Oproep: “Ga op 18 november de straat op tegen het verbod op de PKK”.

  • Duitsland

Op 18 november is er in Berlijn een grote demonstratie gepland tegen het 30-jarige verbod op de activiteiten van de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) in Duitsland. Dit wordt aangekondigd door de campagne “PKK-Verbot aufheben’. De demonstratie vindt plaats als onderdeel van een maand vol verschillende evenementen waar de campagne al geruime tijd voor adverteert. In de oproep tot de demonstratie staat het volgende:

We zeggen: Het PKK-verbod opheffen – de democratie versterken!

Huiszoekingen, observaties, deportaties en veroordelingen tot langdurige gevangenisstraffen zijn slechts het topje van de ijsberg als je deel uitmaakt van de Koerdische gemeenschap in Duitsland. Bij elke politieke, culturele en sociale activiteit worden Koerden altijd verdacht van de zogenaamde “PKK-connectie”. Deze situatie, die te wijten is aan het verbod op PKK-activiteiten dat op 26 november 1993 is ingevoerd, heeft immense gevolgen voor de Koerdische samenleving als geheel: naast strafrechtelijke instrumenten die kunnen leiden tot langdurige gevangenisstraffen, worden ook instrumenten op het gebied van verblijfsrecht, naturalisatierecht en wetgeving inzake bijeenkomsten en verenigingen ingezet om actieve Koerden hun recht op zelfbeschikking te ontnemen.

Zelfs mensen die solidariteit tonen met de Koerdische beweging komen steeds meer onder de aandacht van de rechtshandhavingsinstanties. Dit systematische repressiebeleid zorgt ervoor dat Koerden niet alleen worden beperkt in hun grondrechten van vrijheid van meningsuiting en vergadering, maar ook dat ze zich genegeerd, buitengesloten en gediscrimineerd voelen. De Duitse staat zet in feite het beleid voort dat de Turkse staat is begonnen. Koerden die te maken hadden met staatsrepressie door de Turkse staat en hun toevlucht in Duitsland hebben gezocht, worden hier in Duitsland ook geconfronteerd met gedeeltelijk dezelfde methoden die de Turkse staat gebruikt. Het trauma van onderdrukking en uitsluiting gaat dus door.

Het PKK-verbod vertegenwoordigt dus een enorm democratisch tekort in Duitsland, dat dringend moet worden overwonnen. Het is enerzijds een uiting van anti-Koerdisch racisme en belemmert tegelijkertijd de maatschappelijke participatie van Koerden in Duitsland.

Verbod op de PKK versterkt Erdoğan

Bovendien versterkt het verbod ook de Turkse autocraat Recep T. Erdoğan, omdat hij hiermee zijn internationaalrechtelijk ongeoorloofde aanvallen op Koerden kan legitimeren en intensiveren. Het opheffen van het PKK-verbod in Duitsland zal Erdoğan niet alleen de voedingsbodem voor zijn militaire agressie ontnemen, maar het zal ook een serieuze kans bieden om de weg vrij te maken voor de democratiseringsinspanningen van de PKK in het hele Midden-Oosten en daarmee voor vrede. De Koerdische vrijheidsbeweging heeft niet alleen met haar verzet en strijd tegen de zogenaamde Islamitische Staat bewezen dat ze serieus en duurzaam streeft naar een progressieve ontwikkeling in de hele regio. Ze biedt ook een basisdemocratisch, ecologisch en feministisch perspectief, wat ze heeft aangetoond door de uitvoering van het zelfbestuursmodel van Democratisch Confederalisme. Dertig jaar na de invoering van het verbod is meer dan ooit duidelijk dat het PKK-verbod een van de grootste obstakels is voor een vreedzame oplossing van de conflicten in de regio. Om de weg vrij te maken voor dialoog en een politieke oplossing van de Koerdische kwestie, is het opheffen van het verbod onmisbaar.

Een einde maken aan de vervolging van Koerdische politiek

We roepen alle democratische en solidaire krachten op om actie te ondernemen tegen het 30-jarige bestaan van het PKK-verbod en zich in te zetten voor de opheffing ervan. Als onderdeel van de actiemaand tegen dit verbodsbeleid roepen we op tot een landelijke demonstratie op 18 november in Berlijn. Op die dag zullen we samen met allen de straat op gaan die een einde willen maken aan 30 jaar onrecht en politieke vervolging van Koerdische politiek in Duitsland. Kom op 18 november om 11:00 uur naar de Oranienplatz in Berlijn en laten we samen een krachtig teken zetten voor democratie, vrede en vrijheid!