KCDK-E roept op tot protesten tegen Turkse aanvallen op Rojava

Het Congres van Koerdische Democratische Samenlevingen in Europa  (KCDK-E) heeft een verklaring uitgebracht waarin wordt opgeroepen tot actie tegen de steeds voortdurende aanvallen van de Turkse staat op Rojava en Noordoost-Syrië.

KCDK-E merkte op dat de koloniale Turkse staat al lange tijd genocidale aanvallen uitvoert in de Koerdische geografie om zijn genocidale ambities te realiseren.

De verklaring wees op het volgende: “De fascistische AKP-MHP regering, die zich in een volledige impasse bevindt, heeft sinds vanmorgen een hevig bombardement op Noordoost-Syrië gelanceerd als een nieuwe investering voor de komende verkiezingen. De aanvallen waren rechtstreeks gericht op energiebronnen, burgerlijke nederzettingen en de vitale bevoorradingsfaciliteiten van de bevolking.”

“De genocidale minister van Buitenlandse Zaken van de Turkse staat, Hakan Fidan, heeft met zijn dreigementen de agressie tegen de regio op het niveau van wraak gebracht, zozeer zelfs dat een van de doelen van de aanvallen is om ISIS een kans te geven zich te reorganiseren”, aldus de verklaring.

KCDK-E wees erop dat: “Het fascistische Turkse leger begaat een oorlogsmisdaad door de regio mee te slepen in instabiliteit en het richten op voorzieningen en onderstructuren. Deze aanvallen op Noordoost-Syrië zijn in strijd met het internationaal recht en het Turkse leger begaat een misdaad tegen de menselijkheid. Dictator Erdoğan en de genocidale Turkse staat vormen een grote bedreiging voor de regio.”

De verklaring vervolgde: “Deze agressie, die komt aan de vooravond van de samenzwering van 9 oktober (tegen Abdullah Öcalan) is gericht tegen de Rojava-revolutie en alle verworvenheden van het Koerdische volk. De genocidale Turkse staat bevindt zich in een impasse door de internationale steun tegen de internationale samenzwering en valt het noordoosten van Syrië aan met de intentie tot vernietiging.

Het stilzwijgen van de Syrische staat, Rusland en internationale machten tegen de Turkse aanvallen is een goedkeuring van de Koerdische genocide. Wij veroordelen de voortdurende aanvallen van de Turkse staat ten zeerste en roepen iedereen op om hiertegen stelling te nemen.”

De KCDK-E roept het Koerdische volk, alle revolutionairen, democratische en intellectuele kringen en allen die staan voor vriendschap en menselijkheid op om de straat op te gaan om de Rojava-revolutie op te eisen, om te zorgen voor actieve deelname aan de demonstraties die onder leiding van de Vrouwenbeweging in Europa, TJK-E,  zullen plaatsvinden.

KCDK roept het Koerdische volk ook op om zich te mobiliseren voor de rally die op 10 oktober in Straatsburg zal plaatsvinden om op te komen voor  Abdullah Öcalan en Rojava.