15 augustus gevierd in Europa

In Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Rusland werden evenementen gehouden om het begin van de gewapende strijd van de Koerdische vrijheidsbeweging 39 jaar geleden te herdenken. 15 augustus 1984 werd gevierd als de dag van de heropleving van het Koerdische volk.

Parijs

In de Banlieu Villiers le Bel in Parijs hadden de Democratische Koerdische Raad van Frankrijk (CDK-F) en de Koerdische Vrouwenbeweging in Frankrijk (TJK-F) uitgenodigd voor een drukbezocht zaalevenement. Honderden mensen kwamen naar de zaal die versierd was met posters van Abdullah Öcalan, de guerrillacommandant Mahsum Korkmaz (Egîd) en martelaren van de Koerdische bevrijdingsstrijd. Het evenement begon met een minuut stilte. Xanê Akdoğan, medevoorzitter van de CDK-F, zei in het welkomstwoord dat Öcalan de architect was van het offensief van 15 augustus. Dankzij deze strijd kon het Koerdische volk weer bestaan en werd het bekend over de hele wereld. Hozan Tuncay, Koma Nûjen, Ulaş Kelaşîn en Deza Amed traden op in het muziekprogramma en er werd enthousiast gedanst.

Solothurn

In Zwitserland hebben de meeste vieringen al in het weekend plaatsgevonden. Vandaag hield de Volksraad “Şehîd Firaz Dağ” in Solothurn een herdenkingsevenement ter nagedachtenis aan de martelaren van de Koerdische vrijheidsstrijd. In de openingstoespraak feliciteerde Hülya Gökalp, covoorzitter van de Volksraad, Abdullah Öcalan, de guerrillastrijders, de verzetsstrijders, de politieke gevangenen en het hele Koerdische volk met de “Dag van Opwekking”. Een folkloregroep trad op tijdens de ceremonie, waarna alle aanwezigen dansten.

München

In München was er een viering in het Westpark. Het evenement, georganiseerd door een jongereninitiatief, werd bijgewoond door Koerdische mensen en vrienden. De kunstenaar Onur Evîn zei in een toespraak dat de eerste kogel die op 15 augustus 1984 werd afgevuurd, gericht was tegen de ontkennings- en vernietigingspolitiek van de Turkse staat en een “lont van wedergeboorte” aanstak. Het is dankzij deze strijd dat de Koerden vandaag wereldwijd bekend staan als een volk, zei hij. “We herdenken met respect alle revolutionairen die hun leven verloren in deze strijd in Koerdistan. Zolang wij bestaan, zal de strijd voor vrijheid doorgaan. Koerdistan is een feit in deze wereld, en onze strijd voor de vrijheid van het volk van Koerdistan zal doorgaan en slagen.” Na de toespraak werd er enthousiast gedanst op Koerdische muziek.

Straatsburg

Er waren ook toespraken en muziek tijdens een openluchtviering in Straatsburg.

Moskou

Koerden in Rusland hebben 15 augustus op veel plaatsen gevierd met concerten en evenementen. In Moskou vond een Koerdisch cultureel festival plaats.