105 advocaten dienen een aanvraag in bij de Orde van Advocaten in Amed om actie te ondernemen tegen het isolement van Öcalan

  • Noord-Koerdistan

De afdeling in Amed (Tr. Diyarbakır) van de Vereniging van Advocaten voor Vrijheid (ÖHD) hield een persconferentie waarin ze haar bezorgdheid uitte over de situatie van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan, die sinds februari 1999 in absolute incommunicado-detentie wordt vastgehouden op het gevangeniseiland Imrali, samen met Hamili Yıldırım , Ömer Hayri Konar en Veysi Aktaş sinds maart 2015.

Talrijke advocaten namen deel aan de persconferentie waar de medevoorzitter van de ÖHD in Amed, Muharrem Şahin, een verklaring voorlas waarin hij het volgende zei:

“Alle relevante instellingen en autoriteiten, voornamelijk de Orde van Advocaten, de Unie van Turkse Ordes van Advocaten en het ministerie van Justitie, moeten gevoelig zijn en hun verantwoordelijkheden effectief vervullen om een einde te maken aan het isolement dat is geïmplementeerd in de İmralı F Type zwaarbeveiligde gesloten gevangenis, om het verbod op te heffen op advocatenbezoeken en om het beroep van advocaat veilig te stellen door de rechten van gevangenen te verlenen die worden geboden door nationale en internationale wetten.

De gevangenis op het eiland Imrali werd in februari 1999 speciaal voor Abdullah Öcalan gebouwd, in strijd met de nationale en internationale wetgeving. Sindsdien wordt het beheerd via een exclusieve status en praktijken. De heer Hamili Yıldırım, de heer Ömer Hayri Konar en de heer Veysi Aktaş, die in dezelfde gevangenis als de heer Öcalan worden vastgehouden, zijn tijdens hun verblijf op het eiland ook onderworpen aan verzwaarde isolatieomstandigheden.

Sinds 27 juli 2011 zijn er geen advocatenbijeenkomsten gehouden met de heer Abdullah Öcalan, met uitzondering van enkele advocatenbijeenkomsten tussen mei en augustus 2019. De heer Öcalan heeft sinds 2014 slechts enkele familiebezoeken gehad. telefoontjes tot nu toe en zijn laatste telefoontje op 25 maart 2021 werd in zeer korte tijd afgebroken. Er is sinds 25 maart 2021 geen communicatie meer met Öcalan.

Öcalan kan niet eens genieten van zijn meest elementaire wettelijke rechten. Ondanks expliciete bepalingen in Turkse strafrechtelijke procedures, worden verzoeken om Öcalan te ontmoeten op oneerlijke en onwettige wijze afgewezen. Rechtsregels zijn algemene normen die voor iedereen gelden. Het beperken of niet toepassen van deze rechten ten nadele van bepaalde groepen en individuen is echter niet alleen in strijd met de nationale en internationale wetgeving, maar ook met het gelijkheidsbeginsel. Meneer Öcalan heeft dezelfde rechten als veroordeelden in andere gevangenissen. Anders zou er noch een gelijkheidsbeginsel, noch een rechtsstaat zijn. De mensen die zich het meest inzetten voor de rechtsorde zijn juristen en bestuurders. Het is echter duidelijk dat de rechtshandhavings- en gevangenisadministraties onder de huidige omstandigheden degenen zijn die de ernstigste schendingen begaan.

In het licht van de bovengenoemde feiten is het een wettelijke en humanitaire verplichting voor alle relevante instellingen en autoriteiten, voornamelijk de Orde van Advocaten, de Unie van Turkse ordes van advocaten en het ministerie van Justitie, om hun verantwoordelijkheden na te komen om een einde te maken aan het isolement dat in Imralı F Type zwaar beveiligde gevangenis wordt uitgevoerd, om het verbod op advocatenbezoeken op te heffen en om het beroep van advocaat veilig te stellen door de rechten van gevangenen te verlenen die worden geboden door nationale en internationale wetten.

Şahin voegde eraan toe dat de ÖHD samen met 105 advocaten een aanvraag heeft ingediend bij de orde van advocaten in Diyarbakır om actie te ondernemen tegen het isolement.