“Veiligheidsmuur” tussen Zuid-Koerdistan en Rojhilat verandert in militair verboden gebied

De Turkse staat heeft een 173 kilometer lange betonnen muur gebouwd tussen Bashur (Zuid) en Rojhilat (Oost) Koerdistan. Drie rijen scheermesdraad werden langs de muur geïnstalleerd en 347 kilometer aan greppels werden gegraven. De straal van twee kilometer rond deze structuur, die de “Veiligheidsmuur” werd genoemd, werd tot veiligheidsgebied verklaard.

Na het besluit werden de weilanden waar de dorpelingen die aan de grens wonen hun dieren laten grazen, opgenomen in het verboden gebied.

‘Ze willen een einde maken aan landbouw en veeteelt’

Over wat er in de grensregio Rojhilat is gebeurd, zei Davut Acar, medeburgemeester van Saray, dat er een beleid is geïmplementeerd dat landbouw en veeteelt aan de grens tot een punt van uitsterven heeft gebracht. Acar benadrukte dat de weidegebieden die door de dorpelingen in bepaalde delen van de regio worden gebruikt, zijn opgenomen in de militaire verboden zone. “De dorpelingen kunnen niet profiteren van de regio’s en daarom geven ze zowel de landbouw als de veeteelt op. Eerst hebben ze een muur gemaakt, toen een greppel en daarna een gebied met gaas. Op deze manier komt er een einde aan de veeteelt en de landbouw.”

Burgemeester Acar voegde eraan toe: “Alsof de forten nog niet genoeg waren, groeven ze sloten en bouwden ze muren. Ze openden een winstgebied voor verschillende kringen met muren.”

‘Verdringingsbeleid’

Acar zei: “We zijn al honderden jaren in staat om naar de andere kant van de grens te gaan. Nu is er een poort, ze zeggen officieel ga en kom, maar ook dit bleek een leugen. De actie is volledig gebaseerd op politieke motieven.”

Bron: ANF