100 jaar Verdrag van Lausanne: Koerden klaar om te protesteren

  • Brussel

Het Nationaal Congres van Koerdistan zal een belangrijk nationaal congres houden naar aanleiding van het honderjarig bestaan van het Verdrag van Lausanne, dat Koerdistan in vier delen verdeelde en de oude volkeren van de regio onderwierp aan genocide.

De Diplomatieke Commissie van het Koerdistan Nationaal Congres (KNK) kwam zaterdag bijeen in Brussel voor de conferentie die zal worden gehouden in Lausanne op 22-23 juli. De vergadering werd bijgewoond door vertegenwoordigers van Koerdische organisaties uit vier delen van Koerdistan, waaronder de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK), Gorran (Beweging voor Verandering), de Unie van Koerdische Gemeenschappen (KCK) en de Democratische Unie Partij (PYD).

Het comité, waarvan de voorbereidingen voor het congres al sinds oktober aan de gang zijn, kwam zaterdagvoor de laatste keer samen om de voorbereidingsplannen te bekijken.

Na de conferentie in Lausanne op 22-23 juli zal er op de 24e een centrale bijeenkomst worden gehouden in het stadscentrum met deelname uit heel Europa.

De vergadering begon met een minuut stilte ter nagedachtenis aan allen die als martelaars zijn gevallen in de Koerdische Vrijheidsstrijd, en stond onder leiding van Blese Jabar Ferman van de PUK, Abdulkarim Omar, mede-voorzitter van de afdeling Buitenlandse Zaken van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES), en Zübeyir Aydar, lid van de Uitvoerende Raad van de KCK.

De openingsrede van de vergadering werd gehouden door Ahmet Karamus, mede-voorzitter van de KNK, die sprak over de acht maanden durende voorbereidende werkzaamheden, waaronder forums, conferenties en activiteiten. “Ons belangrijkste doel is de grote internationale conferentie die zal plaatsvinden op 22-23 juli, die tevens de slotconferentie zal zijn. Dit comité omvat vertegenwoordigers uit alle delen van Koerdistan. Op deze gelegenheid willen we dat de internationale gemeenschap hoort en weet van de massamoorden en genocide die zijn gepleegd op het grondgebied van Koerdistan. Al ons werk is gebaseerd op dit doel.”

“Het Verdrag van Lausanne is een ramp voor de Koerden”

Namens de PUK definieerde Blese Jabar Ferman het Verdrag van Lausanne als een ramp voor de Koerden en zei: “Deze ramp heeft honderd jaar geduurd, met massa-executies, doden, bloedvergieten en repressie. Ons volk is het slachtoffer van dit verdrag dat ten einde moet worden gebracht.”

Ferman wees op de vijandschap en verraad onder de Koerden en zei dat het tijd was om hiermee te stoppen.

Fuat Cemal, die Gorran vertegenwoordigde, wees op de situatie in Zuid-Koerdistan (Noord-Irak) en verklaarde: “Er zijn ernstige problemen met de centrale regering. De economische crisis en de oliecrisis hebben een hoogtepunt bereikt. De verantwoordelijken doen onze mensen veel kwaad.”

KONGRA-GEL mede-voorzitter Remzi Kartal verklaarde dat de heersende partij KDP in Zuid-Koerdistan in het algemeen, en de Barzani-familie in het bijzonder zich hebben onderworpen aan de Turkse staat op politiek, militair en inlichtingen gebied.

“Soevereine staten blijven beleid voeren om de Koerdische strijd te verstikken. Toch biedt ons volk historisch verzet. Dit verzet gaat door in vier delen van Koerdistan.”

Na de toespraken werden er een aantal acties gepland in Lausanne.

Namens de Raad riep Rojava-vertegenwoordiger Abdulkarim Omar de Koerden op om op 24 juli in Lausanne samen te komen.

Bron: ANF