Vrouwenbeschermingseenheden ontmoeten Assyrische Vrouwenkorps van de Khabur-verdedigingsraad

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Het Mediacentrumen van de Vrouwelijke Volksbeschermingseenheden (YPJ) zei in een verklaring dat het Algemeen Commando van de Vrouwenbeschermingseenheden, vertegenwoordigd door Rohlat Afrin, woordvoerder Ruksan Muhammed, en leden van het Bureau voor Publieke Relaties van de YPJ, Lana Hussein en Dilsuz Afrin, een ontmoeting hadden met de Assyrische Vrouwenkorps van de Khabur verdedigingsraad.

De bijeenkomst werd bijgewoond door de leiding van de Assyrische Vrouwenkorps in de Khabur Verdedigingsraad, waaronder Madeline Khamis en verschillende Assyrische strijders.

De verklaring zei: “Het algemene commando van de YPJ, Rohlat Afrin, besprak de politieke situatie en het beleid van de Turkse bezettingstroepen in de regio met de leiding en Assyrische strijders. De bijeenkomst ging vooral over de organisatie van vrouwen op het gebied van zelfverdediging en nationale veiligheid, en over de prestaties van de revolutie.”

De verklaring voegde eraan toe: “Rohlat Afrin, algemeen commandant van de YPJ, vestigde de aandacht op de bezettingspogingen in de regio en benadrukte dat de vrouwen van Noord- en Oost-Syrië, die een rol spelen in de bescherming, zich meer moeten organiseren tegen de bezettingspolitiek. De onafhankelijkheid en unieke eigenschappen van vrouwen moeten op dit gebied als fundamenteel worden beschouwd.

Tijdens de bijeenkomst verklaarde Madeline Khamis van de Assyrische Vrouwenkorps in de Khabur Verdedigingsraad dat zij als Assyrische vrouwen hun verzet zullen versterken om de verworvenheden van de revolutie te beschermen. Madeline benadrukte het belang van militaire training en de training van bestaande vrouwenkrachten, zoals de Assyrische Vrouwenkorps van de Khabur Verdedigingsraad, als een kwestie waarover niet onderhandeld kan worden.”

Bron: ANF