Ontvoering journalist Suleiman Muhammed is een misdaad tegen denken, meningsuiting

  • Zuid-Koerdistan

De Unie van Onafhankelijke Journalisten en Schrijvers (in Zuid-Koerdistan) heeft een schriftelijke verklaring gepubliceerd over de ontvoering van journalist Suleiman Muhammad Ahmed (redacteur van de Arabische afdeling van Roj News Agency) door troepen van de Koerdische Democratische Partij (regerende partij van de Barzani-clan in Iraaks-koerdistan).

De verklaring veroordeelt de ontvoering van journalist Suleiman Ahmed en eist dat zijn lot zo snel mogelijk bekend wordt gemaakt en dat de wetten van de vrijheid van journalistiek werk worden gerespecteerd.

In de verklaring wordt het volgende benadrukt:

“De ontvoering van Suleiman Ahmed is een misdaad tegen de journalistieke wet en de vrijheid van gedachte en mening. Geen enkele instelling of partij in de regio Koerdistan mag toestaan dat iemand onder welk voorwendsel dan ook ontvoerd of verborgen wordt. Als deze journalist een bepaalde verdenking heeft en er is een gerechtelijk bevel voor zijn arrestatie, dan moet dit worden opgehelderd aan de publieke opinie met wettelijke en humanitaire middelen. De redenen voor de arrestatie moeten bekend worden gemaakt aan de instelling waar hij werkt en aan de publieke opinie. Integendeel, het ontvoeren en laten verdwijnen van een journalist wordt een illegale daad volgens de huidige wet van de regio Koerdistan en Irak.

De veiligheidsinstellingen in de regio in het algemeen en de administratie van de Fish Khabur (Simalka) grenspoort moeten het lot van journalist Suleiman Ahmed zo snel mogelijk onthullen en de reden voor zijn arrestatie uitleggen.”