Watervoorziening van Maxmur doelwit van het Iraakse leger

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Het Iraakse leger wil de watervoorziening naar kamp Mexmûr afsluiten. Na een eerste poging om op donderdag de watervoorziening van het Koerdische vluchtelingenkamp in het noorden van het land stop te zetten, die door verzet van de bevolking mislukte, deed het leger op zondag een nieuwe poging. Net als eerder probeerden Iraakse troepen de toegangswegen naar de putten, die zorgen voor toegang tot schoon drinkwater in kamp Mexmûr, af te sluiten. Deze keer bleef het echter voorlopig bij een poging. Bewoners die al dagenlang de waterbronnen in de omgeving bewaken, konden de soldaten tegenhouden. De situatie blijft echter gespannen.

Het conflict rond Mexmûr smeult al jaren en laait regelmatig op, maar de aard en intensiteit van de inmenging in het leven van ‘s werelds grootste Koerdische vluchtelingengemeenschap neemt verschillende vormen aan. De huidige dreiging tegen het kamp heeft zijn oorsprong in het plan van Irak om Mexmûr te militariseren. Sinds afgelopen zaterdag belegeren het leger en de politie van de centrale regering in Bagdad het zelfbestuurde kamp om het te omringen met prikkeldraad en greppels en bewakingstorens te installeren. De mensen in Mexmûr blijven echter standvastig weerstand bieden en roepen om een oplossing via dialoog. Ze zijn tegen de militarisering van Mexmûr en hebben wachtposten opgericht.

Bron: JINHA

Mexmûr: “We willen niet in een gevangeniskamp leven”