MSD roept Syriërs en hun politieke krachten op tot nationale conferentie

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

De Syrische Democratische Raad (MSD) heeft alle Syriërs, in het bijzonder hun politieke krachten, opgeroepen om een alomvattende nationale conferentie bijeen te roepen om de basis te leggen voor de bevrijding en oplossing van Syrië. Ze benadrukten dat “een verantwoordelijke en open dialoog de manier is om de visie van het Syrische volk te doen gelden op het internationale toneel, als hoeksteen voor elk project dat gericht is op een oplossing.”

In een verklaring aan het publiek van vandaag gaat de MSD in op de pogingen van Turkije om de betrekkingen met Damascus te herstellen ten koste van de belangen en aspiraties van het Syrische volk:

“Het Syrische volk bevestigt dagelijks dat hun revolutie er een is van waardigheid en vrijheid, voortkomend uit hun gedeelde lot en verenigde doelen. De slogans van de opstanden in Al-Suwayda, Idlib en de gebieden onder Turkse bezetting resoneren met dezelfde doelstellingen en boodschappen.”

De MSD prees in hun verklaring de “veerkracht en opstanden van Syriërs overal” en beschouwde hun legitieme doelen en eisen als het kompas voor hun strijd en politieke acties.

Ze benadrukten dat “elke poging om de Syrische crisis op te lossen die voorbijgaat aan de rechten en eisen van het Syrische volk gedoemd is te mislukken en moreel en politiek bankroet is.”

De Raad merkte op dat de pogingen van de Turkse regering om de betrekkingen met Damascus te herstellen, ten koste van de belangen, aspiraties en opofferingen van het Syrische volk, en haar gebruik van sommige Syriërs als brandstof voor haar eigen projecten en agenda’s, onderstrepen dat de redding en proactieve betrokkenheid van de Syriërs alleen kan worden bereikt door hun eenheid, samenwerking en het overwinnen van hun verschillen ten gunste van een alomvattend nationaal Syrisch project.

Zij bevestigden: “Het Syrische volk is het begin- en eindpunt van ons politieke werk. Hun eisen voor vrijheid en waardigheid leiden en vormen onze houding en acties. Wij steunen elke opstand tegen onderdrukking, tirannie en racisme.”

De Raad herhaalde de resoluties van de vierde conferentie van de SDC en haar motto, “De eenheid van Syriërs is de basis voor de oplossing”, en gaf uiting aan hun bereidheid tot dialoog en hun bereidheid om alle nationale Syrische partijen te ontmoeten, en beschouwt dit als een topprioriteit en een onmisbare levensader.

Ze benadrukten: “De recente gebeurtenissen in Noord-Syrië en in de landen waar vluchtelingen verblijven, tonen duidelijk aan dat Syriërs alleen op elkaar kunnen rekenen voor steun en kracht. Ons lot moet gesmeed worden door onze eigen handen, en onze kracht ligt in onze eenheid.”

Tot slot verwelkomde de Syrische Democratische Raad “alle Syriërs die op zoek zijn naar veiligheid en stabiliteit, en alle politieke krachten die streven naar onafhankelijkheid en het doorbreken van de ketenen van afhankelijkheid, omdat Syrië van alle Syriërs is. Een verantwoordelijke en open nationale dialoog is de manier om onze tragedie te boven te komen en de visie van het Syrische volk te doen gelden op het internationale toneel als basis voor elk project dat gericht is op een oplossing.”

Ze riepen “Syrische politieke krachten op om hun verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot het lot van ons volk en ons land, en drongen er bij alle Syriërs op aan, in het bijzonder hun politieke krachten, om een alomvattende nationale conferentie bijeen te roepen om de basis te leggen voor de bevrijding en oplossing van Syrië.”

Bron: ANHA