Temelli: Er is een sprake van ongekende marteling in İmralı

  • Turkije

De vicevoorzitter van de DEM-partijgroep, Sezai Temelli, gaf zijn toelichting op de agenda tijdens een persconferentie in het parlement.

Hoogtepunten uit Temelli’s toespraak zijn als volgt:

“Zoals u weet is 26 juni de Internationale Dag ter ondersteuning van slachtoffers van marteling. Helaas wordt er nog steeds gemarteld in Turkije. Er wordt gemarteld, vooral in gevangenissen. Er zijn zeer ernstige schendingen van rechten in gevangenissen. We weten heel goed dat er in dit verband geen stappen zijn ondernomen en dat er geen verbeteringen zijn doorgevoerd. Hoewel we deze kwestie herhaaldelijk aan de orde hebben gesteld in onze vergaderingen met het ministerie van Justitie, heeft het ministerie zich doof gehouden. Er wordt gemarteld in gevangenissen. Er zijn zieke gevangenen en oudere gevangenen. De bestaande praktijken tegen hen komen neer op marteling.

De belangrijkste bron van deze martelpraktijken in Turkije is ongetwijfeld isolatie. De isolatie opgelegd aan de heer Öcalan in de İmralı Gevangenis voor 25 jaar is de grootste marteling die ongekend is in de wereld. Deze marteling gaat door. Als we het ministerie van Justitie vertellen dat de isolatie doorgaat, zeggen ze dat er geen isolatie is. We worden echter al 40 maanden geconfronteerd met absolute isolatie. Er is een totaal gebrek aan communicatie. We kunnen zelfs geen enkel nieuwsbericht ontvangen. Onze zorgen over zijn gezondheid nemen toe. Daarom bestaat marteling in dit land en de manier om marteling te beëindigen is door middel van İmralı.

Ik wil nogmaals een oproep doen voor de bijeenkomst van de krachten van arbeid en democratie in Kartal, Istanbul, op 29 juni om 19.00 uur. Ik nodig al onze mensen, alle democratische, linkse en socialistische afdelingen uit om samen te komen op deze bijeenkomst, om zij aan zij te staan en ervoor te zorgen dat er een sterke stem opstaat vanuit Kartal. Ja, zolang je je niet uitspreekt tegen de curatoren, ben je eigenlijk een partner in deze staatsgreep. Vandaag nemen zeer grote delen van Turkije stelling tegen het systeem van curatoren, tegen de benoeming van een curator in Hakkari en zijn ze sterk solidair met ons in deze kwestie.

Brand staat bovenaan onze agenda. De brand die uitbrak in een gebied van ongeveer 35 duizend hectare tussen Diyarbakır en Mardin veroorzaakte een enorme ramp. We hebben 15 mensen verloren. Ik wens hen nogmaals Gods genade toe. Ik betuig mijn medeleven aan hun familieleden. 74 mensen raakten gewond. Ik wens hen een spoedig herstel. Deze verliezen zijn zeer pijnlijk, maar het beeld dat naar voren is gekomen, geeft een veel ernstiger situatie weer.

Veel dieren zijn omgekomen. Er zijn 20 duizend schapen en duizend runderen in de regio. We hebben dus te maken met een ernstige situatie, zowel economisch als sociaal. We hebben verklaard dat de regio tot rampgebied moet worden verklaard en dat er stappen moeten worden ondernomen om deze situatie aan te pakken. Welke verklaring gaf de regering? De regering blijft liegen en beweert dat deze brand is ontstaan door het verbranden van stoppels. Hoewel het duidelijk is dat dit niet het geval is, houden ze nog steeds vast aan deze leugen. Ze houden deze methode al 22 jaar vol: Liegen, liegen en nog eens liegen, zodat leugens waarheid worden.

Volgens de rapporten van experts, brandweerkorpsen, NGO’s en platforms zijn de elektriciteitstransmissielijnen de enige oorzaak van de brand.

Erdoğan probeerde de misdaden van DEDAŞ in de doofpot te stoppen, maar de realiteit is duidelijk.”

Bron: ANF