Koerdische burgerrechtenactiviste krijgt geen medische zorg in gevangenis Iraans-Koerdistan

  • Rojhilat (Oost-Koerdistan)

Het Kurdish Human Rights Network (KHRN) zei in een verklaring dat de Koerdische burgerrechtenactiviste Hiro Ghadimi onder slechte omstandigheden verkeert en geen toegang heeft tot noodzakelijke medische zorg in de vrouwenafdeling van de Sanandaj gevangenis in Rojhilat (Iraans-Koerdistan of Oost-Koerdistan)

In de verklaring staat dat “Ghadimi, die lijdt aan migraine, hoge bloeddruk en een hernia, de afgelopen dagen is overgeplaatst naar eenzame opsluiting, waar ze zich niet kan bewegen vanwege haar medische aandoeningen en voortdurende gezondheidsproblemen ondervindt.”

Functionarissen in de Sanandaj gevangenis hebben geweigerd medicijnen voor Ghadimi van haar familie te accepteren, waardoor ze sinds haar arrestatie verstoken is gebleven van essentiële medische behandeling.

De verklaring voegde eraan toe dat “de burgerrechtenactiviste, bekend om haar pleitbezorging voor kinder- en vrouwenrechten en haar hulp aan mensen met speciale behoeften in Saqqez, op 12 september door veiligheidstroepen in haar ouderlijk huis werd gearresteerd.

Onlangs heeft een van de afdelingen van het Openbaar Ministerie en de Revolutionaire Aanklager in Saqqez de detentie van Ghadimi met een maand verlengd.”

Tijdens haar hele detentie is haar de toegang tot juridische vertegenwoordiging ontzegd.

Foto door KHRN