1 jaar van protest tegen Turks gebruik chemische wapens: persverklaring voor gebouw OPCW

Xosnav Ata, die zijn nichtjes verloor bij de chemische aanvallen van de Turkse staat in Koerdistan, houdt al 359 dagen een wake voor de OPCW om er bij de organisatie op aan te dringen de Turkse chemische aanvallen op Koerdische guerrillatroepen te onderzoeken.

Dat de Organisatie voor het Verbod op het Gebruik van Chemische Wapens (OPCW) niet geïnteresseerd is in rapporten over het Turkse gebruik van chemische wapens in Koerdistan is al langer bekend. Het is echter ook geen geheim dat dit een schending is van haar verplichtingen. Om dit onder de aandacht te brengen, lanceerde Xosnav Ata op 5 augustus een “Gerechtigheidswake” voor het hoofdkwartier van de OPCW in Den Haag. Elke dag tussen 10.00 en 13.00 uur verschijnt de Koerdische activiste uit Duitsland voor het gebouw om de verantwoordelijken te herinneren aan de redenen voor de oprichting van de OPCW en om hun actie te eisen tegen het gebruik van giftige wapens door Turkije in Koerdistan.

“De Turkse staat heeft mijn nichtje vermoord met chemicaliën. Waarom onderzoeken jullie het niet?” staat er op een paars kartonnen bord dat Ata vasthoudt. Het verwijst naar de guerrillastrijdster Binevş Agal (Gülperin Ata), die eind mei stierf tijdens haar verzet tegen de Turkse invasie in Kuro Jahro in de Zap-regio in Zuid-Koerdistan (Noord-Irak). De Volksverdedigingskrachten (HPG) had over de omstandigheden van de dood gezegd dat het Turkse leger gedurende meerdere dagen chemische strijdmiddelen had afgevuurd op guerrilla stellingen waar Binevş Agal in actie was. Een andere nicht van Ata stierf afgelopen december in Dersim de martelaarsdood.

Al maanden maakt de HPG dagelijks melding van gedocumenteerde aanvallen met chemische wapens door het leger van de Turkse staat. In de afgelopen jaren heeft de Turkse staat op ongekende wijze guerrillagebieden aangevallen met chemische wapens en verschillende onconventionele bommen.

Volgens de jaarlijkse balans van de oorlog in de door de guerrilla bezette Medya Verdedigingszones, gepubliceerd door het Centraal Hoofdkwartier van de Volksverdedigingskrachten op 23 april, voerde het Turkse leger in de afgelopen twaalf maanden 3.730 aanvallen uit met chemische en andere onconventionele bommen op guerrillagebieden.

Hoofdkwartiercommandant Murat Karayılan van het Volksverdedigingscentrum (HSM) vestigde in zijn commentaar aan ANF Nieuwsagentschap op 12 juli de aandacht op de verboden wapens die door het Turkse leger worden gebruikt en zei: “Gedurende bijna twee en een half jaar is dit gebied honderdduizenden keren op ongekende wijze gebombardeerd en zijn allerlei soorten chemicaliën getest. Er zijn thermobarische bommen gebruikt. Er zijn fosforbommen afgeworpen en de laatste tactische kernbom, die in de inventaris van NAVO-lidstaten zit en alleen gebruikt kan worden met toestemming van de NAVO, is gebruikt tegen onze troepen in Zap, Avaşîn en Metina.”

Maar de OPCW, waarvan de Turkse staat sinds 1997 lid is, zwijgt liever. Ondanks alle rapporten van de HPG over het gebruik van chemische wapens, oproepen van Koerdische instellingen, onderzoeksresultaten van relevante organisaties en individuen, evenals massale protesten van de Koerdische diasporagemeenschap, is de OPCW niet bereid om actief te worden met betrekking tot de beschuldigingen tegen Ankara. Zelfs pogingen van Koerdische delegaties om gesprekken te voeren met functionarissen van de organisatie zijn herhaaldelijk geweigerd. En zelfs de ontvangst van een dossier met concrete documenten en bewijzen van het gebruik van chemische wapens was uitgesloten voor de OPCW. Turkije kan ongestraft het internationale oorlogsrecht schenden.

In een verklaring ter gelegenheid van de 359e dag van de wake, kondigde Xoşnav Ata aan zijn actie te beëindigen, maar zwoer hij zijn strijd voort te zetten. De persbriefing werd bijgewoond door vertegenwoordigers van Koerdische instellingen, waaronder Zübeyir Aydar, lid van de Uitvoerende Raad van de KCK (Unie van Koerdische Gemeenschappen), en Abdulkarim Omar, Europees vertegenwoordiger van het Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES).

Abdulkarim Omar: We worden vandaag geconfronteerd met dezelfde dreiging

Abdulkarim Omar, Europees vertegenwoordiger van AANES, zei: “Als Koerdisch volk zijn we herhaaldelijk het slachtoffer geweest van aanvallen met chemische wapens, gebruikt door de Irakese staat in Halabja en door de Turkse staat in Zuid-Koerdistan (Noord-Irak) en in Serêkaniyê in Rojava. Vandaag worden we geconfronteerd met dezelfde dreiging. We roepen de internationale gemeenschap, de VN, de EU en mensenrechtenorganisaties op om deze aanvallen te veroordelen en maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat ze niet herhaald worden.”

Zübeyir Aydar: Onze strijd tegen onrecht en chemische wapens zal doorgaan

Zübeyir Aydar merkte namens het KNK op dat aanvallen met chemische wapens een oorlogsmisdaad en misdaad tegen de menselijkheid zijn. “Wij zijn slachtoffers van deze aanvallen. Overal in Koerdistan zijn chemische wapens gebruikt. De Turkse staat gebruikt chemische wapens tegen onze strijders en guerrilla’s zodat de hele wereld het kan zien.”

Aydar merkte op dat er 86 jaar geleden chemische wapens zijn gebruikt bij de genocide in Dersim: “Op dit moment gaan ze door met dergelijke aanvallen. Iedereen zou deze waarheid moeten zien. Wij zijn het slachtoffer van aanvallen met verboden wapens. We willen dat onze stem gehoord wordt door de hele wereld. De OPCW is opgericht om het gebruik van chemische wapens te voorkomen, die vandaag echter tegen ons worden gebruikt. We zullen onze acties voortzetten. Net zoals Saddam voor het gerecht werd gebracht, zullen we ervoor zorgen dat Erdoğan en zijn bedrijven dezelfde nasleep zullen krijgen. Degenen die onrecht hebben gepleegd, zullen voor het gerecht worden gebracht. Onze strijd tegen onrecht en chemische wapens zal tot het einde doorgaan.”

In de verklaring van Xoşnav Ata staat onder andere het volgende:

“Vandaag is het de 359e dag sinds ik mijn wake begon voor de OPCW. De OPCW is de internationale organisatie voor het verbod op chemische wapens, gevestigd in Den Haag. Het is dus een organisatie die van belang is voor elk Europees land en voor alle landen in de wereld. Sinds 5 augustus vorig jaar sta ik daar elke doordeweekse dag om de aandacht van het publiek te vestigen op het gebruik van illegale en verboden chemische wapens door het Turkse leger. Al vele jaren worden er foto’s en video’s gepubliceerd van chemisch verbrande lichamen en verstikkende mensen die getuigen van de oorlogsmisdaden van het Turkse leger.

Mijn eigen nichtjes, twee jonge Koerdische vrouwen, werden vermoord door die chemische wapens die door het Turkse leger werden gebruikt. Hun dode lichamen maken deel uit van het bewijsmateriaal.

Er zijn bergen geloofwaardig bewijsmateriaal die de OPCW dwingen om een onderzoek in te stellen, waaronder honderden ooggetuigen en duizenden bewijsstukken. Bovendien heeft de NGO International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), die Nobelprijswinnaar is, zelf het idee onderschreven van een volledig onderzoek op basis van hun eigen rapporten en bevindingen.

De OPCW beweert echter dat ze het gebruik van chemische wapens alleen kunnen onderzoeken op verzoek van een VN-lidstaat. Het komt erop neer dat de meer dan 40 miljoen Koerden geen recht hebben op bescherming tegen chemische wapens, omdat ze geen staat hebben.

Dus wat moeten we daaruit opmaken?

Vandaag, na een jaar, kondig ik aan dat ik hiermee mijn wake beëindig. Het is niet bedoeld als een einde van mijn inspanningen. Ik nam die beslissing nadat ik het ware gezicht van de OPCW leerde kennen, en ik besefte dat haar stilzwijgen niet alleen de rechten van het Koerdische volk schendt om beschermd te worden tegen chemische wapens, maar ook de waarden en verworvenheden van de Europese volkeren schendt. Hierbij draag ik de taak aan u over.

Omdat de manier waarop de OPCW het gebruik van illegale chemische wapens door een staat behandelt en negeert, een voorbode is van een gevaarlijke realiteit waarin de waarden die Europa en de Verenigde Naties beweren te beschermen, niet worden toegepast. Als Koerden vandaag doodvergast kunnen worden, dan zal deze dubbele standaard van de OPCW ook de burgers van de wereld bijten. Kijk terug naar de gebeurtenissen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog, toen giftige gassen over de loopgraven dreven en Europese steden vernietigden.

Als de OPCW had geluisterd naar de roep om een onderzoek en zijn plicht had gedaan, dan waren mijn nichtjes en alle andere slachtoffers nog in leven geweest. Het stilzwijgen van de OPCW, vertegenwoordigers van de Europese Unie en de Verenigde Naties, is een teken van afnemende democratie en een toekomst van vrede.

Op dezelfde manier is het aan jullie om de ernst van dit stilzwijgen in te zien en de vertegenwoordigers van jullie landen te confronteren voor jullie eigen belangen. Jullie kunnen de zaak voorleggen aan de VN via de vertegenwoordigers van jullie land.

Wat de Koerden betreft, het stilzwijgen van de OPCW en de VN betekent dat hun het recht op bestaan wordt ontzegd. Dat de OPCW een onderzoek weigert op basis van een excuus dat de Verenigde Naties als schuldige aanwijst, toont aan dat er geen andere manier is om een einde te maken aan de chemische terreur dan publieke bewustwording.

Saddam Hoessein vergaste de Koerden van Halabja ook in de jaren 1980, en in dat geval duurde het tientallen jaren voordat gerechtigheid geschiedde. Hopelijk zullen de verantwoordelijke instellingen en partijen die beweren democratie en westerse waarden te vertegenwoordigen, deze keer niet besluiten om medeplichtig te zijn aan deze misdaad tegen de menselijkheid die de Turkse staat begaat tegen de Koerden in deze 21e eeuw…”