Marktbranden in Zuid-Koerdistan: Irak beschuldigt PKK

  • Zuid-Koerdistan

Drie mannen die banden zouden hebben met de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) zouden verantwoordelijk zijn voor een reeks marktbranden in verschillende steden in de Koerdische regio van Irak (KRI). Dat beweerde althans Miqdad Miri, woordvoerder van het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken, maandag tijdens een uitbundig geënsceneerde persconferentie in Bagdad. De vermeende verdachten waren gearresteerd tijdens verschillende operaties in Kerkûk (Kirkuk) en Diyala, die waren gecoördineerd met het departement Binnenlandse Zaken van de KRI-regering onder leiding van de Barzanî-partij KDP (Koerdistan Democratische Partij). Tijdens hun verhoren zouden de mannen hebben bekend dat ze de afgelopen maanden verschillende bazaars en markten in Kerkûk, Hewlêr (Erbil) en Duhok in brand hebben gestoken “tegen betaling namens de PKK”. Daarnaast waren er “sabotagedaden” gepland tegen de oliepijplijn Kirkuk-Ceyhan tussen Irak en Turkije en tegen twee commerciële gebieden in Bagdad. “Hun doel was om de handelsbelangen van Turkije te dwarsbomen, de economie en veiligheidssituatie in de Iraakse regio Koerdistan te beïnvloeden en onvrede onder de bevolking te creëren”, benadrukte de regeringswoordvoerder tegenover journalisten. “Dat kon in ieder geval worden voorkomen.”

Gevangenen paraderen in gele overalls

De vermeende verdachten knielden voor Miri’s bureau in gele overalls met hun handen op hun rug gebonden en hun hoofden gebogen, hun gezichten verborgen achter blinddoeken en gezichtsmaskers. De mannen waren als trofeeën tentoongesteld voor opzettelijke vernedering. Een verslaggever van het Turkse staatspersbureau Anadolu zat vooraan in de wachtrij voor de pers – tot niemands verbazing. Ondertussen ging Hemin Mirani, een vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de KRI, nog verder in zijn beweringen. Hij beweerde dat twee van de gearresteerden belangrijke functies bekleedden in de veiligheidstroepen van de PUK (Patriottische Unie van Koerdistan) in de metropool Silêmanî. Een van hen is lid van het commando van de 70e Peshmerga Brigade, de ander is een hoge ambtenaar van de Lexoman-Parastin, de eigen werkgroep voor terrorismebestrijding van de PUK, aldus Mirani. Het derde lid van de groep leeft als openlijk lid van de PKK. Noch Bagdad noch Hewlêr gaven enig bewijs voor hun beweringen.

De gepresenteerde “brandstichters” | Foto: INA

KCK: Onrealistische beschuldigingen

De Unie van Koerdische Gemeenschappen (KCK) noemt de beschuldigingen uit Bagdad ongegrond: “We wijzen deze volledig onrealistische beschuldigingen en alle pogingen om onze beweging de schuld te geven van brandstichtingen op markten en bazaars resoluut van de hand. Het is al bekend bij het publiek dat brandstichters meestal worden gerekruteerd uit de gelederen van de Turkse geheime dienst MIT en de PDK inlichtingendienst Parastin.” De verklaring die de externe commissie van de KCK maandag uitbracht, ging verder:

“De PKK is een macht die erkend wordt door de volkeren van Koerdistan en het Midden-Oosten, die vertrouwd wordt door de volkeren en wiens bestaan gerespecteerd wordt door zijn verzet, principiële en vastberaden houding. Het neemt het juiste standpunt in waar er een bedreiging en onrecht is tegen de samenleving en leidt een niet aflatend verzet tegen het Turkse kolonialisme, dat Irak en Zuid-Koerdistan stap voor stap wil bezetten en annexeren. Turkse soldaten, die de steun genieten van de PDK, gedragen zich minachtend tegenover onze mensen in Zaxo, Duhok en Hewlêr. Ze belegeren op klaarlichte dag wegen op Iraaks grondgebied, voeren met geweld identiteitscontroles en arrestaties van Koerdische burgers uit, doden hen met drone- en artillerieaanvallen en verdrijven hen.

De Koerdische Vrijheidsguerrilla’s verzetten zich met alle middelen tegen deze bezettingsaanvallen in Zuid-Koerdistan en Irak. Ondanks het gebruik van talloze verboden bommen en chemische strijdmiddelen en het plegen van allerlei oorlogsmisdaden, lijdt het leger van de fascistische staat Turkije, dat zwaar bewapend is met de nieuwste hightech wapens, herhaaldelijk zware nederlagen tegen de guerrillastrijders. Het is vastgelopen in de gebieden die het tot nu toe heeft bezet en moet de hulp inroepen van Iraakse troepen en PDK-troepen om zich te kunnen verplaatsen. Tegelijkertijd begaat het Turkse bezettingsleger met de dag meer misdaden. Ondertussen maakt de PDK zich schuldig aan openlijke collaboratie, terwijl de Sudanese regering inactief en stil blijft.

Laster en huiveringwekkende manipulatie

We betreuren de verklaring van het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken, die komt op een moment dat onze beweging grote weerstand biedt tegen een invasie. Toen ISIS Irak terroriseerde, mobiliseerde onze beweging al haar krachten zonder egoïsme om de volkeren van dit land te beschermen. We namen actief deel aan de bevrijding van Hewlêr, Mexmûr, Kerkûk, Şengal en Mosul van IS en betaalden een hoge prijs. Het was niet voor niets dat de toenmalige premier van Irak onze prestaties eerde met zijn dankwoord. De beschuldigingen dat we de bazaars en markten van de inwoners van Kirkûk, Hewlêr en Duhok, die we naar eer en geweten en met verlies van onze vrienden verdedigden tijdens de aanvallen van IS, hebben platgebrand, zijn laster en haarfijne manipulatie. We laten deze beschuldigingen over aan het geweten van het Koerdische en Irakese volk voor wiens ogen we ons verzetten.

Geen problemen met Irak

Onze beweging is niet tegen de Iraakse staat of tegen de Iraakse samenleving. Het is alleen maar laster van het MIT dat een beweging die strijdt voor de vrijheid en het welzijn van de volkeren in het Midden-Oosten in verband wordt gebracht met bovengenoemde beschuldigingen. Het is duidelijk dat het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken deze verklaring heeft uitgegeven met het oog op enkele brandhaarden. De bron van deze beschuldigingen is het MIT – de internationale criminele organisatie van de Turkse Republiek die Irak stap voor stap probeert te bezetten – en de Parastin als haar tak in Koerdistan. Afgezien van de acties tegen de Turkse Republiek, die de bezettingsmacht is in dit land, voeren wij geen activiteiten uit. Alle burgers weten dat de Turkse bezettingsmacht de hoofdrolspeler is in de aanvallen tegen de stabiliteit en veiligheid van Irak. De noodzaak om deze verklaring af te leggen komt voort uit de beweringen van het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken, die ver bezijden de waarheid zijn en tot doel hebben de aandacht van de agenda af te leiden.

Onthul de echte daders

We roepen de Iraakse staat en het ministerie van Binnenlandse Zaken op om verantwoordelijker om te gaan met MIT-manoeuvres, om onze beweging niet aan te vallen met beschuldigingen die niet kloppen met de werkelijkheid en om de echte daders van de brandstichtingen in Zuid-Koerdistan te ontmaskeren. We roepen de democratische en weerbare volkeren van Irak op om de noodzakelijke houding aan te nemen tegen deze constructie van leugens en om actie te ondernemen tegen acties en vertogen die de Turkse bezetting legitimeren.”

Foto: PKK-strijders aan het Mexmûr-front in de strijd tegen IS, 2014 (c) ANF

Bron: ANF