KCK: De strijd van Şêx Seîd naar een succes leiden

Op 29 juni 1925 werden de Koerdische geestelijke en verzetsleider Şêx Seîdê Pîran (Sjeik Said) en 46 van zijn metgezellen geëxecuteerd in de oude stad Amed (Tr. Diyarbakır). Een Turkse onafhankelijkheidsrechtbank, een speciaal soort rechtbank die was opgericht tijdens de zogenaamde Bevrijdingsoorlog met een wet op deserteurs en die zaken behandelde als verraad, desertie en het in gevaar brengen van de staatsveiligheid, had hen veroordeeld tot de dood door ophanging – omdat ze een opstand hadden geleid tegen de secularisatiepolitiek van de jonge Turkse staat en voor de herinvoering van de sharia. Een volledig vervalst verhaal dat vandaag de dag nog steeds wordt onderwezen in Turkije en daarbuiten.

Opstand tegen het intrekken van politieke autonomie

De Serhildan, die op 13 februari 1925 uitbrak in het dorp Pîran in Gêl (Eğil) bij Amed onder leiding van Şêx Seîdê, was het begin van talrijke Koerdische opstanden na het einde van de Eerste Wereldoorlog, die het proces van Turkse natievorming na de val van het Ottomaanse Rijk volgden en gericht waren tegen de ontkenning van het bestaan van de Koerden, de intrekking van de politieke autonomie en de fascistische politiek van Turkificatie. De opstand, die volgens Şêx Seîd pas op Newroz “beter georganiseerd” moest beginnen, omvatte onder andere delen van Amed, Xarpêt (Elazığ) en Çewlîg (Bingöl) en breidde zich later uit naar vier vilâyets (grote provincies) die van oudsher door Koerden bevolkt werden in het huidige zuidoosten van Turkije. Dara Hênî (Genç) werd de tijdelijke hoofdstad.

Erfelijk hoofd van de Neqşbendî orde

De sterkte van het legerkamp, waarvan het hoofdkwartier in Palo was gevestigd, groeide gestaag met de territoriale overwinningen. Op 28 februari was de groep rond Şêx Seîd al uitgegroeid tot een “leger” van 20.000 man. Hun succes en vooruitgang was echter minder te danken aan georganiseerde aanvallen van een reguliere gevechtseenheid en meer aan de invloed van Şêx Seîd. Deze was niet alleen groot omdat hij het erfelijke hoofd was van de Neqşbendî orde, maar ook omdat hij de leider was van de stammen in de Koerdische vilâyets. Waar de opstandelingen ook oprukten, de lokale bevolking sloot zich bij hen aan. Tot op de dag van vandaag geniet Şêx Seîd een zeer hoge reputatie in de Koerdische samenleving.

15.000 doden bij het neerslaan van de opstand

Een paar weken later, op 26 maart 1925, begonnen Turkse militaire eenheden met lucht- en grondaanvallen op vermoedelijke terugtochten van de Koerdische “rebellen”, nadat aanvankelijk 25.000 soldaten in de regio waren ingezet. Begin april was de Turkse troepenmacht opgelopen tot ongeveer 52.000, maar de staat vond de machtsstrijd en rivaliteit tussen lokale stamhoofden in Xarpêt, die op dat moment escaleerde, ook nuttig in zijn “anti-oproer” inspanningen. Sommigen van hen kozen de kant van de troepen uit Ankara. Het onvermijdelijke gevolg: de opstand werd bloedig neergeslagen en minstens 15.000 mensen werden gedood. Eind april was de “vijand” doorgedrongen tot de kern van het verzet. Şêx Seîd en zijn strijdmakkers, die zich intussen hadden teruggetrokken naar Dara Hênî, werden op weg naar Mûş gevangen genomen. Een zwager van de geestelijke, Kasım Ataç (Qaso genaamd), die als officier in het Ottomaanse Rijk had gediend, had hen verraden. Kort daarna werden de rebellen overgebracht naar Amed, waar 53 van hen op 28 juni 1925 door het “Diyarbakır Eastern Independence Court” ter dood werden veroordeeld door ophanging – voor “opruiing tegen de staat”. De uitvoering van de vonnissen begon op dezelfde dag in Sûr. Şêx Seîd en 46 van zijn strijdmakkers werden de volgende dag publiekelijk geëxecuteerd.

Koerdische beweging ziet zichzelf in de traditie van Şêx Seîd

De Koerdische bevrijdingsbeweging is ook verbonden met de strijd van Şêx Seîd. In een boodschap ter gelegenheid van zijn executie 99 jaar geleden, verklaarden de Unie van Koerdische Gemeenschappen (KCK): “Met de vestiging van de Republiek Turkije werd het bestaan van het Koerdische volk ontkend, de beloften aan hen werden vergeten en zij werden onrechtmatig beroofd van hun democratische nationale rechten. Het Koerdische volk verdedigde zich hiertegen. Şêx Seîd en zijn vrienden leidden deze opstand en vochten tegen ontkenning en onrecht. De strijd van Şêx Seîd was legitiem en democratisch en neemt een belangrijke plaats in de geschiedenis van Koerdistan in. Het is een uitdrukking van de houding en het verzet van het Koerdische volk tegen ontkenning, vernietiging en genocide.”

Executie van Şêx Seîd de eerste schakel in de genocide

Met het Verdrag van Lausanne op 24 juli 1923 werden de huidige staatsgrenzen van Turkije vastgelegd en werd Koerdistan in vier delen verdeeld. Dit legde ook de basis voor de veronachtzaming van het Koerdische volk en de ontkenning van hun bestaan. Sindsdien zijn Koerden onderworpen aan genocide, assimilatie en massamoorden onder de soevereiniteit van de natiestaten Turkije, Irak, Iran en Syrië. PKK-oprichter Abdullah Öcalan zag de executie van Şêx Seîd als het begin van een uitroeiingscampagne tegen het Koerdische volk. De daaropvolgende opstanden in Agirî, Dersim en Zîlan werden ook brutaal onderdrukt. De KCK verklaarde dat hoewel er een eeuw was verstreken, de Turkse staat zijn kolonialistische mentaliteit niet had veranderd. Vandaag is het de AKP/MHP regering die de genocide in Koerdistan op alle niveaus voortzet. Maar het verzet gaat ook door, volgens de KCK. De regering houdt vast aan haar intentie van vernietiging, maar is ernstig beschadigd en ontmaskerd door de strijd van het Koerdische volk. Een einde maken aan dit regime is alleen mogelijk door de gezamenlijke strijd van het volk voor een vrij Koerdistan en een democratisch Turkije: “De strijd voortzetten en naar succes leiden is de beste manier om verbonden te blijven met de nagedachtenis van Şêx Seîd en zijn vrienden.”

Bron: ANF