19 duizend mensen in Ain Issa hebben geen toegang tot drinkwater na Turkse aanvallen

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Na een zware nederlaag tegen de guerrillatroepen in de Medya-Verdedigingszones in de Koerdische regio van Irak, lanceerde de Turkse staat op 12 januari een grootschalige brute campagne tegen strategische instellingen, waterstations, graansilo’s, elektriciteitsvoorzieningen, olievelden en civiele infrastructuur in Noord- en Oost-Syrië. De bezettende Turkse staat, die mensen dwingt te migreren en de demografische structuur van de regio verandert, zet zijn genocidale aanvallen voort. In deze context kwamen duizenden burgers zonder water te zitten als gevolg van gerichte aanvallen op de belangrijkste instellingen in het district Ain Issa. Na de golf van aanvallen vielen de drinkwaterstations van Hîşe, Abû Sosê, Eyn Îsa, Zahîre Muxelet en Bexdîk uit.

Deze waterstations zijn verbonden met de elektriciteitscentrale van Ain Issa, een van de doelwitten van de Turkse aanvallen. In de nasleep van de gewelddadige aanvallen raakten de waterstations buiten dienst en duizenden burgers kwamen zonder water te zitten.

Sena El Elî, medevoorzitter van het Waterdirectoraat van Ain Issa, wees er in een gesprek met persbureau ANHA op dat de drinkwaterturbines buiten werking zijn geraakt als gevolg van de bombardementen op de belangrijkste elektriciteitscentrale in het district. Ze verklaarde dat 19 duizend mensen die in 275 dorpen en het centrum van het district wonen geen toegang hebben tot drinkwater.

Sena El Elî zei dat burgers momenteel water halen uit ondergrondse putten, bronnen en irrigatiekanalen, wat erg duur is en voegde eraan toe dat de hoofdkrachtcentrale gerepareerd moet worden om de watervoorziening in de regio te herstellen.