Vertegenwoordiger AANES voert gesprekken met Europarlementsleden in Frankrijk

  • Frankrijk

Het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) heeft op 18 april 2023 een verklaring van 8 punten uitgebracht waarin zij streeft naar een democratische en vreedzame oplossing voor de Syrische crisis en een beroep doet op het Syrische regime, Arabische landen, politieke kringen, intellectuelen, democraten, evenals de Verenigde Naties (VN) en alle internationale machten om verantwoordelijkheid te nemen voor dit doel. Vertegenwoordigers van AANES hebben hun inspanningen voortgezet sinds de dag dat de verklaring openbaar werd gemaakt.

Abdulkarim Omar, de vertegenwoordiger van het AANES voor Europa, heeft ontmoetingen gehad met leden van het Europees Parlement in Straatsburg, Frankrijk, waaronder Alfonsi Francois, Catherine Langen Sieben, Fabio Castaldo, Javier Nart, Ilan DeBasso en Marisa Matias. Tijdens de gesprekken werden de laatste ontwikkelingen in Noord- en Oost-Syrië besproken.

Omar benadrukte in gesprek met ANHA Nieuwsagentschap het belang van Europese en internationale inspanningen voor een vreedzame en politieke oplossing voor de Syrische crisis. Volgens Omar zijn inspanningen in dit opzicht tot nu toe verhinderd door het Syrische regime dat streeft naar een terugkeer naar de periode vóór 2011 en de afhankelijkheid van buitenlandse oppositiepartijen.

Omar merkte op dat de AANES-verklaring het belang benadrukt van het overwinnen van obstakels voor een politieke oplossing en de deelname van alle Syriërs ter bescherming van de toekomst van het land.

Leden van het Europees Parlement hechten ook belang aan inspanningen voor een oplossing voor de Syrische crisis en wijzen erop dat de oplossing in overeenstemming moet zijn met een internationale beslissing en moet voldoen aan de eisen van alle Syriërs, aldus Omar.

De MEP’s waarmee Omar sprak, benadrukten het belang van de deelname van AANES aan inspanningen voor een oplossing, waarbij ze verklaarden: “We zijn ons ervan bewust dat AANES grote gebieden beheert waar miljoenen Syriërs van verschillende etnische en religieuze achtergronden wonen. Om deze reden zouden vertegenwoordigers van AANES moeten deelnemen aan alle internationale gesprekken die Syrië aangaan. In het tegenovergestelde geval zal er geen oplossing worden bereikt om de rechten van alle Syriërs te waarborgen en aan hun legitieme eisen te voldoen.”

“De MEP’s verklaarden dat ze de AANES-verklaring voor een politieke oplossing verwelkomden, waarbij ze hun overtuiging uitspraken dat dit het lijden van de Syriërs zou verlichten en dat de internationale gemeenschap haar verantwoordelijkheden en plichten zou nakomen en AANES van allerlei soorten steun en hulp zou voorzien”, voegde Omar toe.

De MEP’s gaven aan dat ze ook de vastberadenheid van AANES ten aanzien van het proces tegen ISIS-leden die gevangen zitten in de regio en een bedreiging vormen voor de hele wereld, waardeerden. Volgens Omar nodigden de MEP’s alle landen uit stappen te ondernemen voor de repatriëring van hun onderdanen met banden met ISIS uit Noord-Oost Syrië. Ze deden ook een oproep tot internationale steun voor AANES in haar inspanningen om gerechtigheid te waarborgen.

Vertegenwoordiger AANES ontmoet aantal Duitse parlementariërs