Vrouwenraad in Noord-en Oost Syrië bespreekt mechanisme voor opstellen feministisch sociaal contract

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

De Vrouwenraad in Noord- en Oost-Syrië hield een bijeenkomst in de stad Hasaka om een commissie te vormen voor het opstellen van een sociaal contract voor vrouwen.

De bijeenkomst werd bijgewoond door 130 leden van vrouwenorganisaties en -bewegingen uit alle delen van de regio.

De deelnemers benadrukten het belang van het aannemen van een Sociaal Contract voor vrouwen en het vormen van een klein comité om de verworvenheden van vrouwen te behouden en hun rechten op alle gebieden van het leven te garanderen.

Het opstellen van dit contract is gericht op het ontwikkelen van een strategie voor gezamenlijke feministische actie in de regio NE-Syrië en het opzetten van een basis- en verenigd mechanisme voor de aspiraties van de Syrische vrouwen.

Bron: ANHA