Mensen uit Noord- en Oost-Syrië bezoeken graven van martelaren op Eid al-Adha

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Na het Eid-gebed bezochten duizenden mensen uit de steden en regio’s van NE-Syrië, leden van het Democratisch Autonoom Bestuur en militaire leiders van de Syrische Democratische Strijdkrachten, YPJ en de families van de martelaren de martelarenbegraafplaatsen ter gelegenheid van Eid al-Adha.

Bestuurders in de raden van de families van martelaren en civiele instellingen hebben hun waardering uitgesproken voor de offers van de martelaren.

De woorden prezen de harmonie en solidariteit van alle componenten en volkeren van de regio,  hun steun voor de civiele en militaire instellingen en benadrukten de opoffering van de martelaren in het bereiken van veiligheid en stabiliteit.

Bron: ANHA