MSD: Alle democratische krachten moeten deelnemen aan de nationale dialoog

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië 

De Syrische Democratische Raad (MSD) hield een persconferentie naar aanleiding van het 12e jaar van de burgeroorlog die op 15 maart 2011 in Syrië begon.

MSD-medevoorzitter Emine Omer las de verklaring voor in het Bureau Buitenlandse Betrekkingen van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) in Qamishlo.

De verklaring onderstreepte dat de volksbeweging in Syrië begon in Daraa, en ging verder: “De richting van de Syrische revolutie verschoof en de partijen die niets te maken hebben met de hoop en dromen van de Syriërs maakten misbruik van de situatie. Ondertussen werden ook historische successen geboekt. Oude ideologische en politieke patronen werden doorbroken en het zelfvertrouwen van het volk nam toe. Deze twee verworvenheden moeten behouden blijven.”

De verklaring prees de moed en opofferingen van Syrische mannen en vrouwen tegen onderdrukking en bezetting en onderstreepte dat de MSD de eis van alle volkeren in Syrië voor een waardig leven en vrijheid steunde.

De MSD-verklaring concludeerde: “We roepen alle patriotten en vrijwilligers op om inspanningen te doen die de offers van het volk waardig zijn, om zich te verenigen en nationale eenheid te bereiken. Op dezelfde manier moet de internationale gemeenschap gehoor geven aan de eisen van het Syrische volk voor democratische verandering, vrede, veiligheid en een waardig leven. Alle democratische nationale krachten moeten deelnemen aan de nationale dialoog voor een democratisch en gedecentraliseerd Syrië.”