Volksraad van Noord- en Oost-Syrië sluit zich aan bij campagne voor Öcalan

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De Volksraad van Noord- en Oost-Syrië sluit zich aan bij de internationale campagne “Vrijheid voor Öcalan en een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie”. Dit maakte het initiatief zaterdag bekend in Qamişlo. De campagne, die afgelopen dinsdag gelijktijdig in 74 landen van start ging, verenigt sociale bewegingen, politieke partijen, gemeenten, vakbonden, activisten, intellectuelen en miljoenen Koerden en mensen die solidair zijn met de Koerdische bevrijdingsstrijd wereldwijd rond een gemeenschappelijk doel: de deelname van Abdullah Ocalan aan een dialoog voor een rechtvaardige en democratische politieke oplossing voor de Koerdische kwestie in Turkije, die al meer dan een eeuw onopgelost is gebleven.

“Wij zijn slechts enkele van de ontelbare mensen die Abdullah Öcalan zien als een vertegenwoordiger van hun politieke wil. Dit geldt voor ons Koerden, maar ook daarbuiten”, zei de Koerdische activiste Henaa Xelîl tijdens een persverklaring in het stadion van Qamişlo namens de Volksraad. Leden van alle andere sociale groepen in het noorden en oosten van Syrië en op vele andere plaatsen in de wereld beschouwen het meesterbrein van de Koerdische beweging, die sinds 1999 in Turkije gevangen zit, ook als een legitieme vertegenwoordiger. “De internationale gemeenschap zou er daarom goed aan doen hiervan nota te nemen en resoluut campagne te voeren voor de vrijheid van Öcalan en zijn deelname aan vredesbesprekingen met de Turkse regering”, eiste de Syrische Arabier Anwar Al-Asir, die ook actief is in de Volksraad. “Tenslotte is Ocalan ook de enige speler met een oplossingsplan.”

Talrijke burgers, vertegenwoordigers van politieke partijen en NGO’s en vertegenwoordigers van de Confederatie van Stammen van Noord- en Oost-Syrië namen deel aan de aankondiging van deelname aan de Öcalan-campagne | Foto: ANHA

Het beleid van weigering om de Koerdische kwestie op te lossen en de daaruit voortvloeiende isolatie van Öcalan van de buitenwereld, dat tot op heden in Ankara heerst, wordt beschouwd als de belangrijkste oorzaak van het gebrek aan democratie in Turkije en het agressieve, op oorlog gerichte expansiebeleid van de Turkse staat, dat van Koerdistan een permanent kruitvat heeft gemaakt, aldus Al-Asir. Als basis voor deze ontwikkeling wordt het uitzonderingsstaatsregime dat speciaal voor Abdullah Öcalan op het gevangeniseiland Imrali is geïnstalleerd beschouwd, dat ook als een dragende pijler van de institutionalisering van conflictbereidheid in alle aspecten van het leven kan worden beschouwd. Dit wordt ook herhaaldelijk benadrukt door civiele organisaties in Turkije.

Omdat het zogenaamde “Imrali-systeem” een cruciale rol speelt bij het vormgeven en implementeren van nationale wetten en leidt tot beperkingen of feitelijke afschaffing van fundamentele rechten en uitholling van de rechtsstaat en politieke vrijheden, heeft het een verwoestend effect op de hele samenleving. De gevolgen van dit systeem zijn oorlogen en crises die al lang de hele regio van het Midden-Oosten en het Nabije Oosten hebben getroffen. “Maar de verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet alleen bij de Turkse staat”, voegde Henaa Xelîl toe. Uiteindelijk is de Koerdische kwestie een internationale kwestie, waarin vooral Europa en de Verenigde Staten vanaf het begin een directe rol hebben gespeeld. Dit geldt met name voor de steun aan het Turkse weigerings- en ontkenningbeleid ten aanzien van de Koerdische kwestie, maar ook met betrekking tot de classificatie van de PKK als een “terroristische organisatie”.

“Koerden zijn en worden slachtoffers van massamoorden, verboden en repressie vanwege dit beleid. Men probeert ons te isoleren van Öcalans ideeën, terwijl hij slechts vrede wil”, benadrukte Al-Asir. Bijna een kwart eeuw zit de oprichter van de PKK nu op Imrali gevangen, en in die tijd is de oorlog tegen het Koerdische volk voortdurend geïntensiveerd en uitgebreid. “Toch is het niet gelukt om hem te scheiden van zijn volk en andere gemeenschappen. De filosofie van Abdullah Öcalan, gebaseerd op vrouwenbevrijding, basisdemocratie en rechtvaardige ecologie, blijft een bron van inspiratie voor alle mensen. En omdat het draait om principes zoals ware democratie, vrede en vrijheid, is de strijd voor de fysieke bevrijding van Öcalan een wereldwijde aangelegenheid. Partijen, organisaties, instellingen en individuen over de hele wereld verzetten zich voor Abdullah Öcalan. En dat steunen wij.”