108 jaar geleden, de Armeense genocide

In april 1915 begon de Ottomaanse regering met de systematische uitroeiing van haar Armeense burgerbevolking. De vervolgingen gingen met wisselende intensiteit door tot 1923, toen het Ottomaanse rijk ophield te bestaan en werd vervangen door de Republiek Turkije.

De Armeense bevolking van de Ottomaanse staat werd in 1915 geschat op ongeveer twee miljoen. Tegen 1918 waren naar schatting een miljoen omgekomen, terwijl honderdduizenden dakloos en staatloos waren geworden. In 1923 was vrijwel de gehele Armeense bevolking van Anatolisch Turkije verdwenen.

Het Ottomaanse rijk werd geregeerd door de Turken die landen hadden veroverd die zich uitstrekten over West-Azië, Noord-Afrika en Zuidoost-Europa. De Ottomaanse regering was gecentreerd in Istanbul (Constantinopel) en werd geleid door een sultan die de absolute macht had. De Turken beoefenden de islam en waren een krijgshaftig volk.

De Armeniërs, een christelijke minderheid, leefden als tweederangsburgers onderworpen aan wettelijke beperkingen die hun normale waarborgen ontzegden. Noch hun leven, noch hun eigendommen waren gegarandeerd veilig. Als niet-moslims waren ze ook verplicht om discriminerende belastingen te betalen en deelname aan de regering werd hen ontzegd. Verspreid over het rijk, werd de status van de Armeniërs verder bemoeilijkt door het feit dat het grondgebied van het historische Armenië was verdeeld tussen de Ottomanen en de Russen.

Toen in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, maakte het Ottomaanse rijk deel uit van de tripartite alliantie met de andere centrale mogendheden, Duitsland en Oostenrijk-Hongarije, en verklaarde het de oorlog aan Rusland en zijn westerse bondgenoten, Groot-Brittannië en Frankrijk.

De Ottomaanse legers leden aanvankelijk een reeks nederlagen, die ze goedmaakten met een reeks gemakkelijke militaire overwinningen in de Kaukasus in 1918 voordat de Centrale Mogendheden later datzelfde jaar capituleerden.

Of het nu terugtrok of oprukte, het Ottomaanse leger maakte van de gelegenheid van oorlog gebruik om een campagne van bloedbaden te voeren tegen de Armeense burgerbevolking in de regio’s waar oorlog werd gevoerd. Deze maatregelen maakten deel uit van het genocidale programma dat in het geheim door de CUP was aangenomen en onder de dekmantel van oorlog werd uitgevoerd. Ze vielen samen met het grotere programma van de CUP om de Armeniërs uit Turkije en aangrenzende landen uit te roeien met als doel een nieuw Pan-Turaans rijk te creëren. Gedurende de lente en zomer van 1915 kreeg de Armeense bevolking in alle gebieden buiten de oorlogsgebieden het bevel uit hun huizen te worden gedeporteerd. Konvooien bestaande uit tienduizenden, waaronder mannen, vrouwen en kinderen, werden honderden kilometers naar de Syrische woestijn gedreven.

De deportaties waren vermomd als een hervestigingsprogramma. De brute behandeling van de gedeporteerden, van wie de meesten gedwongen werden te voet naar hun bestemming te gaan, maakte duidelijk dat de deportaties vooral bedoeld waren als dodenmarsen. Bovendien verwijderde het deportatiebeleid de Armeniërs operatief van de rest van de samenleving en verwijderde het grote massa’s mensen met weinig of geen vernieling van eigendommen. Het verplaatsingsproces diende daarom ook als een grote kans die door de CUP was georkestreerd voor het plunderen van de materiële rijkdom van de Armeniërs en bleek een moeiteloze methode te zijn om al hun onroerende goederen te onteigenen.

De regering had geen voorzieningen getroffen voor het voeden van de gedeporteerde bevolking. Honger eiste een enorme tol, net zoals uitputting ouderen, zwakkeren en zieken doodde. Gedeporteerden werd voedsel en water ontzegd in een opzettelijke poging om de dood te bespoedigen. De overlevenden die Noord-Syrië bereikten, werden verzameld in een aantal concentratiekampen vanwaar ze verder naar het zuiden werden gestuurd om te sterven onder de brandende zon van de woestijn. Door middel van methodisch georganiseerde deportatie, systematisch bloedbad, opzettelijke uithongering en uitdroging, en voortdurende wreedheid, reduceerde de Ottomaanse regering haar Armeense bevolking tot een bange massa van uitgehongerde individuen wier families en gemeenschappen in één klap waren vernietigd.

De meeste betrokkenen bij oorlogsmisdaden ontweken gerechtigheid en velen sloten zich aan bij de nieuwe nationalistische Turkse beweging onder leiding van Mustafa Kemal. In een reeks militaire campagnes tegen Russisch Armenië in 1920, tegen de gevluchte Armeniërs die in 1921 waren teruggekeerd naar Cilicië in Zuid-Turkije, en tegen het Griekse leger dat Izmir had bezet waar in 1922 de laatste intacte Armeense gemeenschap in Anatolië nog bestond, Nationalistische krachten voltooiden het proces van het uitroeien van de Armeniërs door verdere verdrijvingen en bloedbaden. Toen Turkije in 1923 tot republiek werd uitgeroepen en internationale erkenning kreeg, werden de Armeense kwestie en alle aanverwante zaken van hervestiging en restitutie aan de kant geschoven en snel vergeten.

In totaal zijn naar schatting anderhalf miljoen Armeniërs omgekomen door toedoen van Ottomaanse en Turkse militaire en paramilitaire troepen en door wreedheden die opzettelijk zijn toegebracht om de Armeense demografische aanwezigheid in Turkije te elimineren.

De overlevende vluchtelingen verspreidden zich over de hele wereld en vestigden zich uiteindelijk in zo’n twee dozijn landen op alle continenten van de wereld. Zegevierend in haar totale vernietiging van de Armeniërs en ontheven van alle verplichtingen jegens de slachtoffers en overlevenden, voerde de Turkse Republiek een beleid om de beschuldiging van genocide te verwerpen en te ontkennen dat de deportaties en wreedheden deel uitmaakten van een weloverwogen plan om de Armeniërs uit te roeien.

(Samengesteld met informatie van het Armeens Nationaal Instituut)