk en hun vrienden die onmiddellijk geïnformeerd willen worden over de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden van Öcalan vergroot.

In een recent interview met Sterk TV verklaarde Sabri Ok, lid van de Uitvoerende Raad van de KCK (Unie van Koerdische Gemeenschappen), dat de Turkse staat en de gevangenisadministratie van Imrali dreigbrieven aan Abdullah Öcalan hebben overhandigd. Volgens Ok bevatten deze brieven zonder naam en adres bedreigingen van de dood en vergiftiging.

Met verwijzing naar de opmerkingen van KCK-lid Ok merkte KCDK-E op dat Öcalan onder druk staat, wordt bedreigd en dagelijks wordt gemarteld door de fascistische Turkse staat.

“De bedreigingen en de verhevigde isolatie opgelegd aan leider Öcalan zijn uitgemond in een genocide gericht tegen het Koerdische volk en democratische krachten. De benadering ten opzichte van Öcalan is een benadering ten opzichte van het Koerdische volk als geheel. Om deze reden zou het een grote illusie zijn om deze isolatie alleen te beschouwen als gericht tegen leider Öcalan”, aldus de KCDK-E.

De verklaring ging verder: “De isolatie van leider Öcalan moet worden gezien als gericht tegen het Koerdische volk en de strijd moet op basis hiervan worden versterkt. We moeten vastberaden de golf van genocidale agressie tegen onze wil en toekomst doorbreken. Het is zonder twijfel dat een gewone benadering de genocide tegen het Koerdische volk zal verdiepen. Onder de omstandigheden van zo’n zware isolatie draagt leider Öcalan een historische verantwoordelijkheid en voert hij een grote strijd.”

De verklaring van de KCDK-E bevat de volgende oproepen:

“We maken ons ernstige zorgen over het leven en de gezondheid van leider Öcalan en roepen de Raad van Europa, de CPT (Comité ter Voorkoming van Marteling) en internationale instanties op om actie te ondernemen.

Als KCDK-E roepen we ons volk in Europa, evenals alle revolutionaire, democratische en intellectuele kringen op om hun reacties te verhogen, internationale instellingen te waarschuwen en de straat op te gaan.

Laat ons verzet een cirkel vormen rond leider Öcalan en laten we de straat opgaan voor zijn vrijheid.”