Rapport medische kamer Mardin: Onvoldoende reactie op brand, geen brandwondenunit

  • Noord-Koerdistan

De Medische Kamer van Mardin heeft het voorlopige onderzoeksrapport over de brand waarbij 15 mensen om het leven kwamen en die grote verwoestingen veroorzaakte, met het publiek gedeeld.

Bij de brand die in de nacht van 20 juni uitbrak tussen de wijken Şemrex (Mazıdağı) en Xana Axpar (Çınar) in Amed, kwamen 15 mensen om het leven en raakten er 74 gewond. Daarnaast stierven meer dan 1500 stuks kleinvee en werd meer dan 50 duizend hectare land getroffen door de brand. Het rapport benadrukte dat de interventie op het land onvoldoende was omdat de brand ‘s nachts plaatsvond en sommige nederzettingen moeilijk bereikbaar waren. Het rapport zei: “Er werd gedacht dat het niet reageren op de brand vanuit de lucht ervoor zorgde dat de verliezen toenamen.”

Gebrek aan brandwondenafdeling en verwijzingsproblemen

In het rapport staat dat er na de brand voldoende medisch personeel naar de regio is gestuurd, maar omdat er in Mardin geen brandwondenafdeling was, moesten veel patiënten worden doorverwezen naar omliggende provincies. Het rapport voegde eraan toe: “Er wordt gedacht dat deze situatie kan leiden tot een toename van de verliezen die worden geleden in een situatie die dringend ingrijpen vereist, zoals een brandwond.”

Voorzorgsmaatregelen voor de volksgezondheid

Het rapport merkte op dat de verkoeling na de brand ontoereikend was en dat deze situatie nieuwe brandrisico’s creëerde, en waarschuwde dat fijne deeltjes in de rook van de brand ernstige en blijvende gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Het rapport stelde dat mensen met chronische longaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen, kinderen, zwangere vrouwen en diabetici een groter risico lopen. Het rapport voegde eraan toe: “Om deze redenen werd het belangrijk geacht om onderzoek te doen naar de aspecten van de brand die van belang zijn voor de volksgezondheid.”

Onderzoek op lange termijn en juridische procedure

Het rapport wijst erop dat er korte- en langetermijnstudies moeten worden uitgevoerd in de gebieden die door de brand zijn getroffen, en bevat de eerste informatie dat de brand is ontstaan door elektriciteitsdraden en zich snel heeft verspreid onder invloed van de wind. De verantwoordelijken voor de traumatische gebeurtenissen moeten worden geïdentificeerd en de gerechtelijke procedure moet eerlijk worden uitgevoerd. In het rapport staat “Daarnaast is het voldoen aan vitale basisbehoeften en het snel terugkeren naar dagelijkse routines belangrijk voor het herstel van trauma’s. Er werd benadrukt dat het belangrijk was om een crisisbureau op te richten en de regio tot rampgebied uit te roepen om de ondervonden grieven snel weg te werken.

Informatie aan de media en het publiek

In het rapport werd benadrukt dat gevoelige beelden over de brand niet gedeeld mochten worden en dat nieuws over de brand met zorg gegeven moest worden. Er werd benadrukt dat mensen die op branden reageerden hun leven verloren of gewond raakten door een gebrek aan ervaring en kennis, en dat het belangrijk is om het publiek te informeren en te trainen om dergelijke situaties tegen te gaan. Verder werd gesteld dat met de juiste maatregelen en interventie voorkomen kan worden dat rampen grote proporties aannemen.

De Medische Kamer van Mardin zei dat ze de situatie op de voet zal volgen en bereid is om samen te werken met openbare en particuliere instellingen en maatschappelijke organisaties.

Bron: ANF