“Mandaat is een oorlogsverklaring aan het Koerdische volk”

  • Turkije

Het Turkse parlement zal naar verwachting deze week stemmen over een verzoek van het presidentiële bureau om het mandaat voor buitenlandse inzet van het leger in Irak en Syrië met twee jaar te verlengen. Het mandaat geeft de president de bevoegdheid om naar eigen goeddunken te beslissen over de “limiet, omvang, hoeveelheid en timing” voor het sturen van troepen naar de twee landen. DBP- en HEDEP-parlementsleden vestigden de aandacht op het verband tussen grensoverschrijdende militaire operaties en de onopgeloste Koerdische kwestie in Turkije in de aanloop naar de stemming in Ankara, met foto’s van burgerslachtoffers van de golven van Turkse aanvallen in Noord-Syrië.

Saliha Aydeniz, medevoorzitter van de DBP, beschreef de verlenging van het buitenlandse mandaat als een manifestatie van “vijandschap tegen het Koerdische volk” en zei: “Deze macht van de president van de republiek, die al jaren wordt verlengd, heeft als enige doel de Koerdische kwestie te verergeren en een oplossing te voorkomen.”

Saliha Aydeniz: Oorlogsverklaring aan het Koerdische volk

Bij de stemming gaat het niet om de veiligheid of welvaart van Turkije, maar om een oorlogsverklaring tegen het Koerdische volk, aldus het parlementslid: “Het gaat om een interventie tegen de co-existentie van volkeren die de Koerden in Rojava en Irak willen opbouwen. Het is geen mandaat voor veiligheid, maar een mandaat tegen het bestaan, de taal, cultuur en het leven van het Koerdische volk in hun eigen land.”

“De verworvenheden van het Koerdische volk moeten worden vernietigd”, zei Saliha Aydeniz, en vervolgde: “Hoe kan het bombarderen van waterreservoirs, elektriciteitscentrales, olie-installaties, graanschuren, ziekenhuizen, moskeeën en woonruimtes in de oorlog in Noord- en Oost-Syrië als veiligheid worden beschouwd? Tussen 4 en 11 oktober kwamen 47 burgers om, waaronder twee kinderen. Waren zij een bedreiging voor onze veiligheid? Onder het mom van veiligheid wordt het bestaan van een volk als terroristisch bestempeld. Het Koerdische vraagstuk moet op democratische wijze en op democratisch terrein in het parlement worden opgelost. De regering probeert echter zich te versterken met oorlog buiten de grenzen en nog meer tranen, onderdrukking en onverschilligheid binnen de grenzen.”

De regeringspartij AKP volgt “neo-Ottomaanse dromen”, benadrukte de Koerdische politica en verklaarde: “Deze dromen zullen ook in deze eeuw niet werken. Er moet vrede in het Midden-Oosten worden gecreëerd.”

Verantwoordelijkheid voor schendingen van de mensenrechten in Afrin

Een ander doel van de regering is om met grensoverschrijdende militaire operaties de aanstaande lokale verkiezingen te beïnvloeden. Om deze reden werd Afrin in 2018 ingenomen in de aanloop naar de parlementsverkiezingen, zei Saliha Aydeniz en wees op de verschrikkelijke mensenrechtensituatie in de door Turkije bezette zone in Noord-Syrië: “Degenen die toen voor het buitenlandse mandaat hebben gestemd, zijn verantwoordelijk voor deze schendingen van de mensenrechten.”

Bemiddelingsrol in het Midden-Oosten?

“De Koerdische kwestie mag niet onopgelost blijven, er moet een pad naar onderhandelingen worden geopend. Dit probleem wordt niet opgelost met een beleid van bewindvoering en isolatie. Het kan niet worden opgelost met oorlog, isolatie en politieke operaties. De oplossing voor dit probleem is vrede en dialoog. Degenen die willen bemiddelen in Israël-Palestina kunnen geen bemiddelingsrol spelen in het Midden-Oosten zonder een gemeenschappelijke basis voor samenleven met de Koerden te creëren”, aldus Saliha Aydeniz.